Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2017-06-12 14:44:54

Prokurorui ginant viešąjį interesą yra panaikinti Lošimų priežiūros tarnybos įsakymai

Prokurorui ginant viešąjį interesą yra panaikinti Lošimų priežiūros tarnybos įsakymai

Vilniaus apygardos administracinis teismas patenkino Generalinės prokuratūros prokuroro, ginančio viešąjį interesą, prašymą panaikinti Lošimų priežiūros tarnybos (toliau - Tarnyba) direktoriaus priimtus įsakymus, kuriais didžiosios loterijos „Pinigų griūtis", „Lobių įlanka", „Aukso įlanka" „Grynas auksas" ir kt. buvo priskirtos momentinės internetinio ryšio loterijos rūšiai. Taip pat šiais įsakymais buvo suderintos ir šių loterijų taisyklės.
Generalinėje prokuratūroje buvo gautas Nacionalinės lošimų ir žaidimų verslo asociacijos prašymas įvertinti Tarnybos direktoriaus priimtų įsakymų, kurie galimai prieštarauja Lietuvos Respublikos loterijų įstatymui ir kitiems teisės aktams, teisėtumą.
Loterijų organizavimas yra licencijuojama veikla, kuri turi atitikti Loterijų įstatymo ir kitų teisės aktų imperatyvius reikalavimus, bet kokie nukrypimai nuo teisės aktų reikalavimų gali sukelti neigiamas pasekmes teisės aktų saugomoms vertybėms.
Gindamas viešąjį interesą Generalinės prokuratūros prokuroras Vytenis Kasparavičius kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą prašydamas panaikinti Tarnybos direktoriaus priimtus įsakymus.
Teismas, tenkindamas prokuroro prašymą, nurodė, kad tai, jog žaidėjas už loterijos bilietą sumoka ne per telekomunikacines kredito įstaigų paslaugų sistemas, kaina už bilietą yra ne fiksuota, t. y. nuo 0,10 Eur iki 20 Eur, bet suteikianti žaidėjui alternatyvias galimybes pasirinkti bilieto kainą bei pažeidžiama žaidėjo teisė atsiimti laimėtą piniginį prizą įstatymų nustatyta tvarka, pažeidžia imperatyvias Loterijų įstatymo nuostatas, todėl tokios internetinių loterijų taisyklės buvo suderintos nepagrįstai. Pastebėtina, kad momentinės loterijos bilieto kaina turi būti fiksuota.
Vilniaus apygardos administracinis teismas panaikino Tarnybos direktoriaus įsakymus.