Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2017-06-14 11:04:04

Su oficialiu vizitu Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijoje lankysis, 1918 metų vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro profesoriaus akademiko Mykolo Biržiškos anūkė Venta Barauskaitė Leon

2017 m. birželio 14 dieną, 15.00 val. specialiai iš Jungtinių Amerikos Valstijų atvykusi į Lietuvą su oficialiu vizitu Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijoje lankysis, 1918 metų vasario 16-osios  Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro profesoriaus akademiko Mykolo Biržiškos anūkė Venta Barauskaitė Leon, atstovaujanti ir prof. bibliografą Vaclovą ir prof. Viktorą Biržiškas.          

Garbinga viešnia atvyksta į savo senelio įkurtą gimnaziją,  su dviems dideliais ir kilniais tikslais.    Pirmasis, aptarti, kaip greičiau ir tikslingiau įvykdyti senelių ir jo brolių paskutinės testamentinės valios-būti palaidotiems Lietuvoje, Vilniaus Rasų kapinėse, atveža tam visus reikiamus dokumentus iš JAV ir prašo Vilniaus Vytauto didžiojo gimnazijos tarpininkavimo ir pagalbos.                    

Antrasis tikslas apžiūrėti seneliui Mykolui Biržiškai kartu su lietuvių Tautos Patriarchu Dr. Jonu Basanavičiumi ir Povilu Gaidelioniu, didžiąjame gimnazijos kieme esantį paminklą (adresu: Augustijonų g.8, Vilnius), gimnazijos Biržiškų vardo biblioteką. Ventą Leon su Vilniaus lietuvių Vytauto Didžiojo gimnazja sieja ypatingas ryšys, kadangi senelis įkūrė vadovavo gimnazijai, čia dirbo senelė Bronislava, mokėsi mamytė su sesere, taip pat dirbo senelio broliai, prof. Vaclovas gimnazijos bibliotekoje, prof. Viktoras dėstė matematiką.                                                

Vėliau Venta Leon vyks apžiūrėti Vilniuje esančio bareljefo skirto seneliui Mykolui Biržiškai kartu su dr. Jonu Basanavičiumi ir Povilu Gaidelioniu, kur darbą pradėjo Pirmoji Lietuvoje, lietuvių dėstomąja kalba, Vilniaus lietuvių vėliau Vytauto Didžiojo gimnazija (adresu: Dr. J. Basanvičiaus g. 16, Vilnius).             

Mykolas Biržiška (1882-08-24-1962-08-24), teiskninkas, pedagogas, literatūros istorikas, Vilniaus lietuvių vėliau Vytauto Didžiojo gimnazijos vienas įkūrėjų ir pirmasis direktorius, iždininkas, padėjas pamatus Luetuvos Skautijai, (leidęs įkurti sakutų būrį Vyatuto Didžiojo gimnazijoje), 1918 metų vasario 16-osios  Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, Kauno Aušros gimnazijos direktorius, Lietuvos vėliau Vytauto Didžiojo universiteto dekanas, rektorius, profesorius, Lietuvos Mokslų akademijos vienas įkūrėjų ir pirmasis Prezidentas-akademikas, Vilniaus universiteto rektorius.         

 

Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos

informacija.