Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2017-06-13 11:55:14

Seimas priėmė rezoliuciją dėl Jungtinės Karalystės pasitraukimo iš Europos Sąjungos


2017 m. birželio 13 d. pranešimas žiniasklaidai

Seimas priėmė rezoliuciją dėl Jungtinės Karalystės pasitraukimo iš Europos Sąjungos

Seimas, 101 parlamentarui balsavus už, nė vienam nebuvus prieš ir 3 susilaikius, priėmė rezoliuciją „Dėl Jungtinės Karalystės pasitraukimo iš Europos Sąjungos" (projektas Nr. XIIIP-534(2). Šiuo dokumentu Seimas pažymi, kad Europos Sąjungos (ES) narių vienybė derantis su Jungtine Karalyste - vienintelis ir būtinas tinkamo ES ir jos piliečių interesų užtikrinimo bei Sąjungos nedalomumo garantas. Kartu atkreipiamas dėmesys į konstruktyvių derybų ir sklandaus Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES proceso, kaip tolimesnių santykių plėtros pagrindo, svarbą.
Rezoliucija Seimas pareiškia, kad derybų dėl Jungtinės Karalystės pasitraukimo iš ES procese ypač svarbūs piliečių interesai ir teisės. Dėl šios priežasties Lietuva kviečia Jungtinę Karalystę užtikrinti Lietuvos Respublikos piliečių, gyvenančių, dirbančių, studijuojančių ir kuriančių savo gyvenimą Jungtinėje Karalystėje, teisių tęstinumą ir apsaugą bei užtikrina, kad dės visas pastangas, jog Jungtinės Karalystės piliečių teisės ES ir Lietuvoje būtų tinkamai apsaugotos.
Rezoliucijoje pabrėžiama, kad Jungtinė Karalystė, nepaisant savo sprendimo išstoti iš ES, išlieka strategine Lietuvos Respublikos partnere; tikimasi, kad būsimi ES ir Jungtinės Karalystės santykiai ir toliau išliks glaudūs, pagrįsti lygiavertėmis teisėmis ir pareigomis.
Priimtu dokumentu Seimas dėkoja Jungtinei Karalystei už nuolatinį ir ryžtingą Baltijos valstybių palaikymą, įtvirtinant demokratiją, stiprinant saugumą ir ekonomiką bei siekiant narystės ES, NATO ir kitose tarptautinėse organizacijose.
Priimtu teisės aktu pabrėžiama, kad Jungtinės Karalystės narystės ES metu prisiimti įsipareigojimai turi būti įgyvendinti, siekiant išvengti neigiamos įtakos daugiamečiam ES biudžetui ir Lietuvai svarbių programų finansavimui.
Rezoliucija Seimas ragina Vyriausybę ir Užsienio reikalų ministeriją, derybų tarp ES ir Jungtinės Karalystės metu siekti išlaikyti kiek galima glaudesnį bendradarbiavimą piliečių teisių, politiniais, ekonominiais, saugumo ir gynybos politikos klausimais; kviečia minėtas institucijas nuolat ir išsamiai informuoti Seimą apie Jungtinės Karalystės ir ES derybų eigą ir pasiektus rezultatus.

Parengė
Informacijos ir komunikacijos departamento
Spaudos biuro vyriausioji specialistė
Saulė Eglė Trembo
Tel. (8 5)  239 6203, el. p. egle.trembo@lrs.lt