Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2017-06-08 11:24:56

Jaunimo ir sporto reikalų komisija domėjosi Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo veikla ir finansavimu

 

2017 m. birželio 8 d. pranešimas žiniasklaidai

 

 

 

Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos birželio 7 d. posėdyje Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo tarybos pirmininkas Aivaras Salamakinas pristatė Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšų skirstymo tvarką pagal federacijų programas ir projektus. Komisijos nariams taip pat buvo pristatyti Lietuvos sporto šakų sportininkų meistriškumo rodiklių įvertinimo sutartiniais taškais principai. Siekiant tinkamai įvertinti kiekvienos sporto šakos pažangą, yra vertinami atskirų sporto šakų sportininkų ir komandų sportiniai laimėjimai svarbiausiose varžybose – laimėti apdovanojimai ir užimtos kitos aukštos vietos. Kiekvieno sportininko ir komandos sutartiniai taškai už dalyvavimą svarbiausiose varžybose apskaičiuojami pagal nustatytą formulę.

Išklausę pranešimo, komisijos nariai domėjosi Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo veikla, finansuojamais projektais ir sutartinių taškų suteikimo principais. Posėdyje dalyvavę Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo tarybos nariai atsakė į komisijos narių klausimus, dalyvavo diskusijoje.

Komisijos posėdyje Kūno kultūros ir sporto departamento atstovai pristatė valstybės biudžeto lėšomis finansuotinų 2017 metų kūno kultūros ir sporto sritis ir kryptis.

Valstybės biudžeto lėšomis 2017 m. finansuojamos šios kūno kultūros ir sporto sritys: sveikos gyvensenos per fizinį aktyvumą skatinimas ir didelio meistriškumo skatinimas. Vėliau vyko diskusija aktualiais Kūno kultūros ir sporto departamento lėšų, skirtų kūno kultūros ir sporto sričių ir krypčių finansavimo klausimais.

 

Parengė:

Komisijų sekretoriato patarėja

Rita Beinorienė, tel. (8 5) 239 6219, el. p. rita.beinoriene@lrs.lt