Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2017-06-15 10:02:33

Seimo 2017 m. birželio 15 d. (ketvirtadienio) posėdžių darbotvarkė

 PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Seimo
2017 m. birželio 8 d. posėdyje
PATIKSLINTA
Seimo seniūnų sueigos
2017 m. birželio 15 d. posėdyje

Lietuvos Respublikos Seimo
2017 m. birželio 15 d. (ketvirtadienio) posėdžių
darbotvarkė
1-1.    Seimo nario priesaika    10.00-10.05    
1-2.    Darbotvarkės tvirtinimas    10.05-10.15    
1-3a.    XIIIP-203
(2) ES    Koncesijų įstatymo Nr. I-1510 pakeitimo įstatymo projektas
teikėjas - LRV / Mindaugas Sinkevičius (ministras)    pranešėjas - Artūras Skardžius (EK)
10.15-10.35
priėmimas

(taikoma skubos tvarka)    registracijos data
(2) 2017-05-25
TD (2) 2017-06-12
svarstymo data
(2) 2017-06-06
1-3b.    XIIIP-204
(2)    Civilinio proceso kodekso 1, 80 straipsnių ir XXI1 skyriaus pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Stasys Šedbaras (TTK)
priėmimas
(taikoma skubos tvarka)    registracijos data
(2) 2017-05-25
TD (2) 2017-06-12
svarstymo data
(2) 2017-06-06
1-3c.    XIIIP-205
(2)    Administracinių nusižengimų kodekso 184 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Stasys Šedbaras (TTK)
priėmimas
(taikoma skubos tvarka)    registracijos data
(2) 2017-05-25
TD (2) 2017-06-12
svarstymo data
(2) 2017-06-06
1-3d.    XIIIP-610
(2)    Vietos savivaldos įstatymo
Nr. I-533 16 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
teikėjai - Ingrida Šimonytė (ADK) / 29 SN    pranešėjas - Gintautas Kindurys (VVSK)
priėmimas    registracijos data
(2) 2017-05-25
TD (2) 2017-06-12
svarstymo data
(2) 2017-06-06
1-3e.    XIIIP-611
(2)    Investicijų įstatymo įstatymo Nr. VIII-1312 152 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Gintautas Kindurys (VVSK)
priėmimas    registracijos data
(2) 2017-05-25
TD (2) 2017-06-14
svarstymo data
(2) 2017-06-06
1-4a.    XIIIP-668
(2)    Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo
Nr. I-2044 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
teikėjas - LRV /Linas Kukuraitis (ministras)    pranešėja - Gintarė Skaistė (SRDK)
10.35-10.45
priėmimas

(taikoma skubos tvarka)    registracijos data
(2) 2017-06-09
TD (2) 2017-06-14
svarstymo data
(2) 2017-06-13
1-4b.    XIIIP-669
(2)    Išmokų vaikams įstatymo
Nr. I-621 1 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėja - Gintarė Skaistė (SRDK)
priėmimas

(taikoma skubos tvarka)    registracijos data
(2) 2017-06-09
TD (2) 2017-06-14
svarstymo data
(2) 2017-06-13
1-4c.    XIIIP-670
(2)    Paramos mirties atveju įstatymo Nr. I-348 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėja - Gintarė Skaistė (SRDK)
priėmimas

(taikoma skubos tvarka)    registracijos data
(2) 2017-06-09
TD (2) 2017-06-14
svarstymo data
(2) 2017-06-13
1-4d.    XIIIP-671
(2)    Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėja - Gintarė Skaistė (SRDK)
priėmimas

(taikoma skubos tvarka)    registracijos data
(2) 2017-06-09
TD (2) 2017-06-14
svarstymo data
(2) 2017-06-13
1-4e.    XIIIP-672
(2)    Šalpos pensijų įstatymo
Nr. I-675 1, 4 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėja - Gintarė Skaistė (SRDK)
priėmimas

(taikoma skubos tvarka)    registracijos data
(2) 2017-06-09
TD (2) 2017-06-14
svarstymo data
(2) 2017-06-13
1-4f.    XIIIP-673
(2)    Tikslinių kompensacijų įstatymo Nr. XII-2507 1 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėja - Gintarė Skaistė (SRDK)
priėmimas

(taikoma skubos tvarka)    registracijos data
(2) 2017-06-09
TD (2) 2017-06-14
svarstymo data
(2) 2017-06-13
1-5.    XIIIP-835
(2)    Branduolinės elektrinės, statomos Baltarusijos Respublikoje, Astravo rajone, pripažinimo nesaugia, keliančia grėsmę Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui, aplinkai ir visuomenės sveikatai įstatymo projektas
teikėjas - LRV / Žygimantas Vaičiūnas (ministras)    pranešėjai - Vytautas Bakas (NSGK), Virgilijus Poderys (EK)
10.45-11.00
svarstymas ir priėmimas

(taikoma ypatingos skubos tvarka)    pateikimo data
2017-06-13
NSGK
(2) 2017-06-15

1-6a.    XIIIP-831
Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. XIII-35 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo savižudybių ir smurto prevencijos komisijos sudarymo" pripažinimo netekusiu galios" projektas    pranešėja - Agnė Širinskienė
11.00-11.30
pateikimas, svarstymas ir priėmimas    pateikimo data
2017-06-13 pertrauka iki kito posėdžio
1-6b.    XIIIP-832
(2)    Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Smurto ir savižudybių prevencijo komisijos sudarymo" projektas    pranešėja - Agnė Širinskienė
pateikimas, svarstymas ir priėmimas    pateikimo data
(2) 2017-06-13 pertrauka iki kito posėdžio
1-7.    XIIIP-834
Seimo nutarimo „Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos sudarymo" projektas
teikėjas - Viktoras Pranckietis    pranešėjas - VVSK
svarstymas ir priėmimas    pateikimo data
2017-06-13
VVSK
% % %
1-7a.    XIIIP-221
Labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2202 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
teikėjas - Respublikos Prezidentas    pranešėja - Rasa Budbergytė (ADK)
12.00-12.20
svarstymas    pateikimo data
2016-12-20
ADK 2017-05-26 atmesti ir teikti XIIIP-768
1-7b.    XIIIP-768
(2)    Labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 10 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
teikėja - Ingrida Šimonytė (ADK)    pranešėja - Rasa Budbergytė (ADK)
svarstymas    pateikimo data
2017-05-30
ADK (2) 2017-06-08
1-7c.    XIIIP-222
(2)    Labdaros ir paramos fondų įstatymo Nr. I-1232 12 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjai - Rasa Budbergytė (ADK), Julius Sabatauskas (TTK)
svarstymas    pateikimo data
2016-12-20
ADK (2) 2017-05-26
1-7d.    XIIIP-223
(2)    Asociacijų įstatymo
Nr. IX-1969 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjai - Rasa Budbergytė (ADK), Julius Sabatauskas (TTK)
svarstymas    pateikimo data
2016-12-20
ADK (2) 2017-05-26
1-7e.    XIIIP-224
(2)    Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 11 ir 12 straipsnųo pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjai - Rasa Budbergytė (ADK), Julius Sabatauskas (TTK)
svarstymas    pateikimo data
2016-12-20
ADK (2) 2017-05-26
1-7f.    XIIIP-225
Civilinio kodekso 2.72 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjai - Julius Sabatauskas (TTK)
svarstymas    pateikimo data
2016-12-20
TTK 2017-06-14 atmesti
1-8a.    XIIP-4439
(2) ES    Civilinių ginčų taikinamojo tarpininkavimo įstatymo
Nr. X-1702 pakeitimo įstatymo projektas
teikėjas - LRV / Teisingumo ministras     pranešėjas - Stasys Šedbaras (TTK)
svarstymas    pateikimo data
2016-06-07
TTK (2) 2017-06-12
1-8b.    XIIP-4440
(2) ES    Civilinio proceso kodekso 65, 80, 87, 93, 135, 142, 147, 177, 189, 225 ir 231 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 2311 ir 2312 straipsniais įstatymo projektas    pranešėjas - Stasys Šedbaras (TTK)
svarstymas    pateikimo data
2016-06-07
TTK (2) 2017-06-12
1-8c.    XIIP-4441
(2) ES    Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo
Nr. VIII-1591 2, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 23 straipsnių ir šeštojo skirsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Stasys Šedbaras (TTK)
svarstymas    pateikimo data
2016-06-07
TTK (2)
1-8a.    XIIIP-584
(2)    Strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo Nr. IX-1132 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
teikėjas - LRV / Rokas Masiulis (ministras)    pranešėjai- Jurgis Razma (EK), Zenonas Streikus (VVSK)
12.20-12.30
svarstymas    pateikimo data
2017-05-02
EK (2) 2017-06-07
1-8b.    XIIIP-585
(2)    Kelių įstatymo Nr. I-891 4, 5 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjai- Jurgis Razma (EK), Zenonas Streikus (VVSK)
svarstymas    pateikimo data
2017-05-02
EK (2) 2017-06-07
Privalomai į darbotvarkę įrašyti teisės aktų projektai (pagal Seimo statuto 92 str. 1 d.)

1-9a.    XIIIP-781
Civilinio kodekso 2.18, 2.19, 3.3, 3.16, 3.140, 3.141, 3.143, 3.146, 3.147, 3.150, 3.155 straipsnių, Kodekso Trečiosios knygos VI dalies XV skyriaus ir 5.13, 6.588, 6.590, 6.744 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Viktorija Čmilytė-Nielsen / 10 SN/ 47 SN
12.30-12.45
pateikimas
siūlomi komitetai:
pagrindinis - TTK
papildomas - ŽTK
siūloma svarstyti III (rudens) Seimo sesijoje    registracijos data
2017-05-30
TD 2017-06-05

1-9b.    XIIIP-782
Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. VIII-1864 50 straipsnio pakeitimo ir 28 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas    pranešėjas - Viktorija Čmilytė-Nielsen / 10 SN/ 47 SN
pateikimas
siūlomi komitetai:
pagrindinis - TTK
papildomas - ŽTK
siūloma svarstyti III (rudens) Seimo sesijoje    registracijos data
2017-05-30
TD 2017-06-05

1-9c.    XIIIP-783
Gyventojų registro įstatymo
Nr. I-2237 5, 9 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Viktorija Čmilytė-Nielsen / 10 SN/ 47 SN
pateikimas
siūlomi komitetai:
pagrindinis - TTK
papildomas - ŽTK
siūloma svarstyti III (rudens) Seimo sesijoje    registracijos data
2017-05-30
TD 2017-06-05

1-10.    XIIIP-844
Seimo nutarimo „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo krepšelio tęstinumo ir plėtros" projektas    pranešėja - Aušrinė Armonaitė/ 11 SN / 47 SN
12.45-13.00
pateikimas
siūlomi komitetai:
pagrindinis - ŠMK
papildomas - BFK
siūloma svarstyti III (rudens) Seimo sesijoje    registracijos data
2017-06-13
TD 2017-06-14
ETD
1-11.    Vyriausybės valanda    13.00-14.00    
1-12.    XIIIP-830
Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Aurelijus Veryga
pateikimas    registracijos data
2017-06-08
TD 2017-06-14 gali prieštarauti Konstitucijai
ETD
1-12.    XIIIP-813
Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Aurelijus Veryga/ 8 SN
14.00-14.10
pateikimas
siūlomi komitetai:
pagrindinis - SRK
papildomas -
siūloma svarstyti
2017-06-22    registracijos data
2017-06-06
TD 2017-06-08
ETD
                     PERTRAUKA         14.10-15.00
Opozicinių Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos ir frakcijos „Tvarka ir teisingumas” darbotvarkė
2-1.    XIIIP-785
(2)    Seimo rezoliucijos „Dėl smulkaus sukčiavimo atvejų netoleravimo Lietuvos Respublikos Seimo darbe" projektas    pranešėjas - Gabrielius Landsbergis
15.00-15.20
pateikimas, svarstymas ir priėmimas    registracijos data
(2) 2017-06-12

TS-LKDF
2-2a.    XIIIP-817
Civilinio kodekso 3.204 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Remigijus Žemaitaitis
pateikimas
siūlomi komitetai:
pagrindinis - TTK
papildomas - BFK
siūloma svarstyti III (rudens) Seimo sesijoje    registracijos data
2017-06-07
TD 2017-06-16 gali prieštarauti Konstitucijai
ETD

Įstatymas buvo pakeistas
2017-03-30, todėl projektą turi teikti ne mažiau kaip 29 Seimo nariai

TTF
2-2b.    XIIIP-818
Valstybės skolos įstatymo
Nr. I-1508 2, 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Remigijus Žemaitaitis
pateikimas
siūlomi komitetai:
pagrindinis - BFK
papildomas - TTK
siūloma svarstyti III (rudens) Seimo sesijoje    registracijos data
2017-06-07
TD 2017-06-15 gali prieštarauti Konstitucijai
ETD

Įstatymas buvo pakeistas
2016-12-22, todėl projektą turi teikti ne mažiau kaip 29 Seimo nariai
TTF
2-2.    XIIIP-819
Vaikų išlaikymo fondo įstatymo Nr. X-987 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Remigijus Žemaitaitis
15.20-15.35
pateikimas
siūlomi komitetai:
pagrindinis - SRDK
papildomas - TTK
siūloma svarstyti III (rudens) Seimo sesijoje    registracijos data
2017-06-07
TD 2017-06-15
ETD

TTF
2-3a.    XIIIP-766
Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. XIII-226 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo II (pavasario) sesijos darbų programos" pakeitimo" projektas    pranešėjas - Vytautas Juozapaitis
15.35-15.50
pateikimas, svarstymas ir priėmimas    registracijos data
2017-05-25
TD 2017-05-29

2-3b.    XIIIP-765
(2)    Kultūros centrų įstatymo
Nr. IX-2395 1, 4 ir 9 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 41 ir 91 straipsniais įstatymo projektas    pranešėjas - Vytautas Juozapaitis
pateikimas
siūlomi komitetai:
pagrindinis - KK
papildomas - VVSK
siūloma svarstyti III (rudens) Seimo sesijoje    registracijos data
(2) 2017-06-06
TD (2) 2017-06-07
ETD (2) 2017-06-07

nėra įrašytas į II (pavasario) Seimo sesijos darbų programą

TS-LKDF
2-4.    XIIIP-789
Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Remigijus Žemaitaitis
15.50-16.05
pateikimas
siūlomi komitetai:
pagrindinis - SRDK
papildomas - VVSK
siūloma svarstyti III (rudens) Seimo sesijoje    registracijos data
2017-06-01
TD 2017-06-02
ETD 2017-06-12

nėra įrašytas į II (pavasario) Seimo sesijos darbų programą

TTF
2-5.    XIIIP-281
(3)    Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo
Nr. VIII-729 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Vytautas Juozapaitis (Kazys Starkevičius)
16.05-16.20
pateikimas
siūlomi komitetai:
pagrindinis - ADK
papildomas - VVSK
siūloma svarstyti III (rudens) Seimo sesijoje    registracijos data
(3) 2017-03-08
TD (3) 2017-03-09
ETD (2) 2017-03-20

Įstatymas buvo pakeistas
2017-04-20, todėl projektą turi teikti ne mažiau kaip 29 Seimo nariai

TS-LKDF
2-6a.    XIIIP-827
Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. XIII-226 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo II (pavasario) sesijos darbų programos" pakeitimo" projektas    pranešėjas - Rimas Andrikis
16.20-16.30
pateikimas, svarstymas ir priėmimas    registracijos data
2017-06-08
TD 2017-06-08

2-6b.    XIIIP-743
Administracinių nusižengimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymo Nr. XII-1869 420 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Rimas Andrikis / 10 SN
pateikimas
siūlomi komitetai:
pagrindinis - TTK
papildomas -
siūloma svarstyti III (rudens) Seimo sesijoje    registracijos data
2017-05-23
TD 2017-06-02
ETD 2017-06-02

nėra įrašytas į II (pavasario) Seimo sesijos darbų programą

TTF
2-7a.    XIIIP-361
(5)    Seimo rinkimų įstatymo
Nr. I-2721 41 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
teikėjas - Arvydas Anušauskas    pranešėja - Vanda Kravčionok (VVSK)
16.30-16.45
svarstymas    pateikimo data
(4) 2017-05-25
VVSK
(5) 2017-06-08

TS-LKDF
2-7b.    XIIIP-362
(3)    Prezidento rinkimų įstatymo Nr. I-28 36 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 761 straipsniu įstatymo projektas    pranešėja - Vanda Kravčionok (VVSK)
svarstymas    pateikimo data
(2) 2017-05-25
VVSK
(3) 2017-06-08

TS-LKDF
2-7c.    XIIIP-363
(4)    Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo Nr. I-532 39 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėja - Vanda Kravčionok (VVSK)
svarstymas    pateikimo data
(3) 2017-05-25
VVSK
(4) 2017-06-08

TS-LKDF
2-7d.    XIIIP-364
(4)    Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo Nr. IX-1837 39 ir 42 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėja - Vanda Kravčionok (VVSK)
svarstymas    pateikimo data
(3) 2017-05-25
VVSK
(4) 2017-06-08

TS-LKDF
2-7e.    XIIIP-592
(2)    Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo Nr. IX-2428 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėja - Vanda Kravčionok (VVSK)
svarstymas    pateikimo data
2017-05-25
VVSK
(2) 2017-06-08

TS-LKDF
2-8a.    XIIIP-467
(2)    Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 48 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas -Petras Gražulis/ 29 SN
16.45-17.00
pateikimas
siūlomi komitetai:
pagrindinis - KK
papildomas -
siūloma svarstyti III (rudens) Seimo sesijoje    registracijos data
(2) 2017-05-05
TD (2) 2017-05-11
ETD (2) 2017-05-16

TTF
2-8b.    XIIIP-468
(2)    Administracinių nusižengimų kodekso papildymo 5481 straipsniu ir 589 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas -Petras Gražulis/ 29 SN
pateikimas
siūlomi komitetai:
pagrindinis - TTK
papildomas - KK
siūloma svarstyti III (rudens) Seimo sesijoje    registracijos data
(2) 2017-05-05
TD (2) 2017-05-11
ETD (2) 2017-05-16

TTF
2-9a.    XIIIP-694
Seimo rinkimų įstatymo
Nr. I-2721 93 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėja - Gintarė Skaistė
17.00-17.15
pateikimas
siūlomi komitetai:
pagrindinis - VVSK
papildomas -
siūloma svarstyti III (rudens) Seimo sesijoje    registracijos data
2017-05-11
TD 2017-05-15
ETD 2017-05-19

TS-LKDF
2-9b.    XIIIP-695
Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo Nr. I-532 85 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėja - Gintarė Skaistė
pateikimas
siūlomi komitetai:
pagrindinis - VVSK
papildomas -
siūloma svarstyti III (rudens) Seimo sesijoje    registracijos data
2017-05-11
TD 2017-05-15
ETD 2017-05-19

TS-LKDF
2-9c.    XIIIP-706
Prezidento rinkimų įstatymo Nr. I-28 78 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėja - Gintarė Skaistė
pateikimas
siūlomi komitetai:
pagrindinis - VVSK
papildomas -
siūloma svarstyti III (rudens) Seimo sesijoje    registracijos data
2017-05-11
TD 2017-05-15
ETD 2017-05-19

TS-LKDF
2-10.    XIIIP-541
Miškų įstatymo Nr. I-671 4 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas    pranešėjas - Petras Gražulis
17.15-17.25
pateikimas
siūlomi komitetai:
pagrindinis - AAK
papildomas - KRK
siūloma svarstyti III (rudens) Seimo sesijoje    registracijos data
2017-04-05
TD 2017-04-20
ETD 2017-04-25

Įstatymas buvo pakeistas
2017-04-20, todėl projektą turi teikti ne mažiau kaip 29 Seimo nariai

TTF
2-11.    XIIIP-662
Vietos savivaldos įstatymo
Nr. I-533 38 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Petras Gražulis
17.25-17.35
pateikimas
siūlomi komitetai:
pagrindinis - VVSK
papildomas -
siūloma svarstyti III (rudens) Seimo sesijoje    registracijos data
2017-05-05
TD 2017-05-15
ETD 2017-05-19

Įstatymas buvo pakeistas
2017-05-25, todėl projektą turi teikti ne mažiau kaip 29 Seimo nariai

TTF
2-12.    XIIIP-301
Konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Petras Gražulis / 36 SN
17.35-17.50
pateikimas
siūlomi komitetai:
pagrindinis - TTK
papildomas - VVSK
siūloma svarstyti III (rudens) Seimo sesijoje    registracijos data
2017-01-12
TD 2017-01-31
ETD 2017-01-31

TTF
2-13.    XIIP-4090
Baudžiamojo proceso kodekso 216 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Petras Gražulis
17.50-18.00
pateikimas
siūlomi komitetai:
pagrindinis - TTK
papildomas -
siūloma svarstyti III (rudens) Seimo sesijoje    registracijos data
2016-03-07
TD 2017-03-17
ETD 2017-03-30

nėra įrašytas į II (pavasario) Seimo sesijos darbų programą

Įstatymas buvo pakeistas
2017-06-01, todėl projektą turi teikti ne mažiau kaip 29 Seimo nariai

TTF
2-14.    XIIP-3302
Švietimo įstatymo Nr. I-1489 24 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Petras Gražulis (Vytautas Kamblevičius)
18.00-18.10
pateikimas
siūlomi komitetai:
pagrindinis - ŠMK
papildomas -
siūloma svarstyti III (rudens) Seimo sesijoje    registracijos data
2015-06-16
TD 2015-06-17
ETD 2017-07-03

nėra įrašytas į II (pavasario) Seimo sesijos darbų programą

TTF
2-15.    XIIP-1679
Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo Nr. IX-1314 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Petras Gražulis (Vytautas Kamblevičius, Remigijus Žemaitaitis)
18.10-18.20
pateikimas
siūlomi komitetai:
pagrindinis - KRK
papildomas -
siūloma svarstyti III (rudens) Seimo sesijoje    registracijos data
2014-04-11
TD 2014-04-17
ETD 2014-05-06

nėra įrašytas į II (pavasario) Seimo sesijos darbų programą

TTF
2-16.    Seimo narių pareiškimai    18.20-18.30    
                    Rezerviniai klausimai:
r-1.    XIIIP-829
(2)    Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Neįgaliųjų teisių komisijos sudarymo" projektas
teikėjai - Ramūnas Karbauskis, Justas Džiugelis    pranešėjas - Algirdas Sysas (SRDK), Justas Džiugelis
svarstymas ir priėmimas
    pateikimo data
2017-06-13

r-2.    XIIIP-814
(2)    Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos įgaliojimų suteikimo Seimo Antikorupcijos komisijai ir pavedimo atlikti parlamentinį tyrimą" projektas
teikėjas - Vitalijus Gailius (AK)    pranešėjas - Vitalijus Gailius (ANTK)
svarstymas ir priėmimas    pateikimo data
2017-06-13
ANTK
(2) 2017-06-15
r-3.    XIIIP-582
(3)    Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Valstybės istorinės atminties komisijos sudarymo" projektas
teikėjas - Eugenijus Jovaiša    pranešėjas - Eugenijus Jovaiša (ŠMK)
svarstymas ir priėmimas    pateikimo data
2017-06-13
ŠMK
r-4.    XIIIP-762
Seimo nutarimo „Dėl 2019 metų paskelbimo Žemaitijos metais" projektas    pranešėja - Irena Šiaulienė/ 20 SN
pateikimas
siūlomi komitetai:
pagrindinis - ŠMK
papildomas -
siūloma svarstyti III (rudens) Seimo sesijoje    registracijos data
2017-05-25
TD 2017-05-25

nėra įrašytas į II (pavasario) Seimo sesijos darbų programą
r-5.    XIIIP-708
Baudžiamojo kodekso 75 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Vytautas Bakas/ 29 SN
pateikimas
siūlomi komitetai:
pagrindinis - TTK
papildomas - NSGK
siūloma svarstyti III (rudens) Seimo sesijoje    registracijos data
2017-05-16
TD 2017-05-23
ETD 2017-05-24

r-6.    XIIIP-603
Administracinių nusižengimų kodekso 276 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Kęstutis Bacvinka/ 6 SN
pateikimas
siūlomi komitetai:
pagrindinis - TTK
papildomas - KRK
siūloma svarstyti III (rudens) Seimo sesijoje    registracijos data
2017-04-27
TD 2017-05-03
ETD 2017-05-03

Įstatymas buvo pakeistas
2017-05-25, todėl projektą turi teikti ne mažiau kaip 29 Seimo nariai
r-7.    XIIIP-826

(prie
XIIP-4440)    Antstolių įstatymo Nr. IX-876 pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Julius Sabatauskas (TTK)
pateikimas
siūlomi komitetai:
pagrindinis - TTK
papildomas -
siūloma svarstyti
2017-06-22    registracijos data
2017-06-08
TD 2017-06-09
ETD
r-8a.    XIIIP-862
Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. XIII-226 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo II (pavasario) sesijos darbų programos" pakeitimo" projektas    pranešėjas - Eugenijus Jovaiša
pateikimas, svarstymas ir priėmimas    registracijos data
2017-06-15
TD

r-8b.    XIIIP-839
Terminų banko įstatymo
Nr. IX-1950 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Eugenijus Jovaiša
pateikimas
siūlomi komitetai:
pagrindinis - ŠMK
papildomas -
siūloma svarstyti    registracijos data
2017-06-13
TD 2017-06-14
ETD

nėra įrašytas į II (pavasario) Seimo sesijos darbų programą
r-9.    XIIIP-    Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. XIII-14 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų sudėties patvirtinimo" pakeitimo" projektas    pranešėja - Rima Baškienė
pateikimas, svarstymas ir priėmimas    registracijos data
TD

r-10.    Savaitės, prasidedančios birželio 19 diena, posėdžių darbotvarkės tvirtinimas    pranešėjas - Viktoras Pranckietis    Seimo Pirmininkas    
    


Viktoras Pranckietis