Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2017-06-16 11:49:23

L. Kukuraitis: „Kalbant apie Stambulo konvencijos ratifikavimą svarbu nepamiršti esminių jos tikslų"

L. Kukuraitis: „Kalbant apie Stambulo konvencijos ratifikavimą svarbu nepamiršti esminių jos tikslų"

Šiandien tarptautinėje konferencijoje diskutuojama apie Europos Tarybos Konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo - vadinamąją Stambulo konvenciją. Konferencijos dalyvius pasveikinęs socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis pabrėžė, jog svarbu orientuotis į svarbiausią tikslą - apsaugoti moteris ir kitus smurtą patiriančius žmones nuo smurto.
 
„Pagrindinis siekis yra veiksmingiau padėti smurtą patiriančioms moterims ir visiems smurtą artimoje aplinkoje patiriantiems žmonėms. Taip pat būtina siekti užkirsti kelią smurtui įvykti bei užtikrinti, kad visi smurtaujantys neišvengtų deramos atsakomybės", - sakė ministras L. Kukuraitis.
 
Pasak ministro, tai, kas kelia diskusijas Lietuvoje, yra ne konvencijos tikslai, o konkrečių jos nuostatų interpretavimas, apibrėžimų, konvencijos taikymo srities ribų tikslus suvokimas. Stambulo konvencija atnaujino jau ne vienerius metus Lietuvoje vykstančią diskusiją apie „gender" sąvoką. Turėdami vieną lyties terminą, sunkiai į jį sutalpiname įvairius dabartinės lyties raiškos aspektus. „Apmaudu, kad mūsų nepadaryti namų darbai - neišspręsti nesutarimai dėl lyties sąvokos bei sampratos stabdo valstybės vadovų ir visos visuomenės įsipareigojimą šiam svarbiam tarptautiniam susitarimui", - teigė L. Kukuraitis.
 
Seimo Žmogaus teisių komitetas organizuotoje tarptautinėje konferencijoje „Stambulo konvencijos ratifikavimas - kas pasikeistų?" siekiama išsiaiškinti Stambulo konvencijos tikslus ir galimas teisines bei socialines pasekmes Lietuvos visuomenei, ratifikavus šią konvenciją. Renginyje išklausomos skirtingos nuomonės dėl Stambulo konvencijos reikalingumo Lietuvos visuomenei.
 
Europos Tarybos Konvencija dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo yra orientuota į smurto prevenciją, jo aukų apsaugą bei teisinę atsakomybę kaltiesiems. Joje smurtas prieš moteris laikomas žmogaus teisių pažeidimu ir diskriminacijos forma. Konvencija įpareigoja ją ratifikavusias šalis imtis prevencinių veiksmų, tokių kaip keisti požiūrį, lyčių vaidmenis bei stereotipus, dėl kurių yra toleruojamas smurtas prieš moteris, apmokyti profesionalus dirbti su aukomis, didinti informuotumą apie įvairias smurto formas bei jų traumuojantį poveikį ir kt.
 
Konvencija nurodo užtikrinti, kad aukos poreikiai bei saugumas būtų svarbiausi, įdiegti specializuotas paramos paslaugas, kad būtų teikiama medicininė pagalba bei psichologinės ir teisinės konsultacijos aukoms bei jų vaikams, įsteigti pakankamą prieglaudų skaičių bei įdiegti visą parą veikiančias nemokamas pagalbos telefonu linijas. Ji įpareigoja užtikrinti teisinius procesus ir konvencijos įgyvendinimo stebėsenos veiksmus.
 
Galutinį Stambulo konvencijos tekstą 2011 m. balandžio 7 d. priėmė Europos Tarybos Ministrų komitetas. Stambulo konvenciją yra ratifikavusios 23 valstybės, įskaitant 14 ES valstybių - narių (Austrija, Belgija, Danija, Suomija, Prancūzija, Italija, Malta, Olandija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovėnija, Ispanija, Švedija). Kitos 14 ES valstybių narių yra pasirašiusios konvenciją, tarp jų ir Lietuva.
 
Konferencijos dalyvius taip pat sveikino Europos Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pirmininkė Vilija Blinkevičiūtė, užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, Seimo kontrolierių įstaigos vadovas Augustinas Normantas.
 
Ryšių su visuomene skyrius, tel.: (8-5) 266 8191, 266 8122, 266 4258.
 
Informacija paskutinį kartą atnaujinta: 2017.06.16