Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2017-06-14 09:24:38

Laisvės kovų komisija lankėsi Tremtinių namuose


2017 m. birželio 14 d. pranešimas žiniasklaidai

Laisvės kovų komisija lankėsi Tremtinių namuose

Birželio 13 d. Seimo Laisvės kovų komisijos pirmininkas Juozas Olekas ir narys Stasys Jakeliūnas lankėsi Tremtinių namuose, kur paminėjo Gedulo ir vilties dieną.
Renginio metu skambėjo Specialiųjų socialinės globos namų gyventojų atliekamos dainos ir eilėraščiai. Muziką mėgstantys gyventojai čia susibūrė į Dainos mylėtojų klubą, vadovaujamą garsios kanklininkės Daivos Čičinskienės.
1992 m. įkurto Tremtinių grįžimo fondo svarbiausias projektas - įkurti namus ir suteikti pastogę grįžusiems tremtiniams, nebeįstengiantiems savimi pasirūpinti. 1997 m. įvyko iškilmingas globos namų atidarymas. Jaukią pastogę ir prieglobstį čia surado 73 gyventojai, kurie dėl senatvės, negalios ar tam tikrų socialinių aplinkybių negalėjo savimi pasirūpinti. Pirmieji gyventojai atvyko tiesiai iš Sibiro ir iš Latvijos (nuteisti be teisės grįžti į Tėvynę, tad apsigyvenę netoli nuo jos), kiti suvažiavo iš įvairių Lietuvos vietų. Jiems įsikurti ir adaptuotis naujoje vietoje padėjo 10 darbuotojų, dauguma iš jų - taip pat tremtyje buvę arba ten gimę. Taip pamažu kūrėsi Tremtinių namų bendruomenė, tradicijos ir šventės.
Gedulo ir vilties diena šiuose globos namuose minima kasmet.

Komisijų sekretoriato patarėja
Danguolė Stonytė, tel. (8 5) 239 65 61, el. p. danguole.stonyte@lrs.lt