Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2017-06-14 12:34:19

SRDK domėjosi vaikų socialinės globos sistemos pertvarkos eiga


2017 m. birželio 14 d. pranešimas žiniasklaidai

SRDK domėjosi vaikų socialinės globos sistemos pertvarkos eiga

Šiandien posėdžiavęs Socialinių reikalų ir darbo komitetas (SRDK) išklausė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) bei Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SADM informaciją apie tai, kaip vyksta vaikų socialinės globos sistemos pertvarka.
Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų tikslas - kurti kompleksiškai teikiamų paslaugų sistemą, kuri sudarytų galimybes kiekvienam vaikui, neįgaliajam ar jo šeimai (globėjams, rūpintojams) gauti individualias pagal poreikius paslaugas ir reikiamą pagalbą bendruomenėje, o kiekvienam likusiam be tėvų globos vaikui augti saugioje ir jo raidai palankioje aplinkoje - biologinėje, o jos nesant - įtėvių, globėjų šeimoje. Pertvarkos terminas 2014-2020 metai.
Ministerijos atstovai pažymėjo, kad įgyvendinant tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimo šalyje, siekiama įvertinti kiekvieno socialinės globos įstaigos gyventojo individualius poreikius, nustatyti įstaigos darbuotojų motyvaciją bei naujų žinių ar įgūdžių poreikį. Taip pat parengti tiek individualius gyventojų poreikių, tiek įstaigų persitvarkymo planus.
Akcentuota vaikams, likusiems be tėvų globos, pagalbos svarba, ieškant naujų bendruomeninių paslaugų formų (pav. bendruomeniniai vaikų globos namai (iki 8 vaikų), apsaugotas būstas ar savarankiško gyvenimo namai 16-24 metų jaunuoliams, paliekantiems institucinę globą).
Šiuo metu, vykdant projektą, siekiama įgyvendinti pilotines socialines paslaugas regionuose bei sukurti naujų formų paslaugų metodinį pagrindą. Deja, dalis regionų nėra pateikę pasiūlymų dėl bendruomeninių paslaugų vaikams, likusiems be tėvų globos, sukūrimo. Siekiant užtikrinti socialinių globėjų veiklą, šios paslaugos bus teikiamos Šiaulių, Alytaus, Utenos, Telšių, Vilniaus ir Klaipėdos regionuose, jas teiks 60 asmenų. Tačiau pasiūlymų nėra gauta iš Kauno, Panevėžio, Tauragės ir Marijampolės regionų.
Komitetas ketina toliau stebėti socialinės globos įstaigų pertvarkos eigą.

Socialinių reikalų ir darbo komiteto biuro parengta informacija,
tel. Nr. (85) 239 6822