Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2017-06-15 08:47:35

2017 m. Lietuvos muziejų kelio 3 naujienlaiškis

 

Nacionalinis kultūros paveldo aktualinimo, kultūros ir meno sklaidos bei

modernių muziejinių iniciatyvų edukacinis projektas

 

 

 

2017 metai

„Vasario 16-osios kūrėjai ir puoselėtojai"

 

Aktyvusis Lietuvos muziejų kelio renginių laikotarpis Žemaitijoje baigiasi. Savo eilės, kalbėti apie Vasario 16-osios kūrėjus ir puoselėtojus, laukia Aukštaitija, kurioje įvairios veiklos prasidės nuo birželio 19 d. Tačiau prieš startuojant renginiams kitame regione į kultūrines popietes birželio 15 d. kviečia: Žemaičių muziejus „Alka", Palangos gintaro, Jurbarko krašto muziejai. Renginių metu lankytojai susipažins su Maironio, Justino Staugaičio, Kazio Griniaus asmenybėmis ir veikla.

 

RENGINIŲ PROGRAMA

 

Palangos Gintaro muziejus, Vytauto g. 17, Palanga

15.00 Lietuvos Respublikos politinis, intelektinis, kultūrinis elitas 1918 m. gausiai lankydavosi Palangoje - nuo poeto Maironio ir Prezidento Smetonos. Kelių dešimčių iškiliausių asmenybių buvimą didžiausiame Lietuvos kurorte ženklina ne tik memorialiniai duomenys, bet pirmiausia - jų sukurti meno kūriniai, kultūros įvykiai, ypač kūryba jūros tema, Baltijos jūros mitinių siužetų išraiška poezijoje, dailėje, muzikoje.

Renginyje vyr. muziejininkė Regina Makauskienė skaitys paskaitą „Maironis ir Palanga", vyks fortepijoninės muzikos koncertas „Nuo Šopeno iki Čiurlionio".

 

Žemaičių muziejus „Alka", Muziejaus g. 31, Telšiai

16.00 Kilnojamosios parodos „XIX a. II p. - XX a. pr. Lietuvos valstybės politikos, kutūros, mokslo, visuomenės elitas ir jo aplinka" ir plungiškio režisieriaus Justino Lingio dokumentinio filmo „Pirmasis Telšių vyskupijos vyskupas Justinas Staugaitis" pristatymas. Paroda eksponuojama iki 2017 m. liepos 10 d.

 

Jurbarko krašto muziejus, Vydūno g. 21, Jurbarkas

16.00 Parodos „Kazys Grinius - politikas, 1920-1926" iš Lietuvos prezidento Kazio Griniaus memorialinio muziejaus rinkinių atidarymas. Paroda bus eksponuojama iki liepos 31 d.

 

Projekto rengėjas - Lietuvos muziejų asociacija ir 55 muziejai visoje Lietuvoje.

Projektą remia - Lietuvos kultūros taryba.

Informacinis rėmėjas - Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija.

Išsami programa skelbiama Lietuvos muziejų portale www.muziejai.lt.

Informaciją Žemaitijoje teikia  Kretingos muziejaus direktorė Vida Kanapkienė, tel. 8 686 63 125 el. paštu info@kretingosmuziejus.lt