Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2017-06-15 17:35:34

Kursai „Mokymasis tyrinėjant“: mokiniams daugiau praktinės, pažintinės veiklos

Sukurti dabartiniam mokiniui patrauklią ugdymo aplinką ir tinkamą ugdymo turinį, užtikrinti pamokose daugiau įvairovės, įtraukiant į ugdymo procesą daugiau praktinės ir tiriamosios veiklos, gyvosios gamtos stebėjimo, mokslinių idėjų ir technologijų pritaikymo kasdieniame gyvenime – tai iššūkiai mokytojui, siekiančiam gerinti ugdymo kokybę, motyvuoti mokinius ir tobulėti pačiam.

Besidomintys ugdymo naujovėmis mokytojai pasirinko tobulinti tyrinėjimu pagrįstas ugdymo strategijas, kurti veiklų scenarijus, reflektuoti gerąją kolegų ir ekspertų patirtį, idėjas, planuoti kūrybišką jų taikymą savo pamokose. 

Jau tradiciniais tapę kursai aktualia tematika „Mokymasis tyrinėjant“, skirti bendrojo ugdymo mokytojams ir mokyklų vadovams, birželio 19-22 d. tęsiami Klaipėdoje ir Vilniuje. Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos metu dalyviai susipažins su įvairiomis edukacinėmis aplinkomis ir jų teikiamomis galimybėmis organizuoti veiklas tiek pamokoje, tiek už mokyklos ribų. Mokytojai patys išbandys praktines edukacines veiklas fabrike, medicinos įstaigoje, bibliotekoje, pažinimo centruose, muziejuose, parkuose, universitetų laboratorijose.

Erdvių įvairovė parinkta tikslingai, bendradarbiaujant su partneriais Klaipėdos universitetu ir Vilniaus universitetu. Šios institucijos atveria savo erdves mokytojams, supažindina su inovatyviomis laboratorijomis ir galimybėmis jose organizuoti edukacines veiklas mokiniams. Klaipėdoje esančios verslo įmonės sudaro galimybes mokytojams susipažinti su gamybos procesais.

Kursuose patirtimi dalysis praktikai ir mokslininkai. Jie pristatys mokykloje jau išbandytas ir pasiteisinusias idėjas. Vienas iš puikių praktinės veiklos pavyzdžių yra kūrybinės dirbtuvės, per kurias vyks mokymo(si) priemonių gamyba iš panaudotų daiktų.

Švietimo įstaigų vadovai mokysis nestandartiškai spręsti problemas, bus skatinami taikyti ugdyme netradicinę aplinką. Kursuose su kolegomis jie dalysis patirtimi, kaip mokykloje sudaryti sąlygas skleistis mokytojų kūrybiškumui.

Įvairių dalykų mokytojai nagrinės erdvinio mąstymo ugdymo problematiką – pasitelks geografinių informacinių sistemų (GIS) priemonę realioms ir intelektualioms aplinkoms tyrinėti ir kurti. Taip pat darbuosis su trimačio modeliavimo programine įranga ir prietaisais, sukurs objektų modelius ir juos išspausdins.

Atsižvelgiama ir į bendrojo ugdymo iššūkį – nuo rugsėjo įgyvendinamą Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją programą. Kursuose atskira įvairių dalykų mokytojų grupė  aptars programos įgyvendinimo mokykloje būdus, tarsis, kaip į šios programos įgyvendinimą sėkmingai įtraukti mokyklos bendruomenę.  

Ugdymo plėtotės centro metodininkai kursuose pristatys mokymosi tyrinėjant patirties pritaikymo pamokose galimybes ir diskutuos, kaip mokytojai savo mokykloje gali sukurti daugiau situacijų, padedančių mokiniams praktiškai pažinti pasaulį. Mokykloje vykdoma praktinė veikla ir artimiausios aplinkos išteklių panaudojimas skatina mokinių mokymosi motyvaciją.

Daugiau informacijos: https://sodas.ugdome.lt/viesieji-puslapiai/7200

Ugdymo plėtotės centrasUgdymo plėtotės centras