Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2017-06-13 15:09:18

Seimas spręs dėl naujo daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) modelio


2017 m. birželio 13 d. pranešimas žiniasklaidai

Seimas spręs dėl naujo daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) modelio

Seimas pradėjo svarstyti aplinkos ministro Kęstučio Navicko pristatytus Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo pakeitimus (projektas Nr.  XIIIP-833), kuriais siekiama įtvirtinti naują daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) modelį.
Naujomis nuostatomis numatoma nustatyti aiškiais ir ilgalaikes valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) valstybės paramos teikimo sąlygas ir būdus, skatinančius daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkus rengti ir įgyvendinti atnaujinimo (modernizavimo) projektus.
Teikiamu projektu siūloma 100 proc. apmokėti daugiabučio atnaujinimo projekto parengimo, įgyvendinimo administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidas bei kompensuoti 30 proc. investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms. Be to, siekiant gyventojams sudaryti galimybes efektyviai reguliuoti šilumos suvartojimą numatoma galimybė pasinaudoti papildoma valstybės parama, kai įgyvendinant atnaujinimo (modernizavimo) projektą daugiabučiame name yra įrengiamas naujas ar modernizuojamas esamas neautomatizuotas šilumos punktas, įrengiant balansinius ventilius ant stovų, arba pertvarkoma ar keičiama šildymo sistema, butuose ir kitose patalpose įrengiant individualios šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių sistemą ir (ar) termostatinius ventilius, papildomai kompensuojant iki 10 proc. šių priemonių įgyvendinimo kainos.
Nepasiturintiems gyventojams būtų apmokamos jiems tenkančios atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimo, jo įgyvendinimo administravimo, statybos techninės priežiūros išlaidos, kredito draudimo įmokos, kiekvieno mėnesio kredito ir palūkanų įmokos.
Projektu siūloma atsisakyti savivaldybėms tenkančių jų nuosavybės teise valdomų gyvenamųjų patalpų atnaujinimo (modernizavimo) išlaidų apmokant kiekvieno mėnesio kredito ir palūkanų įmokas (šiuo atveju valstybės parama savivaldybėms būtų teikiama vienodomis sąlygomis kaip ir kitiems butų ir kitų patalpų savininkams).
Po pristatymo už projektą balsavo 73 Seimo nariai, balsavusių prieš nebuvo, susilaikė 2 parlamentarai. Pritarus projektui po pateikimo, toliau jis bus svarstomas Seimo komitetuose. Prie šio klausimo svarstymo Seimo posėdyje planuojama grįžti birželio 22 d.

Parengė
Informacijos ir komunikacijos departamento
Spaudos biuro vyriausiasis specialistas
Rimas Rudaitis
Tel. (8 5)  239 6132, el. p. rimas.rudaitis@lrs.lt