Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2017-06-14 13:56:08

Tarptautinė bendruomenė tariasi, kaip didinti neįgalijų organizacijų įtraukimą užtikrinant neįgaliųjų teises

2017.06.14 Tarptautinė bendruomenė tariasi, kaip didinti neįgaliųjų ir juos atstovaujančių organizacijų įtraukimą užtikrinant neįgaliųjų teises
 
Pasibaigus pirmajam Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo dešimtmečiui, ją ratifikavusios šalys ieško būdų, kaip į konvencijos įgyvendinimą labiau įtraukti žmones su negalia bei juos atstovaujančias organizacijas. Kaip konvencijos šalių narių konferencijos 10-ojoje sesijoje Niujorke pabrėžė socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Vilma Šilalienė, bendradarbiavimas su neįgaliųjų bendruomene yra būtinas sėkmingai neįgaliųjų socialinei integracijai ir teisių užtikrinimui.
 
„Žmonių su negalia įtraukties politika bus veiksminga tik tada, kai dirbant kartu su neįgaliaisiais ir juos atstovaujančiomis organizacijomis bus tariamasi svarbiausiais klausimais, dalijamasi patirtimi ir bendra atsakomybe", - akcentavo viceministrė V. Šilalienė.
 
Anot viceministrės, Vyriausybė savo programoje ypatingą dėmesį skiria socialinei integracijai, nevyriausybinių organizacijų plėtrai ir bendruomenių stiprinimui. Todėl vienas iš Vyriausybės programos įgyvendinimo ateinančių metų prioritetų yra nevyriausybinių organizacijų įtraukimas į visas institucines partnerystės formas visais lygiais ir visuose etapuose.
 
Įgyvendinant vieną iš svarbiausių ir pagrindinių Jungtinių Tautų rekomendacijų Lietuvai - nuo pirmųjų etapų visiškai įtraukti neįgaliųjų organizacijas į visų neįgaliesiems svarbių politinių sprendimų priėmimo procesą visuose sektoriuose - praėjusiais metais pakeistas Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas. Jame nustatytas Neįgaliųjų reikalų tarybos, kaip visuomeninės patariamosios institucijos, pagrindinis uždavinys - nagrinėti neįgaliųjų socialinės integracijos klausimus ir teikti pasiūlymus Vyriausybei, ministerijoms, kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms dėl neįgaliųjų socialinės integracijos politikos.
 
„Telkiant pastangas į priemones, sudarančias sąlygas neįgaliųjų nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti visuose neįgaliesiems svarbių sprendimų priėmimo procesuose, neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų atstovai yra kviečiami dalyvauti darbo grupėse, kuriose rengiami Konvencijos įgyvendinimui skirti teisės aktai", - sakė V. Šilalienė.
 
Jungtinės Tautos pirmąją neįgaliųjų teises ginančią sutartį - Neįgaliųjų asmenų teisių konvenciją ir jos Fakultatyvų protokolą - priėmė 2006 m. gruodžio 13 d. Lietuva juos ratifikavo 2010 m. bei įsipareigojo įgyvendinti visas konvencijos nuostatas - skatinti, apsaugoti ir užtikrinti visų neįgaliųjų visapusišką ir lygiateisį naudojimąsi visomis žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis, taip pat skatinti pagarbą šių žmonių prigimtiniam orumui.
 
2012 m. parengta pirmoji oficiali ataskaita apie konvencijos įgyvendinimą Lietuvoje, kurią ruošiant dalyvavo beveik visos ministerijos, pateikusios išsamią informaciją apie tai, kas jų srityje  švietimo, aplinkos, sveikatos, kultūros, sporto ir kitose  yra daroma dėl neįgaliųjų teisių įgyvendinimo. Praėjusį rudenį parengta papildoma ir atnaujinta informacija apie konvencijos įgyvendinimą.
 
Ryšių su visuomene skyrius, tel.: (8-5) 266 8191, 266 8122, 266 4258.