Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2017-06-13 09:37:29

Seimo 2017 m. birželio 13 d. (antradienio) posėdžių darbotvarkė

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Seimo
2017 m. birželio 8 d. posėdyje
PATIKSLINTA
Seimo seniūnų sueigos
2017 m. birželio 13 d. posėdyje

Lietuvos Respublikos Seimo
2017 m. birželio 13 d. (antradienio) posėdžių
darbotvarkė
1-1.    Darbotvarkės tvirtinimas    10.00-10.10    
1-2a.    XIIP-4804
(2) ES    Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 pakeitimo įstatymo projektas
teikėjas - LRV / Aplinkos ministras    pranešėja - Virginija Vingrienė (AAK)
10.10-10.30
svarstymo tęsinys    svarstymo data
(2) 2017-06-08 pertrauka

1-2b.    XIIP-4805
(2) ES    Aplinkos apsaugos įstatymo
Nr. I-2223 1, 6, 7, 8, 15 straipsnių ir priedo pakeitimo ir 16, 17, 18 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas    pranešėja - Virginija Vingrienė (AAK)
svarstymo tęsinys    svarstymo data
(2) 2017-04-18 pertrauka
1-3.    XIIIP-676
(2)    Želdynų įstatymo Nr. X-1241 9, 13 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
teikėjas - LRV / Rokas Masiulis (ministras)    pranešėja - Virginija Vingrienė (AAK)
10.30-10.35
svarstymas    pateikimo data
2017-05-23
AAK (2) 2017-06-08
1-4.    XIIIP-496
(2)    Administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 47, 57, 100, 101, 105 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo II dalies II skyriaus papildymo trečiuoju1 skirsniu įstatymo projektas
teikėjas - LRV / Milda Vainiutė (ministrė)    pranešėjas - Stasys Šedbaras (TTK)
10.35-10.40
svarstymas    pateikimo data
2017-04-04
TTK (2) 2017-06-12
1-5.    XIIIP-623
(2)    Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos įstatymo Nr. IX-816 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
teikėjas - Eimutis Misiūnas (ministras)    pranešėjas - Vitalijus Gailius (TTK)
10.40-10.45
svarstymas    pateikimo data
2017-05-09
TTK (2) 2017-06-08
1-6.    XIIIP-629
(2)    Seimo nutarimo „Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį teismą su prašymu išaiškinti Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2006 m. lapkričio 13 d. nutarimo „Dėl teisės aktų, reguliuojančių Lietuvos Respublikos pilietybės santykius, nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai" ir 2013 m. kovo 13 d. sprendimo „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2003 m. gruodžio 30 d., 2006 m. lapkričio 13 d. nutarimų nuostatų išaiškinimo" teiginius, susijusius su Lietuvos Respublikos piliečių galimybėmis kartu būti ir kitos valstybės piliečiais" projektas
teikėjas - Julius Sabatauskas (TTK)    pranešėjas - Julius Sabatauskas (TTK)
10.45-10.55
svarstymas    pateikimo data
2016-05-30
TTK (2) 2017-06-08
1-7a.    XIIIP-712
(2)    Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo Nr. VIII-1443 2, 13, 15, 16, 18, 19, 36, 39 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
teikėjas - Vytautas Bakas / 7 SN    pranešėjas - Vytautas Bakas (NSGK)
10.55-11.10
svarstymas    pateikimo data
2016-05-30
NSGK
(2) 2017-06-09
1-7b.    XIIIP-713
(2)    Lietuvos šaulių sąjungos įstatymo Nr. VIII-375 papildymo 361 straipsniu įstatymo projektas    pranešėjas - Vytautas Bakas (NSGK)
svarstymas    pateikimo data
2016-05-30
NSGK
(2) 2017-06-09
1-8a.    XIIIP-584
(2)    Strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo Nr. IX-1132 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
teikėjas - LRV / Rokas Masiulis (ministras)    pranešėjai- Jurgis Razma (EK), Zenonas Streikus (VVSK)
svarstymas    pateikimo data
2017-05-02
EK (2) 2017-06-07
1-8b.    XIIIP-585
(2)    Kelių įstatymo Nr. I-891 4, 5 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjai- Jurgis Razma (EK), Zenonas Streikus (VVSK)
svarstymas    pateikimo data
2017-05-02
EK (2) 2017-06-07
1-8.    XIIIP-534
(2)    Seimo rezoliucijos „Dėl Jungtinės Karalystės pasitraukimo iš Europos Sąjungos" projektas    pranešėjas - Gediminas Kirkilas (ERK)
11.10-11.25
svarstymas ir priėmimas    pateikimo data
2017-04-06
1-9a.    XIIIP-565
(2)    Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo
Nr. X-1666 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
teikėjas - Povilas Urbšys (VVSK)    pranešėjai - Gintautas Kindurys (VVSK), Valerijus Simulik (ŽTK)
11.25-11.45
svarstymas    pateikimo data
2017-04-27
VVSK
(2) 2017-05-31
1-9b.    XIIIP-566
(2)    Mokslo ir studijų įstatymo
Nr. XI-242 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjai - Gintautas Kindurys (VVSK), Valerijus Simulik (ŽTK)
svarstymas    pateikimo data
2017-04-27
VVSK
(2) 2017-05-31
1-9c.    XIIIP-567
(2)    Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstatymo
Nr. VIII-1708 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjai - Gintautas Kindurys (VVSK), Valerijus Simulik (ŽTK)
svarstymas    pateikimo data
2017-04-27
VVSK
(2) 2017-05-31
1-9d.    XIIIP-568
(2)    Lygių galimybių įstatymo
Nr. IX-1826 30 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjai - Gintautas Kindurys (VVSK), Valerijus Simulik (ŽTK)
svarstymas    pateikimo data
2017-04-27
VVSK
(2) 2017-05-31
1-9e.    XIIIP-569
(2)    Seimo kontrolierių įstatymo
Nr. VIII-950 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjai - Gintautas Kindurys (VVSK), Valerijus Simulik (ŽTK)
svarstymas    pateikimo data
2017-04-27
VVSK
(2) 2017-05-31
1-9f.    XIIIP-570
(2)    Administracinių nusižengimų kodekso 505 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjai - Stasys Šedbaras (TTK), Gintautas Kindurys (VVSK), Valerijus Simulik (ŽTK)
svarstymas    pateikimo data
2017-04-27
TTK (2) 2017-06-01
1-10.    XIIP-4464
(2)    Regioninės plėtros įstatymo
Nr. VIII-1889 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
teikėjas - LRV / Eimutis Misiūnas (ministras)    pranešėjas - Ričardas Juška (VVSK)
svarstymas    pateikimo data
2017-03-21
VVSK
(2) 2017-06-01
% % %
1-10.    XIIIP-282
(2)    Švietimo įstatymo Nr. I-1489 37, 43, 47, 48, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 64 ir 68 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 51 ir 563 straipsniais įstatymo projektas
teikėjas - Respublikos Prezidentas    pranešėjai -  Eugenijus Jovaiša (ŠMK), Rimantas Jonas Dagys (SRDK), Zenonas Streikus (VVSK)
12.00-12.40
svarstymas    pateikimo data
2017-03-16
ŠMK (2) 2017-06-06
1-11a.    XIIIP-149
Kūno kultūros ir sporto įstatymo Nr. I-1151 pakeitimo įstatymo projektas
teikėjas - LRV / Eimutis Misiūnas (ministras)    pranešėjas - Edmundas Pupinis (ŠMK)
12.40-12.45
svarstymas    pateikimo data
2017-03-21
ŠMK 2017-06-02 grąžinti iniciatoriams tobulinti
1-11b.    XIIIP-150
Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 18, 22 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Edmundas Pupinis (ŠMK)
svarstymas    pateikimo data
2017-03-21
ŠMK 2017-06-02 grąžinti iniciatoriams tobulinti
1-11c.    XIIIP-151
Administracinių nusižengimų kodekso II dalies VIII skyriaus pavadinimo, 589 straipsnio pakeitimo ir papildymo 691 straipsniu įstatymo projektas    pranešėjas - Stasys Šedbaras (TTK)
svarstymas    pateikimo data
2017-03-21
TTK 2017-06-07 grąžinti iniciatoriams tobulinti
1-11d.    XIIIP-152
Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Edmundas Pupinis (ŠMK)
svarstymas    pateikimo data
2017-03-21
ŠMK 2017-06-02 grąžinti iniciatoriams tobulinti
1-11e.    XIIIP-153
Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 16 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Edmundas Pupinis (ŠMK)
svarstymas    pateikimo data
2017-03-21
ŠMK 2017-06-02 grąžinti iniciatoriams tobulinti
1-11f.    XIIIP-154
Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Edmundas Pupinis (ŠMK)
svarstymas    pateikimo data
2017-03-21
ŠMK 2017-06-02 grąžinti iniciatoriams tobulinti
1-11g.    XIIIP-155
Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 63 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Edmundas Pupinis (ŠMK)
svarstymas    pateikimo data
2017-03-21
ŠMK 2017-06-02 grąžinti iniciatoriams tobulinti
1-11h.    XIIIP-156
Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo Nr. I-1571 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Edmundas Pupinis (ŠMK)
svarstymas    pateikimo data
2017-03-21
ŠMK 2017-06-02 grąžinti iniciatoriams tobulinti
1-11i.    XIIIP-157
Lietuvos šaulių sąjungos įstatymo Nr. VIII-375 9 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Edmundas Pupinis (ŠMK)
svarstymas    pateikimo data
2017-03-21
ŠMK 2017-06-02 grąžinti iniciatoriams tobulinti
1-11j.    XIIIP-158
Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Edmundas Pupinis (ŠMK)
svarstymas    pateikimo data
2017-03-21
ŠMK 2017-06-02 grąžinti iniciatoriams tobulinti
1-11k.    XIIIP-159
Švietimo įstatymo Nr. I-1489 68 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Edmundas Pupinis (ŠMK)
svarstymas    pateikimo data
2017-03-21
ŠMK 2017-06-02 grąžinti iniciatoriams tobulinti
1-12a.    XIIIP-668
(2)    Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo
Nr. I-2044 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
teikėjas - LRV /Linas Kukuraitis (ministras)    pranešėjai - Gintarė Skaistė (SRDK), Povilas Urbšys (VVSK)
12.45-12.50
svarstymas

(taikoma skubos tvarka)    pateikimo data
2017-05-11
SRDK
(2) 2017-06-09
1-12b.    XIIIP-669
(2)    Išmokų vaikams įstatymo
Nr. I-621 1 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjai - Gintarė Skaistė (SRDK), Povilas Urbšys (VVSK)
svarstymas

(taikoma skubos tvarka)    pateikimo data
2017-05-11
SRDK
(2) 2017-06-09
1-12c.    XIIIP-670
(2)    Paramos mirties atveju įstatymo Nr. I-348 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjai - Gintarė Skaistė (SRDK), Povilas Urbšys (VVSK)
svarstymas

(taikoma skubos tvarka)    pateikimo data
2017-05-11
SRDK
(2) 2017-06-09
1-12d.    XIIIP-671
(2)    Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjai - Gintarė Skaistė (SRDK), Povilas Urbšys (VVSK)
svarstymas

(taikoma skubos tvarka)    pateikimo data
2017-05-11
SRDK
(2) 2017-06-09
1-12e.    XIIIP-672
(2)    Šalpos pensijų įstatymo
Nr. I-675 1, 4 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjai - Gintarė Skaistė (SRDK), Povilas Urbšys (VVSK)
svarstymas

(taikoma skubos tvarka)    pateikimo data
2017-05-11
SRDK
(2) 2017-06-09
1-12f.    XIIIP-673
(2)    Tikslinių kompensacijų įstatymo Nr. XII-2507 1 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjai - Gintarė Skaistė (SRDK), Povilas Urbšys (VVSK)
svarstymas

(taikoma skubos tvarka)    pateikimo data
2017-05-11
SRDK
(2) 2017-06-09
1-13.    XIIIP-719
(2)    Seimo nutarimo „Dėl pritarimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos karaimų religinės bendruomenės susitarimui „Dėl pastato Trakuose, Karaimų g. 22, grąžinimo Lietuvos karaimų religinei bendruomenei natūra" projektas
teikėjas - LRV / Liana Ruokytė - Jonsson (ministrė)    pranešėjas - Robertas Šarknickas (KK)
12.50-12.55
svarstymas    pateikimo data
2017-06-01
KK (2) 2017-06-08
1-14.    XIIIP-645
(2)    Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo
Nr. VIII-1202 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
teikėjas - Ingrida Šimonytė (ADK)    pranešėja - Rasa Budbergytė (ADK)
12.55-13.00
svarstymas    pateikimo data
2017-05-11
ADK
(2) 2017-06-01
1-15a.    XIIIP-647
(2)    Finansinių priemonių rinkų įstatymo Nr. X-1024  2, 3, 7, 44, 67, 70, 71, 731, 76, 81, 83, 84, 93, 94 straipsnių ir priedo pakeitimo ir IV skyriaus, 251, 68 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas
teikėjas - Andrius Palionis    pranešėjas - Valius Ąžuolas (BFK)
13.00-13.10
svarstymas    pateikimo data
2017-05-23
BFK (2) 2017-06-02
1-15b.    XIIIP-648
(2)    Vertybinių popierių įstatymo Nr. X-1023 2, 24, 33, 43, 52 ir 54 straipsnių, priedo pakeitimo ir 19 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas    pranešėjas - Valius Ąžuolas (BFK)
svarstymas    pateikimo data
2017-05-23
BFK (2) 2017-06-02
1-15c.    XIIIP-649
(2)    Lietuvos banko įstatymo Nr. I-678 42 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Valius Ąžuolas (BFK)
svarstymas    pateikimo data
2017-05-23
BFK (2) 2017-06-02
1-15d.    XIIIP-650
(2)    Administracinių nusižengimų kodekso 200 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Stasys Šedbaras (TTK)
svarstymas    pateikimo data
2017-05-23
TTK (2) 2017-06-01
1-15e.    XIIIP-651
(2)    Akcinių bendrovių įstatymo
Nr. VIII-1835 37, 46, 52, 72, 74 ir 78 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Valius Ąžuolas (BFK)
svarstymas    pateikimo data
2017-05-23
BFK (2) 2017-06-02
1-15f.    XIIIP-652
(2)    Atsiskaitymų baigtinumo mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose įstatymo Nr. IX-1597 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Valius Ąžuolas (BFK)
svarstymas    pateikimo data
2017-05-23
BFK (2) 2017-06-02
1-15g.    XIIIP-653
(2)    Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 1 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Valius Ąžuolas (BFK)
svarstymas    pateikimo data
2017-05-23
BFK (2) 2017-06-02
1-15h.    XIIIP-654
(2)    Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo
Nr. IX-575 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Valius Ąžuolas (BFK)
svarstymas    pateikimo data
2017-05-23
BFK (2) 2017-06-02
1-15i.    XIIIP-655
(2)    Įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-576 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Valius Ąžuolas (BFK)
svarstymas    pateikimo data
2017-05-23
BFK (2) 2017-06-02
1-15j.    XIIIP-656
(2)    Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo Nr. XII-376 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Valius Ąžuolas (BFK)
svarstymas    pateikimo data
2017-05-23
BFK (2) 2017-06-02
1-15k.    XIIIP-657
(2)    Kontroliuojančiųjų investicinių bendrovių įstatymo
Nr. IX-1710 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Valius Ąžuolas (BFK)
svarstymas    pateikimo data
2017-05-23
BFK (2) 2017-06-02
1-15l.    XIIIP-658
(2)    Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo Nr. IX-1709 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Valius Ąžuolas (BFK)
svarstymas    pateikimo data
2017-05-23
BFK (2) 2017-06-02
1-16.    XIIIP-835
Branduolinės elektrinės, statomos Baltarusijos Respublikoje, Astravo rajone, pripažinimo nesaugia, keliančia grėsmę Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui, aplinkai ir visuomenės sveikatai įstatymo projektas    pranešėjas -Žygimantas Vaičiūnas (ministras)
13.10-13.25
pateikimas
siūlomi komitetai:
pagrindinis - NSGK
papildomas - EK
siūloma svarstyti
2017-06-15    registracijos data
2017-06-09
TD 2017-06-12

1-17.    XIIIP-833
Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo Nr. I-2455 pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Kęstutis Navickas (ministras)
13.25-13.40
pateikimas

(Vyriausybė siūlo svarstyti ypatingos skubos tvarka)

siūlomi komitetai:
pagrindinis - AAK
papildomas - BFK
siūloma svarstyti    registracijos data
2017-06-09
TD

1-18.    XIIIP-834
Seimo nutarimo „Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos sudarymo" projektas    pranešėjas - Viktoras Pranckietis
13.40-14.15
pateikimas
siūlomi komitetai:
pagrindinis - VVSK
papildomas -
siūloma svarstyti
2017-06-15    registracijos data
2017-06-09
TD 2017-06-12

                     PERTRAUKA           14.15-15.00
2-1.    Seimo kontrolierių 2016 metų veiklos ataskaita
pranešėjai - Augustinas Normantas (Seimo kontrolierius, įstaigos vadovas), Raimondas Šukys (Seimo kontrolierius)
15.00-15.30    
2-2.    XIIIP-790
Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. gruodžio 22 d. nutarimo
Nr. XII-2232 „Dėl Lietuvos Respublikos karinių vienetų dalyvavimo tarptautinėse operacijose" pakeitimo" projektas    pranešėjai - Raimundas Karoblis (ministras), Linas Antanas Linkevičius (ministras)
15.30-15.45
pateikimas
siūlomi komitetai:
pagrindinis - NSGK
papildomas - URK
siūloma svarstyti
2017-06-22    registracijos data
2017-06-01
TD 2017-06-07

2-3a.    XIIIP-800
Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 3, 9, 10, 11, 13, 14, 54, 57 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Raimundas Karoblis (ministras)
15.45-16.00
pateikimas
(Vyriausybė siūlo svarstyti skubos tvarka)
siūlomi komitetai:
pagrindinis - NSGK
papildomas -
siūloma svarstyti
2017-06-27    registracijos data
2017-06-06
TD 2017-06-13

2-3b.    XIIIP-801
Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Raimundas Karoblis (ministras)
pateikimas
(Vyriausybė siūlo svarstyti skubos tvarka)
siūlomi komitetai:
pagrindinis - NSGK
papildomas -
siūloma svarstyti
2017-06-27    registracijos data
2017-06-06
TD 2017-06-13

2-3c.    XIIIP-802
Ginkluotos gynybos ir pasipriešinimo agresijai įstatymo Nr. VIII-1856 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Raimundas Karoblis (ministras)
pateikimas
(Vyriausybė siūlo svarstyti skubos tvarka)
siūlomi komitetai:
pagrindinis - NSGK
papildomas -
siūloma svarstyti
2017-06-27    registracijos data
2017-06-06
TD 2017-06-13

2-3d.    XIIIP-803
Valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų įstatymo
Nr. I-130 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Raimundas Karoblis (ministras)
pateikimas
(Vyriausybė siūlo svarstyti skubos tvarka)
siūlomi komitetai:
pagrindinis - NSGK
papildomas -
siūloma svarstyti
2017-06-27    registracijos data
2017-06-06
TD 2017-06-13

2-3e.    XIIIP-804
Kariuomenės drausmės statuto 54 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Raimundas Karoblis (ministras)
pateikimas
(Vyriausybė siūlo svarstyti skubos tvarka)
siūlomi komitetai:
pagrindinis - NSGK
papildomas -
siūloma svarstyti
2017-06-27    registracijos data
2017-06-06
TD 2017-06-13

2-3f.    XIIIP-805
Strateginių prekių kontrolės įstatymo Nr. I-1022 6 straipsnio pakeitimo  įstatymo projektas    pranešėjas - Raimundas Karoblis (ministras)
pateikimas
(Vyriausybė siūlo svarstyti skubos tvarka)
siūlomi komitetai:
pagrindinis - NSGK
papildomas -
siūloma svarstyti
2017-06-27    registracijos data
2017-06-06
TD 2017-06-13

2-3g.    XIIIP-806
Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo Nr. VIII-49 priedėlio 18 skyriaus pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Raimundas Karoblis (ministras)
pateikimas
(Vyriausybė siūlo svarstyti skubos tvarka)
siūlomi komitetai:
pagrindinis - NSGK
papildomas -
siūloma svarstyti
2017-06-27    registracijos data
2017-06-06
TD 2017-06-13

2-4.    XIIIP-807
ES    Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo Nr. VIII-1185 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Liana Ruokytė - Jonsson (ministrė)
16.00-16.10
pateikimas
siūlomi komitetai:
pagrindinis - KK
papildomas -
siūloma svarstyti
2017-06-29    registracijos data
2017-06-06
TD 2017-06-07

2-5a.    XIIIP-808
Valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo
Nr. VIII-1666 pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Eimutis Misiūnas (ministras)
16.10-16.25
pateikimas

(Vyriausybė siūlo svarstyti skubos tvarka)

siūlomi komitetai:
pagrindinis - NSGK
papildomas -
siūloma svarstyti III (rudens) Seimo sesijoje    registracijos data
2017-06-06
TD

2-5b.    XIIIP-809
Valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatymo Nr. VIII-1996 pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas    pranešėjas - Eimutis Misiūnas (ministras)
pateikimas
(Vyriausybė siūlo svarstyti skubos tvarka)
siūlomi komitetai:
pagrindinis - NSGK
papildomas -
siūloma svarstyti III (rudens) Seimo sesijoje    registracijos data
2017-06-06
TD

2-5c.    XIIIP-810
Administracinių nusižengimų kodekso 536 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Eimutis Misiūnas (ministras)
pateikimas
(Vyriausybė siūlo svarstyti skubos tvarka)
siūlomi komitetai:
pagrindinis - TTK
papildomas - NSGK
siūloma svarstyti    registracijos data
2017-06-06
TD

2-5d.    XIIIP-811
Vidaus tarnybos statuto priedo pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Eimutis Misiūnas (ministras)
pateikimas
(Vyriausybė siūlo svarstyti skubos tvarka)
siūlomi komitetai:
pagrindinis - NSGK
papildomas -
siūloma svarstyti III (rudens) Seimo sesijoje    registracijos data
2017-06-06
TD

2-6.    XIIIP-812
Advokatūros įstatymo
r. IX-2066 8, 13, 14, 17, 23, 24, 34, 35, 36, 37, 39, 44, 56, 57, 58, 60, 61 ir 64 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėja - Milda Vainiutė (ministrė)
16.25-16.40
pateikimas
siūlomi komitetai:
pagrindinis - TTK
papildomas -
siūloma svarstyti III (rudens) Seimo sesijoje    registracijos data
2017-06-06
TD 2017-06-12

2-7.    XIIIP-609
Advokatūros įstatymo Nr. IX-2066 13 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Vitalijus Gailius
16.40-16.50
pateikimas
siūlomi komitetai:
pagrindinis - TTK
papildomas -
siūloma svarstyti III (rudens) Seimo sesijoje    registracijos data
2017-04-27
TD 2017-05-02
ETD 2017-05-04

Įstatymas buvo pakeistas
2017-05-11, todėl projektą turi teikti ne mažiau kaip 29 Seimo nariai
2-8.    XIIIP-707
Advokatūros įstatymo Nr. IX-2066 4 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Naglis Puteikis
16.50-17.00
pateikimas
siūlomi komitetai:
pagrindinis - TTK
papildomas -
siūloma svarstyti III (rudens) Seimo sesijoje    registracijos data
2017-05-15
TD 2017-05-23
ETD 2017-05-29

Įstatymas buvo pakeistas
2017-05-11, todėl projektą turi teikti ne mažiau kaip 29 Seimo nariai
2-9.    XIIIP-470
Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėja - Aušra Maldeikienė (Ingrida Šimonytė)
17.00-17.10
pateikimas
siūlomi komitetai:
pagrindinis - SRDK
papildomas -
siūloma svarstyti III (rudens) Seimo sesijoje    registracijos data
2017-03-16
TD 2017-03-21
ETD 2017-04-05

Įstatymas buvo pakeistas
2016-12-20, todėl projektą turi teikti ne mažiau kaip 29 Seimo nariai
2-10.    XIIIP-504
Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 papildymo 101 straipsniu įstatymo projektas    pranešėjas - Algirdas Sysas
17.10-17.20
pateikimas
siūlomi komitetai:
pagrindinis - SRDK
papildomas -
siūloma svarstyti III (rudens) Seimo sesijoje    registracijos data
2017-03-28
TD 2017-03-30
ETD 2017-04-12

Įstatymas buvo pakeistas
2016-12-20, todėl projektą turi teikti ne mažiau kaip 29 Seimo nariai
Privalomai į darbotvarkę įrašyti teisės aktų projektai (pagal Seimo statuto 92 str. 1 d.)
2-11.    XIIIP-787
Vietos savivaldos įstatymo
Nr. I-533 4, 9 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 91 straipsniu įstatymo Nr. XII-2741 pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Povilas Urbšys (VVSK)/ 47 SN
17.20-17.35
pateikimas
siūlomi komitetai:
pagrindinis - VVSK
papildomas - EK
siūloma svarstyti
2017-06-22    registracijos data
2017-05-31
TD 2017-06-07
ETD

2-12.    XIIIP-786
Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 3, 14, 15, 16, 31, 34 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Povilas Urbšys (VVSK)/ 29 SN
17.35-17.50
pateikimas
siūlomi komitetai:
pagrindinis - VVSK
papildomas -
siūloma svarstyti III (rudens) Seimo sesijoje    registracijos data
2017-05-31
TD 2017-06-12
ETD
2-13a.    XIIIP-820

(prie
XIIIP-732)
Bankų įstatymo Nr. IX-2085 73 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Andrius Palionis
17.50-18.00
pateikimas
siūlomi komitetai:
pagrindinis - BFK
papildomas -
siūloma svarstyti
2017-06-20    registracijos data
2017-06-07
TD 2017-06-12
ETD
2-13b.    XIIIP-821

(prie
XIIIP-732)
Centrinių kredito unijų įstatymo Nr. VIII-1682 55 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Andrius Palionis
pateikimas
siūlomi komitetai:
pagrindinis - BFK
papildomas -
siūloma svarstyti
2017-06-20    registracijos data
2017-06-07
TD 2017-06-12
ETD
2-13c.    XIIIP-822

(prie
XIIIP-732)
Sutelktinio finansavimo įstatymo Nr. XII-2690 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Andrius Palionis
pateikimas
siūlomi komitetai:
pagrindinis - BFK
papildomas -
siūloma svarstyti
2017-06-20    registracijos data
2017-06-07
TD 2017-06-12
ETD
2-13d.    XIIIP-823

(prie
XIIIP-732)
Kolektyvinio investavimo įstatymo Nr. IX-1709 171 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Andrius Palionis
pateikimas
siūlomi komitetai:
pagrindinis - BFK
papildomas -
siūloma svarstyti
2017-06-20    registracijos data
2017-06-07
TD 2017-06-12
ETD
2-14.    Seimo narių pareiškimai    18.00-18.20    
                   Rezerviniai klausimai:
r-1.    XIIIP-397
(2)    Narkologinės priežiūros įstatymo Nr. VIII-156 7 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėja - Rimantė Šalaševičiūtė (Remigijus Žemaitaitis)
pateikimas
siūlomi komitetai:
pagrindinis - SRK
papildomas -
siūloma svarstyti III (rudens) Seimo sesijoje    registracijos data
(2) 2017-05-24
TD (2) 2017-05-30
ETD
r-2.    XIIIP-756
Pensijų kaupimo įstatymo
Nr. IX-1691 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Raimundas Martinėlis
pateikimas
siūlomi komitetai:
pagrindinis - SRDK
papildomas -
siūloma svarstyti III (rudens) Seimo sesijoje     registracijos data
2017-05-24
TD 2017-05-30
ETD 2017-06-07
r-3.    XIIIP-582
(3)    Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Valstybės istorinės atminties komisijos sudarymo" projektas    pranešėjas - Eugenijus Jovaiša
pateikimas, svarstymas ir priėmimas
    registracijos data
(3) 2017-06-12
TD (3) 2017-06-12
r-4.    XIIIP-829
Seimo nutarimo „Dėl Neįgaliųjų teisių komisijos sudarymo" projektas    pranešėjas - Ramūnas Karbauskis (Justas Džiugelis)
pateikimas, svarstymas ir priėmimas
    registracijos data
2017-06-08
TD 2017-06-12

r-5.    XIIIP-831
Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. XIII-35 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo savižudybių ir smurto prevencijos komisijos sudarymo" pripažinimo netekusiu galios" projektas    pranešėjas - Ramūnas Karbauskis
pateikimas, svarstymas ir priėmimas
    registracijos data
2017-06-08
TD 2017-06-12

r-6.    XIIIP-832
(2)    Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Smurto ir savižudybių prevencijo komisijos sudarymo" projektas    pranešėjas - Ramūnas Karbauskis
pateikimas, svarstymas ir priėmimas    registracijos data
(2) 2017-06-09
TD (2) 2017-06-12

r-7.    XIIIP-755
Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Energetikos komisijos nuostatų patvirtinimo" projektas    pranešėjas - Virgilijus Poderys (ENK-ja)
pateikimas
siūlomi komitetai:
pagrindinis - EK
papildomas -
siūloma svarstyti
2017-06-29    registracijos data
2017-05-24
TD 2017-05-29

r-8.    XIIIP-814
Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos įgaliojimų suteikimo Seimo Antikorupcijos komisijai ir pavedimo atlikti parlamentinį tyrimą" projektas    pranešėjas - Vitalijus Gailius (AK)
pateikimas
siūlomi komitetai:
pagrindinis -
papildomas -
siūloma svarstyti    registracijos data
2017-06-06
TD 2017-06-08
r-9.    Seimo protokolinio nutarimo „Dėl Donato Jančaro peticijos" projektas (Nr. PNP-21)
pranešėjas - Petras Čimbaras (Peticijų komisija)    Peticijų komisija
2017-05-31 atmesti


Seimo Pirmininkas    
    

Viktoras Pranckietis