Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2017-06-13 18:19:39

Seimo LVŽS frakcijos pranešimas: Daugiau teisių vietos savivaldoje siūloma suteikti bendruomenėms

 

 

Šiandien Seime pirmojoje teisėkūros stadijoje pateikiamas Vietos savivaldos įstatymo pakeitimo projektas Nr. XIIIP-786, kuriuo siūloma daugiau teisių vietos savivaldoje suteikti išplėstinei seniūnaičių sueigai, į jos darbą įtraukiant vietos bendruomenes. Iki šiol tokio subjekto vietos savivaldos sistemoje nebuvo, bendruomenių nuomonės savivaldybių tarybos ir administracijos neprivalėjo vertinti.

 

„Šiandien gyventojų bendruomenės yra atskirtos nuo vietos savivaldos, todėl būtina ieškoti naujų būdų įtraukti aktyvius piliečius į sprendimų, susijusių su vietos reikalais, priėmimą. Todėl siūloma į patariamąjį vietos savivaldos subjektą – išplėstinę seniūnaičių sueigą privalomai įtraukti vietos bendruomeninių organizacijų atstovus, kad seniūnaičiai kartu su bendruomenių atstovais aptarinėtų svarstomus klausimus ir teiktų rekomendacijas savivaldybės tarybai bei kitiems sprendimų priėmėjams“, – sako viena iš projekto iniciatorių Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) frakcijos narė Guoda Burokienė.

Pasak Seimo narės, vietos bendruomenės per retai dalyvauja priimant sprendimus, todėl siūlomos naujovės jų atstovams sukurtų daugiau galimybių tiesiogiai dalyvauti savivaldybės tarybos komisijų bei komitetų darbe.

Šiuo metu Vietos savivaldos įstatymas nustato, kad savivaldybės tarybos komitetų, komisijų darbe dalyvauja gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai – seniūnaičiai, tačiau neįtvirtintos vietos gyventojų bendruomenių galimybės pareikšti savo nuomonę.

Siūlomų išplėstinių seniūnaičių sueigų sprendimai būtų rekomendaciniai, tačiau atitinkama savivaldybės institucija privalėtų reglamento nustatyta tvarka juos įvertinti. Sueigų sprendimai, kurių vertinimas priklauso savivaldybės tarybos kompetencijai, būtų vertinami ir sprendimai dėl jų priimami artimiausiame tarybos posėdyje. Tais atvejais, kai vertinimas priskirtas savivaldybės administracijos direktoriaus kompetencijai, administracijos direktorius turėtų nuspręsti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo atitinkamo išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimo gavimo.

Įstatymui įsigaliojus savivaldybių tarybos iki 2017 m. gruodžio 31 d. turėtų priimti atitinkamų teisės aktų pakeitimus, kad būtų užtikrintas naujų nuostatų įgyvendinimas.

 

***

 

Daugiau informacijos:

Seimo narė Guoda Burokienė, tel. (8~668) 42676, el. p. guoda.burokiene@lrs.lt

 

LVŽS infocentras

media@lvzs.lt