Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2017-06-13 17:08:21

MOKSLININKŲ GRUPĖ KREIPĖSI Į LR AKADEMINĖS ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KONTROLIERIŲ DĖL AUKŠTŲ VIEŠŲ ASMENŲ ĮVYKDYTO PLAGIATO

 

2017 m. birželis 13 d.

 

Mokslininkų grupė, atstovaujanti skirtingas šalies mokslo institucijas ir tyrimų kryptis, parengė oficialų  kreipimąsi į LR Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybą. Kolegialiai pasirašytu dokumentu Kontrolieriaus tarnyba informuojama apie kraštutinai įžūlų plagiato ir akademinės etikos pažeidimo Lietuvoje faktą.

 

2005 m. Kauno technologijos universitete apginta socialinių mokslų (ekonomikos) disertacija: Šarapovas, T. „Elektroninės komercijos modeliai verslo efektyvumui didinti“. Disertacijos mokslinis vadovas prof. P. Baršauskas (anuomet vienas iš privataus universiteto ISM vadovų). Netrukus, 2006 m., buvo išleista jau trijų bendraautorių mokslinė monografija identišku apgintai disertacijai pavadinimu: „Elektroninės komercijos modeliai verslo efektyvumui didinti“ (ISBN 9955-9874-0-5). Monografiją su ISM Vadybos ir  ekonomikos universiteto grifu atspausdino KTU leidyklos „Technologija“ spaustuvė. Monografijos įvade ir visame 163 psl. tekste niekur nėra nuorodos į tai, kad veikalas publikuojamas jau apgintos disertacijos pagrindu, kad medžiaga kartotinė. Literatūros sąraše nuorodos į 2005 m. apgintą disertaciją nėra.

 

Apgintos disertacijos ir po metų išleistos to paties pavadinimo monografijos tekstai identiški: visiškai sutampa ne tik struktūra, bet ir visas tekstas.  Padaryti tik minimalūs redakciniai pakeitimai, pvz., frazė „disertacijos autoriaus nuomone...“ monografijoje pavirsta fraze „monografijos autorių nuomone...“ ir pan. Programinė įranga, priklausomai nuo jos tipo, fiksuoja lyginamuose tekstuose apie 80 proc. sutapimų.  Monografijos pirmuoju autoriumi užrašytas dabartinis KTU rektorius prof. P. Baršauskas. Antruoju autoriumi užrašytas A. Cvilikas, kuris, turimais duomenimis, yra Europos centrinio banko (ECB) darbuotojas.

 

Akademinė bendruomenė šokiruota ir pasipiktinusi. Kontrastas tarp aukštų akademinių idealų ir siekinių, kuriuos viešoje erdvėje įnirtingai propaguoja KTU rektorius ir šio viešo veikėjo faktinės elgsenos yra pribloškiantis.  Plagiatoriai neapsiribojo Lietuvos teritorija. Identiška monografija buvo išleista Vokietijoje:  Šarapovas, T., Baršauskas, P., Cvilikas, A. (2010). E-Commerce Models to Increase Business Effectiveness. ISBN 978-3-8383-3462-2. Saarbrucken: Lambert Academic Publishing AG & Co. KG, 164 p.

 

Mokslininkų kreipimesi LR Akademinės etikos ir procedūrų Kontrolieriaus prašoma ištirti ir įvertinti akademinės etikos pažeidimo faktą. Prašoma išsiaiškinti, ar minėta disertacija yra tikrai savarankiškai parengta, ar nebuvo pažeisti etiško mokslinio vadovavimo disertacijai principai? Taip pat prašoma išsiaiškinti, kodėl, kokiu pagrindu ant pakartotinai išliesto kvalifikacinio darbo, kuris privalo būti savarankiškas kūrinys, atsiranda kiti bendraautoriai? Keliamas klausimas ar čia nėra nepelnyto prisirašymo į bendraautorius, pasinaudojant tarnybine padėtimi ar dėl kitų motyvų? Monografijos išleidimas duoda daug mokslinės veiklos apskaitos taškų tiek akademinei institucijai, tiek bendraautoriams. Kontrolieriaus prašoma išsiaiškinti, ar neatsitiko taip, kad minėta institucija – ISM ir bendraautoriai įgavo konkurencinį pranašumą neetiškų ir neteisėtų veiksmų pagrindu? Klausiama, ar asmuo – rektorius, vykdantis plagiato veiksmus, tenkina „nepriekaištingos reputacijos asmens“ reikalavimą, kurį rektoriaus pareigybei imperatyviai kelia LR Mokslo ir studijų įstatymas?

 

Mokslininkų grupės vardu:

Prof.habil.dr. Gediminas Merkys

Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo LAMPSS valdybos narys