Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2017-06-16 09:32:06

Liuksemburge vyks Europos Sąjungos Užsienio reikalų tarybos posėdis

    Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
     Informacijos ir viešųjų ryšių departamentas


J. Tumo-Vaižganto g. 2, LT-01511 Vilnius
Tel. 870 6 52451, 870 6 52445; el. p. media@urm.lt

    
2017-06-16

Pranešimas spaudai
Liuksemburge vyks Europos Sąjungos Užsienio reikalų tarybos posėdis
Užsienio reikalų viceministras Darius Skusevičius birželio 19 dieną Liuksemburge dalyvaus Europos Sąjungos Užsienio reikalų tarybos posėdyje, kurio darbotvarkėje numatyta aptarti ES Globalios strategijos, ES ir NATO bendradarbiavimo, migracijos, Irako, terorizmo klausimus.
Ruošiantis birželio Europos Vadovų Tarybai, bus įvertintas ES globalios užsienio ir saugumo politikos strategijos įgyvendinimas pagal ES vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Federicos Mogherini parengtą pirmąją Strategijos įgyvendinimo ataskaitą.  
ES vyriausiajai įgaliotinei F. Mogherini ir NATO generaliniam sekretoriui Jensui Stoltenbergui pristačius jungtinę Europos išorės veiksmų tarnybos ir NATO ataskaitą dėl 2016 m. gruodį NATO ir ES ministrų patvirtintų bendradarbiavimo priemonių įgyvendinimo pažangos, ES valstybių narių diplomatijos vadovai aptars ES ir NATO bendradarbiavimą ir tolesnes jo perspektyvas.
Nesiliaujant teroristiniams išpuoliams ES ir už jos ribų, į Tarybos darbotvarkę įtrauktas terorizmo klausimas. Diskusijos metu ministrai įvertins ligšiolinius veiksmus kovos su terorizmu ir terorizmo prevencijos srityse, peržiūrės grėsmių vertinimą, aptars taikomas ir planuojamas kovos su terorizmu priemones.
Šią savaitę pristačius ketvirtąją migracijos partnerysčių pažangos ataskaitą, ministrai diskutuos dėl ES ir penkių Afrikos šalių bendradarbiavimo efektyvumo sprendžiant migracijos keliamus iššūkius, taip pat aptars tolesnę ES politiką Irako atžvilgiu.

URM Informacijos ir viešųjų ryšių departamentas
Visuomenės informavimo skyrius, tel. 236 2451
Facebook | Twitter | Flickr | Youtube