Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2017-06-14 16:07:00

Dėl krematoriumo statybos į teismą kreipėsi neturėdami tam įgaliojimų

Vilnius
2017-06-14
Dėl krematoriumo statybos į teismą kreipėsi neturėdami tam įgaliojimų  
Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs Bališkių individualių gyvenamųjų namų statybos bendrijos ir Aplinkos apsaugos agentūros ginčą dėl krematoriumo pastato statybos ir kremavimo veiklos Vilniuje, Lentvario g., atmetė pareiškėjų skundą kaip nepagrįstą.
Aplinkos apsaugos agentūra 2016-08-19 priėmė galutinę atrankos išvadą dėl krematoriumo pastato statybos ir kremavimo veiklos, Lentvario g. 15B, Vilniuje,  poveikio aplinkai vertinimo, kurioje nustatė, kad   planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas (PAV) neprivalomas. Bališkių individualių gyvenamųjų namų statybos bendrija kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydama apginti viešąjį interesą ir panaikinti šią išvadą. Pasak pareiškėjos, galutinė išvada nėra tinkamai motyvuota ir turi būti panaikinta kaip nepagrįsta ir neteisėta. Pareiškėja savo teisę kreiptis į teismą grindė tuo, jog gina individualių gyvenamųjų namų savininkų teisėtus interesus.
Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi administracinę bylą, priėjo išvadą, kad Bališkių individualių gyvenamųjų namų statybos bendrija kreipėsi į teismą, siekdama apginti viešąjį interesą, neturėdama tam teisinio pagrindo. Nustačius, jog šiuo atveju pareiškėja nėra laikoma suinteresuota visuomene PŪVPAVĮ prasme, turinčia PŪVPAVĮ 15 str. 3 d. numatytą teisę kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo ginčijant sprendimų poveikio aplinkai vertinimo srityje materialinį ar procesinį teisėtumą, teismas atmetė skundą kaip nepagrįstą. Teismo sprendime pažymima, kad nors šiuo atveju nustatyta, jog pareiškėja neturi materialiojo suinteresuotumo ginti viešąjį interesą ir jos skundas yra atmetamas, tai nereiškia, kad yra užkertamas kelias iškilus abejonių dėl ginčijamo atsakovo sprendimo ginčą nagrinėti administraciniame teisme. Administracinių bylų teisenos įstatymo 55 straipsnyje yra įvardyti subjektai, turintys teisę įstatymų nustatytais atvejais kreiptis į teismą su pareiškimu, kad būtų apgintas viešasis interesas arba apgintos valstybės, savivaldybės ir asmenų teisės bei įstatymų saugomi interesai: prokuroras, administravimo subjektai, valstybės institucijos, įstaigos, organizacijos, tarnybos ar fiziniai asmenys.
Šis teismo sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą šiam teismui tiesiogiai arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Cituojant ar platinant šią informaciją būtina nuoroda į informacijos šaltinį.

Kontaktai žiniasklaidai:
Sigita Jacinevičienė-Baltaduonė
Vilniaus apygardos administracinio teismo
pirmininko padėjėja ryšiams su visuomene
Tel. (8 5) 264 1270, mob. 8 69 816 692
el. paštas  sigita.baltaduone@teismas.lt
www.vaateismas.lt