Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2017-06-15 16:40:28

Nuo šiandienos - naujas Europos Sąjungos teisinio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose instrumentas

 

2017-06-15 16:11 Prokuratūros aktualijos

 

Šiandien įsigalioja Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso, Lietuvos Respublikos įstatymo dėl Europos Sąjungos valstybių narių sprendimų baudžiamosiose bylose pripažinimo pakeitimai, kiti teisės aktai, įgyvendinantys 2014 m. balandžio 3 d. Europos parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/41/ES dėl Europos tyrimo orderio baudžiamosiose bylose.

Nuo šiol, kreipiantis į kitą Europos Sąjungos valstybę narę (išskyrus Airiją ir Danijos Karalystę, kurios nedalyvavo priimant Direktyvą ir ji joms nėra privaloma ar taikoma) dėl proceso veiksmų, kuriais siekiama surinkti įrodymus, atlikimo ar jau surinktų įrodymų gavimo iš jos ikiteisminio tyrimo metu, vietoje teisinės pagalbos prašymo bus išduodamas Europos tyrimo orderis.

Europos tyrimo orderis - tai abipusio pripažinimo ir proporcingumo principais grįstas Europos Sąjungos teisinis instrumentas, kuriuo siekiama spartesnio ir efektyvesnio susižinojimo tarp Europos Sąjungos valstybių narių taikant tyrimo priemones ir renkant įrodymus.

Lietuvoje ikiteisminio tyrimo metu Europos tyrimo orderius ikiteisminio tyrimo įstaigos ar prokuroro kreipimosi pagrindu išduoda ir kitoms Europos Sąjungos valstybėms narėms vykdyti perduoda apygardos prokuratūros ir Generalinė prokuratūra. Taip pat, apygardos prokuratūros ir Generalinė prokuratūra paskirtos kompetentingomis teisminėmis institucijomis gauti ir pripažinti kitų Europos Sąjungos valstybių narių ikiteisminio tyrimo metu išduotus Europos tyrimo orderius.

Generalinis prokuroras 2017 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. I-206 patvirtino Rekomendacijas dėl Europos tyrimo orderio išdavimo ir siuntimo kitai Europos Sąjungos valstybei narei ikiteisminio tyrimo metu ir Lietuvos Respublikos prokuratūroje gautų Europos tyrimo orderių pripažinimo, kurios nustato kreipimosi dėl Europos tyrimo orderio išdavimo, Europos tyrimo orderio išdavimo ir siuntimo kitai Europos Sąjungos valstybei narei ikiteisminio tyrimo metu tvarką, Lietuvos Respublikos prokuratūroje gautų kitos Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingos teisminės institucijos ikiteisminio tyrimo metu išduotų Europos tyrimo orderių pripažinimo tvarką.