Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2017-06-12 15:08:07

Lietuvos apeliacinis teismas: Saulius Velečka lieka suimtas dar tris mėnesius

 Lietuvos apeliacinis teismas: Saulius Velečka lieka suimtas dar tris mėnesius
2017-06-12

Šiandien Lietuvos apeliacinis teismas galutine ir neskundžiama nutartimi ginkluoto nusikalstamo susivienijimo („agurkinių") organizatoriui ir įkūrėjui Sauliui Velečkai paliko galioti pirmosios instancijos teismo pratęstą kardomąją priemonę - suėmimą - dar trims mėnesiams.

Terminas skaičiuojamas nuo 2017 m. gegužės 5 d.

Kaltinamasis Saulius Velečka sulaikytas 2013 m. sausio 22 d. Nuo to laiko jam skiriamos kardomosios priemonės. Sauliaus Velečkos gynėjas apeliaciniame skunde akcentavo pernelyg ilgą suėmimo terminą.

Lietuvos apeliacinis teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas ėmėsi priemonių, kad bylos nagrinėjimas vyktų kuo sparčiau, bei laikėsi Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje suformuluoto „deramo stropumo" baudžiamajame procese reikalavimo, taip pat dėjo pastangas paspartinti bylos nagrinėjimą skiriant posėdžius kiek trumpesniu intervalu. Teismas, tęsdamas kardomąsias priemones, atsižvelgė į ypatingą bylos sudėtingumą ir didelę apimtį, į didelį kaltinamųjų ir gynėjų skaičių, į tai, kad liudytojams buvo skiriami atvesdinimai ir baudos, o nukentėjusiajam A. P. - areštas už neatvykimą į teismo posėdžius, į objektyvias priežastis, susijusias su kaltinamųjų ir liudytojų neatvykimu į teismo posėdžius, teismo psichiatrijos ekspertizių kaltinamiesiems skyrimu, vieno iš kaltinamųjų pabėgimu į Švedijos Karalystę, pažeidžiant paskirtą kardomąją priemonę, jo pargabenimu pagal Europos arešto orderį.

Apeliacinio teismo nuomone, inkriminuojamų nusikaltimų sunkumas bei gresiančios griežtos bausmės tikimybė leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad, būdamas laisvėje ir siekdamas išvengti gresiančios bausmės, kaltinamasis Saulius Velečka gali bėgti, slėptis nuo teismo ir daryti naujas nusikalstamas veikas. Lietuvos apeliacinis teismas konstatavo, kad Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. gegužės 4 d. nutartyje išdėstyti suėmimo taikymo pagrindai kaltinamajam yra pagrįsti.

Sauliui Velečkai pareikšti kaltinimai dėl sunkių ir labai sunkių nusikaltimų. Kaltinamasis 2005 m. dėl savanaudiškų paskatų, siekdamas nusikalstamai praturtėti ir įgyti didelę įtaką Lietuvos ir Kauno nusikalstamo pasaulio atstovams, iš anksto susitaręs su N. T., A. P. ir D. P. bendrai neteisėtai disponuoti labai dideliais narkotinių, psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) kiekiais, užsiimti jų kontrabanda, bendrai daryti kitus labai sunkius ir sunkius nusikaltimus, organizavo (įkūrė) šaunamaisiais ginklais ir šaudmenimis ginkluotą nusikalstamą susivienijimą („agurkinių") ir nuo 2005 m. iki 2014 m. jam vadovavo.

„Sauliui Velečkai inkriminuojami nusikaltimai buvo daromi kelių valstybių teritorijose, t. y. nusikaltimai turi tarptautinį pobūdį. Tai duoda pagrindo manyti, kad suimtasis turi ryšių užsienyje, kuriais pasinaudodamas gali slėptis nuo teismo ir bandyti išvengti jam gresiančios atsakomybės", - teigia teisėjai.

Sauliui Velečkai taikytos kardomosios priemonės
Kaltinamasis Saulius Velečka sulaikytas 2013 m. sausio 22 d. Jam Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. sausio 23 d. nutartimi paskirta kardomoji priemonė - suėmimas, kurio terminas vėlesnėmis teismų nutartimis buvo tęsiamas iki 2016 m. liepos 22 d., kai Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. liepos 22 d. nutartimi Sauliui Velečkai kardomąją priemonę - suėmimą - pakeitė į 30 000 eurų užstatą, dokumentų paėmimą ir intensyvią priežiūrą šešiems mėnesiams, įpareigojant kaltinamąjį dėvėti elektroninį stebėjimo įtaisą ir neišeiti iš namų, jei tai nesusiję su dalyvavimu teismo posėdžiuose. Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. rugpjūčio 5 d. nutartimi panaikino Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. liepos 22 d. nutartį ir kaltinamajam Sauliui Velečkai paskyrė kardomąją priemonę - suėmimą - trims mėnesiams, šį terminą skaičiuojant nuo jo sulaikymo dienos. 2016 m. rugpjūčio 5 d. kaltinamasis Saulius Velečka buvo sulaikytas. Vėlesnėmis Klaipėdos apygardos teismo nutartimis suėmimo terminas kaltinamajam vėl buvo tęsiamas.

Cituodami arba kitaip platindami šią informaciją, nurodykite informacijos šaltinį


Vilma Budėnienė
Lietuvos apeliacinio teismo atstovė spaudai
Mob. 8 688 54040
El. p. vilma.budeniene@apeliacinis.lt  
www.apeliacinis.lt