Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2017-06-19 13:27:24

VALSTYBINĖ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJA ATLIKO „GROŽIO CHIRURGIJOS“ TIKRINIMĄ

\\SR-MGMT-01.vdai.intra\Users_data\raminta\My Documents\My Pictures\LOGOTIPAS_JPG\zenklas_VDAI_Color.jpg

 

VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS (VDAI)

PRANEŠIMAS SPAUDAI

2017 m. birželio 19 d., Nr. 3967(1.7.)

 

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (toliau – VDAI), atlikusi UAB „Grožio chirurgija“ asmens duomenų tvarkymo teisėtumo ir įgyvendinamų asmens duomenų saugumo priemonių tinkamumo patikrinimą, bendrovei pateikė nurodymus.

2017 m. balandžio mėn. VDAI gavo pranešimą, kad UAB „Grožio chirurgija“ neužtikrino tinkamų organizacinių ir techninių priemonių, skirtų apsaugoti asmens duomenims, dėl to buvo įsilaužta į minėtos bendrovės duomenų bazę ir neteisėtai pasisavinti klientų asmens duomenys. Iš bendrovės ir jos klientų buvo reikalaujama išpirkos bei grasinama, negavus išpirkos, paviešinti asmens duomenis. 2017 m. gegužės mėn. pabaigoje visuomenės informavimo priemonės pranešė, kad pasisavinta informacija buvo paviešinta.  VDAI, tikrindama UAB „Grožio chirurgija“, nustatė, kad asmens duomenims tvarkyti bendrovė naudoja dvi informacines sistemas – nuo 2017 m. naująją ir šiuo metu dar veikiančią, tačiau retai naudojamą senąją. VDAI, atlikusi tikrinimą, nustatė, kas bendrovėje yra atliekama netinkamai, ir pateikė nurodymus, kad bendrovė turi:

Iki 2017 m. liepos pabaigos UAB „Grožio chirurgija“ turės raštu informuoti VDAI apie nurodymų įvykdymą. Už VDAI nurodymų nevykdymą pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimo kodeksą gali būti skiriama administracinė nuobauda. Šis VDAI nurodymas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per 1 mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

 

Daugiau informacijos suteiks

Raminta Sinkevičiūtė-Šečkuvienė

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos

Informacijos ir technologijų skyriaus vyriausioji specialistė

Tel. (8 5) 262 6516

El. p. raminta.sinkeviciute@ada.lt