Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2017-06-14 17:20:15

Paslaptys - ne kiekvienam

Vilnius
2017-06-14

Paslaptys - ne kiekvienam
Seimo socialdemokratų frakcijos narys Mindaugas Bastys kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Valstybės saugumo departamento (toliau - VSD) 2017 m. kovo 8 d. sprendimą, kuriame VSD prieštaravo, jog Seimo nariui Mindaugui Basčiui būtų išduotas leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Visiškai slaptai".

LVAT teisėjai nutartyje nurodė, kad sprendimą išduoti ar ne asmeniui leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informaciją priima paslapčių subjekto vadovas ar jo įgaliotas asmuo, atsižvelgęs į tikrinimą atlikusios VSD išvadą. Valstybės saugumo departamento  sprendime joks valinio pobūdžio sprendimas dėl leidimo išdavimo nėra priimtas, todėl tikrinimą atlikusios institucijos (o būtent  - VSD) išvada yra tarpinis procedūrinis sprendimas, priimamas administracinės procedūros metu. Šis sprendimas įtakos asmens teisių ir pareigų apimčiai neturi -  nesukelia jam jokių materialinių teisinių pasekmių, tad todėl negali būti skundžiamas administraciniam teismui.  

Mindaugas Bastys teismo taip pat prašė įpareigoti Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininką Viktorą Pranckietį išduoti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,Visiškai slaptai".

LVAT nurodė, kad M. Bastys paslapčių subjekto vadovo sprendimo neišduoti pareiškėjui leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija  šioje byloje neginčija, todėl savarankiškas reikalavimas įpareigoti Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininką atlikti pareiškėjo prašomus veiksmus nenagrinėjamas teismų ABTĮ nustatyta tvarka. Tad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas pagrįstai atsisakė priimti nagrinėti minėtus M. Basčio reikalavimus.

Daugiau informacijos yra skelbiama Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo interneto svetainėje www.lvat.lt. Administracinės bylos Nr. eAS-465-502/2017. Cituojant arba kitaip platinant šią informaciją, prašome nurodyti informacijos šaltinį.

Kontaktai žiniasklaidai
Neringa Lukoševičienė
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
vyriausioji specialistė
Tel. (8 5)  268 5583, Mob. tel. (8 655) 22 506,
Žygimantų g. 2, LT-01102, Vilnius
www.lvat.lt