Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2017-06-15 12:04:24

Aptartas Lietuvos ir JK bendradarbiavimas stiprinant saugumą Baltijos jūros regione

    Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
     Informacijos ir viešųjų ryšių departamentas


J. Tumo-Vaižganto g. 2, LT-01511 Vilnius
Tel. 870 6 52451, 870 6 52445; el. p. media@urm.lt

    
2017-06-15

Pranešimas spaudai
Aptartas Lietuvos ir JK bendradarbiavimas stiprinant saugumą Baltijos jūros regione
Užsienio reikalų ministerijos politikos direktorius Vidmantas Purlys birželio 15 dieną susitikime su Jungtinės Karalystės kariuomenės vadu Stuartu Williamu Peachu teigė, kad Lietuva siekia glaudžiai bendradarbiauti su Jungtine Karalyste stiprinant saugumą Baltijos jūros regione.
Politikos direktorius akcentavo reikšmingą Jungtinės Karalystės praktinį indėlį: ši šalis keturis kartus dalyvavo oro policijos misijoje, vadovauja NATO priešakinių pajėgų (enhanced forward presence) batalionui Estijoje ir skyrė karių į batalioną Lenkijoje.
„Esame dėkingi už britų solidarumą ir už svarų įnašą į kolektyvinę gynybą. Nuolatinis ir ilgalaikis sąjungininkų pajėgų buvimas Baltijos šalyse ir Lenkijoje yra esminis veiksnys NATO atgrasymo strategijoje", - sakė V. Purlys.
Taip pat buvo pažymėta glaudžios partnerystės tarp Lietuvos ir Jungtinė Karalystės svarba krizių valdymo, strateginės komunikacijos, visuomenių atsparumo ir kitose srityse.  
Kartu politikos direktorius pakvietė Jungtinę Karalystę bendradarbiauti vykdant pradėtą NATO adaptaciją prie dabarties iššūkių: Aljansas turi tęsti pasirengimą greitai reaguoti į iškylančias 21-ojo amžiaus grėsmes.
Per pokalbį buvo aptartas tolesnis Jungtinės Karalystės dalyvavimas Europos saugumo reikaluose, ES ir NATO bendradarbiavimo skatinimas. Buvo akcentuota Jungtinės Karalystės reikšmė vystant Europos gynybos pajėgumus ir vykdant tarptautines misijas. Išsakytas abipusis suinteresuotumas išlaikyti dabartinį aktyvų Jungtinės Karalystės vaidmenį.     
Jungtinės Karalystės kariuomenės vadas karinių oro pajėgų maršalas seras Stuartas Williamas Peachas Lietuvoje lankosi birželio 14-15 dienomis.

URM Informacijos ir viešųjų ryšių departamentas
Visuomenės informavimo skyrius, tel. 236 2451
Facebook | Twitter | Flickr | Youtube