Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2017-06-14 16:58:20

Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas nuolat keisis patirtimi su kolegomis Lenkijos Seime


2017 m. birželio 14 d. pranešimas žiniasklaidai

Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas nuolat keisis patirtimi su kolegomis Lenkijos Seime

Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto (VVSK) nariai šiandien, birželio 14 d., susitiko su Lenkijos Respublikos Seimo Vietos savivaldos ir regioninės politikos komiteto delegacija, vadovaujama komiteto pirmininko Andžejaus Maciejevskio (Andrzej Maciejewski).
Per susitikimą daugiausia dėmesio buvo skirta regioninės politikos tobulinimo, Europos Sąjungos fondų lėšų panaudojimo regionų plėtrai klausimams. Diskusijoje išryškėjo, kad Lenkijoje, kaip ir Lietuvoje, šiuo metu daugiausiai dėmesio regioninės politikos srityje reikalauja siekis užtikrinti subalansuotą regionų plėtrą, kuri leistų sumažinti socialinius ekonominius skirtumus tarp regionų, nes ankstesnių laikotarpių ES finansinės paramos naudojimas tik padidino miestų atotrūkį nuo mažų miestelių ir kaimiškųjų teritorijų.
Matydami daug panašių spręstinų klausimų ir siekdami nuolat dalintis valstybės valdymo reformų patirtimi ir gerąja praktika, Lenkijos ir Lietuvos parlamentų komitetų atstovai sutarė bendradarbiavimą ir toliau plėtoti.
Delegacija VVSK kvietimu Lietuvoje lankėsi birželio 11-14 d. Vizito metu vyko susitikimai su Seimo Pirmininku, Tarpparlamentinių ryšių su Lenkijos Respublika grupės nariais, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos atstovais. Delegacija taip pat susitiko su regioninę politiką kuruojančiu vidaus reikalų viceministru ir lankėsi Druskininkų ir Vilniaus miesto savivaldybėse  bei dalyvavo minėjime, skirtame Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir genocido dienoms atminti.

Parengė
VVSK biuro patarėja
Jurgita Marcinkutė, tel. (8 5) 239 6804, el. p. jurgita.marcinkute@lrs.lt