Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2017-06-15 14:22:08

L. Kukuraitis:Vykdant socialinės srities pertvarkas būtina ieškoti sutarimo su socialiniais partneriais

Ministras L. Kukuraitis: „Vykdant socialinės srities pertvarkas būtina ieškoti sutarimo su socialiniais partneriais ir pilietine visuomene"
 
Už socialinę apsaugą ir užimtumą atsakingi Europos Sąjungos ministrai šiandien Briuselyje vykstančiame susitikime diskutuoja apie Europos Komisijos valstybėms narėms parengtas individualias rekomendacijas socialiniams iššūkiams spręsti. Kaip politinių debatų metu pastebėjo socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis, Lietuvai skirtose rekomendacijose dėmesys atkreipiamas į esminius šalies iššūkius, kuriuos Lietuva yra įvertinusi ir jau sprendžia.
 
„Jei norime pasiekti gerų rezultatų, visos šalies struktūrinės pertvarkos turi papildyti viena kitą ir būti atliktos lygiagrečiai. Dažnai pertvarkos yra kompleksinės ir politiškai labai jautrios, todėl, siekiant geresnių rezultatų, būtinas dialogas su socialiniais partneriais ir pilietine visuomene, turi būti ieškoma kompromisų", - sakė ministras L. Kukuraitis.
 
Ministras pabrėžė, jog, siekiant esminių pokyčių socialinėje srityje, ypač svarbus regioninis lygmuo, esantis arčiausiai žmogaus. Dėl to, norint stiprinti regionus, savivaldybėms suteikiamos galimybės pačioms spręsti, kokios priemonės, kokie darbai geriausiai padėtų jos teritorijos žmonėms įsilieti į darbo rinką. Tai, tikimasi, padės atliepti tikrąjį gyventojų ir darbo rinkos paklausos poreikį.
 
Mažinant skurdą ir socialinę atskirtį Lietuvoje, didelis dėmesys skiriamas socialinių išmokų susiejimui su minimalaus vartojimo krepšeliu, kuris periodiškai peržiūrimas. Taikomos priemonės, kurios didintų mažas darbo pajamas gaunančių žmonių finansinę situaciją, taip pat siekiama susieti mokestines priemones su ekonomine situacija, o ne politiniais ciklais.
 
 Praėjusių metų pabaigoje Europos Komisija pateikė konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas 2017-iems metams ir jose išdėstė ateinančių 12-18 mėn. ekonominės politikos gaires atskiroms valstybėms narėms. Komisija ragina valstybes nares pasinaudoti galimybe sustiprinti savo ekonomikos pagrindus įgyvendinant bendrai Europos lygmeniu nustatytus ekonominius ir socialinius prioritetus - skatinti investicijas, vykdyti struktūrines reformas ir užtikrinti atsakingą mokesčių politiką.
 
Ministrų diskusijoje dėl Europos socialinių teisų ramsčio metu ministras L. Kukuraitis pabrėžė, kad ši ramsčio iniciatyva - tai galimybė geriau subalansuoti ekonominę politiką ir socialinę politiką. Visų pirma, svarbu įvertinti naujų veiksmų ir teisinių iniciatyvų, tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniu lygiu, masto poreikį. „Europos socialinių teisų ramstis yra puikus pagrindas imtis veiksmų šalies lygiu, į juos įtraukiant bendruomenes, pilietinę visuomenę, valdžios institucijas, savivaldą bei socialinius partnerius", - akcentavo L. Kukuraitis.
 
ES užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų taryboje šiandien patvirtinta pažangos ataskaita dėl Komandiruojamų darbuotojų direktyvos. Ministras pritarė pozicijai, kad darbuotojų teisės turi būti saugomos ir joks jų pažeidimas negali būti pateisinamas, tačiau kartu atkreipė dėmesį į poreikį įvertinti, ar direktyvos siūlomomis nuostatomis bus užtikrinama dviejų poreikių - plėtoti paslaugų teikimo laisvę ir apsaugoti darbuotojų teises - pusiausvyra.
 
Taryba šiandien patvirtino bendrą požiūrį dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe direktyvos. Taip pat pateiktos pažangos ataskaitos dėl Nediskriminavimo direktyvos, Gaminių ir paslaugų prieinamumo direktyvos, Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo, Biržinių bendrovių nevykdomųjų direktorių pareigas einančių asmenų lyčių pusiausvyros gerinimo. Taryboje taip pat patvirtintos valstybėms skirtos rekomendacijos ir pagrindinių komitetų (Socialinės apsaugos ir Užimtumo) nuomonės, taip pat tų pačių komitetų nuomonė dėl Europos socialinių teisių ramsčio, Užimtumo komiteto nuomonė dėl pabėgėlių integracijos į darbo rinką. Be to, priimtos Tarybos išvados dėl darbo finansinio patrauklumo strategijų ir Tarybos išvados dėl Europos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos.
 
Ryšių su visuomene skyrius, tel.: 266 8191, 266 8122.
 
Informacija paskutinį kartą atnaujinta: 2017.06.15