Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2017-06-12 13:32:53

Teismas: byla nutraukta išnykus ginčo objektui

Vilnius
2017-06-12
Teismas: byla nutraukta išnykus ginčo objektui
Vilniaus apygardos administracinis teismas birželio 12 d. nutartimi nutraukė administracinę bylą pagal buvusio Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų vado pulkininko Audronio Navicko skundą Krašto apsaugos ministerijai kaip nepriskirtiną administracinių bylų kompetencijai.
Audronius Navickas kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti laikinai einančio Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro pareigas Juozo Oleko 2016-11-22 įsakymą dėl jo nušalinimo nuo pareigų tarnybinio tyrimo laikotarpiu, grąžinti jį į Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų vado pareigas, priteisti nesumokėtą vidutinį tarnybos dienos atlyginimą už kiekvieną priverstinio nebuvimo tarnyboje dieną nuo nušalinimo nuo pareigų dienos iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Teismo posėdyje pareiškėjas atsisakė skundo reikalavimų priteisti nesumokėtą vidutinį tarnybos dienos atlyginimą, maitinimosi išlaidų kompensaciją už kiekvieną priverstinio nebuvimo tarnyboje dieną nuo nušalinimo nuo pareigų dienos iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, nes krašto apsaugos ministro 2017-02-10 sprendimu jis buvo grąžintas į Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų vado pareigas ir jam sumokėtas atlyginimas bei delspinigiai.
Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs šią administracinę bylą, nusprendė ją nutraukti, išnykus ginčo objektui. Kaip rašoma teismo nutartyje, krašto apsaugos ministro  2016-11-22 įsakymas nušalinti A. Navicką nuo pareigų nesukelia jam teisinių padarinių, todėl ginčas dėl šio įsakymo panaikinimo nepriskirtinas administracinių teismų kompetencijai. Teismas pažymi, kad objektyviai nebėra galimybės įpareigoti Krašto apsaugos ministeriją grąžinti pareiškėją į pareigas, nes tai jau yra padaryta 2017-02-10 sprendimu,  todėl ginčijamas įsakymas neteko teisinės galios ir nėra pagrindo antrą kartą įpareigoti atsakovę atlikti tuos pačius veiksmus. Nors pareiškėjas teigia, kad jis į pareigas grąžintas tik formaliai, šį argumentą teismas atmetė kaip nepagrįstą, nes šioje byloje teismas nenagrinėjo krašto apsaugos ministro 2017-02-10 sprendimo, kuriuo pareiškėjas grąžintas į pareigas, pagrįstumo ar teisėtumo. Teismas konstatuoja, kad pareiškėjas nenurodė objektyviai pagrįstų argumentų, kodėl ginčijamas įsakymas jam, net ir grąžintam į eitas pareigas, vis dar sukelia teisines pasekmes. Nors A. Navickas teigia, kad panaikinus ginčijamą įsakymą būtų paneigta visuomenėje susidariusi nuomonė dėl jo galimai neteisėtų veiksmų, teismas akcentuoja, kad reputacijos pažeidimo ar dėl to kilusios neturtinės žalos klausimas nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas.
Nutartis per septynias kalendorines dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Cituojant ar platinant šią informaciją būtina nuoroda į informacijos šaltinį.

Kontaktai žiniasklaidai:
Sigita Jacinevičienė-Baltaduonė
Vilniaus apygardos administracinio teismo
pirmininko padėjėja ryšiams su visuomene
Tel. (8 5) 264 1270, mob. 8 69 816 692
el. paštas  sigita.baltaduone@teismas.lt
www.vaateismas.lt