Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2017-06-13 09:05:38

Lietuva siekia, kad Astravo atominės elektrinės projektą įvertintų tarptautiniai ekspertai

    Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
     Informacijos ir viešųjų ryšių departamentas


J. Tumo-Vaižganto g. 2, LT-01511 Vilnius
Tel. 870 6 52451, 870 6 52445; el. p. media@urm.lt

    
2017-06-13

Pranešimas spaudai
Lietuva siekia, kad Astravo atominės elektrinės projektą įvertintų tarptautiniai ekspertai
Birželio 13-16 dienomis Minske vyks Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos Konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste (Espo konvencija) Šalių susitikimas, kuriame greta kitų klausimų bus svarstoma ir Astravo atominės elektrinės (AE) byla.
Espo konvencijos Įgyvendinimo komitetas atkreipia dėmesį į tai, kad būtina išnagrinėti ir įvertinti Astravo AE poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentų turinį ir atsakyti į esminius klausimus apie projektą. Lietuvai ir Baltarusijai siūloma įkurti laikiną tarptautinę ekspertų grupę, kuri atliktų nepriklausomą Astravo AE bylos dokumentų analizę ir pateiktų išvadas Espo konvencijos Įgyvendinimo komitetui.
Lietuva Espo konvencijos Šalių susitikime sieks, kad būtų įkurta tarptautinė ekspertų grupė Astravo AE projekto PAV dokumentų turinio analizei, nes tarptautinė ekspertizė gali atskleisti tikrąjį Astravo AE aplinkosaugos ir branduolinės saugos problemų mastą.
Tarptautinė ekspertų grupė turėtų įvertinti, ar Baltarusija laikėsi Espo konvencijos nuostatų ir kitų tarptautinių aplinkosauginių ir branduolinės saugos organizacijų reikalavimų ir rekomendacijų šiais klausimais: (1) dėl aikštelės AE statybai įvertinimo ir parinkimo; (2) dėl poveikio tarpvalstybinėms upėms ir geriamajam vandeniui; (3) dėl panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyvių atliekų valdymo; (4) dėl demografinių charakteristikų aplink planuojamą AE vertinimo ir avarinės parengties ir (5) dėl AE projekto atsparumo sunkaus lėktuvo kritimo atveju.
Lietuva laikosi pozicijos, kad Astravo AE projekto tarpvalstybinio PAV procesas su Lietuva lieka atviras, nes Lietuvos klausimai dėl AE saugos lieka neatsakyti, viešieji klausymai ir ekspertų konsultacijos nesurengtos. Remiantis Espo konvencijos nuostatomis, tokių objektų kaip atominės elektrinės statybos gali būti pradėtos tik atlikus tarpvalstybinį PAV.

URM Informacijos ir viešųjų ryšių departamentas
Visuomenės informavimo skyrius, tel. 236 2451
Facebook | Twitter | Flickr | Youtube