Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2017-06-19 16:01:11

Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. birželio 20 d. (antradienio) posėdžių darbotvarkė

1-1.          Darbotvarkės tvirtinimas          10.00-10.10            

1-2.          XIIP-2731

(2)            Lobistinės veiklos įstatymo

Nr. VIII-1749 pakeitimo įstatymo projektas

teikėjai - Seimo nariai               pranešėjas - Povilas Urbšys (VVSK)

10.10-10.50

priėmimas                 registracijos data

(2) 2016-06-03

TD (2) 2016-06-13

svarstymo data

(2) 2016-06-09

1-3a.         XIIIP-565

(2)            Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo

Nr. X-1666 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas - Povilas Urbšys (VVSK)             pranešėjas - Gintautas Kindurys (VVSK)

10.50-11.10

priėmimas                 registracijos data

(2) 2017-05-31

TD (2) 2017-06-14

svarstymo data

(2) 2017-06-13

1-3b.        XIIIP-566

(2)            Mokslo ir studijų įstatymo

Nr. XI-242 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas             pranešėjas - Gintautas Kindurys (VVSK)

priėmimas                 registracijos data

(2) 2017-05-31

TD (2) 2017-06-14

svarstymo data

(2) 2017-06-13

1-3c.         XIIIP-567

(2)            Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstatymo

Nr. VIII-1708 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas        pranešėjas - Gintautas Kindurys (VVSK)

priėmimas                 registracijos data

(2) 2017-05-31

TD (2) 2017-06-14

svarstymo data

(2) 2017-06-13

1-3d.        XIIIP-568

(2)            Lygių galimybių įstatymo

Nr. IX-1826 30 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas           pranešėjas - Gintautas Kindurys (VVSK)

priėmimas                 registracijos data

(2) 2017-05-31

TD (2) 2017-06-14

svarstymo data

(2) 2017-06-13

1-3e.         XIIIP-569

(2)            Seimo kontrolierių įstatymo

Nr. VIII-950 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas           pranešėjas - Gintautas Kindurys (VVSK)

priėmimas                 registracijos data

(2) 2017-05-31

TD (2) 2017-06-14

svarstymo data

(2) 2017-06-13

1-3f.         XIIIP-570

(2)            Administracinių nusižengimų kodekso 505 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Stasys Šedbaras (TTK)

priėmimas                 registracijos data

(2) 2017-06-01

TD (2) 2017-06-14

svarstymo data

(2) 2017-06-13

1-4.          XIIIP-496

(2)            Administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 47, 57, 100, 101, 105 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo II dalies II skyriaus papildymo trečiuoju1 skirsniu įstatymo projektas

teikėjas - LRV / Milda Vainiutė (ministrė)                pranešėjas - Stasys Šedbaras (TTK)

11.10-11.15

priėmimas                 registracijos data

(2) 2017-06-12

TD (2) 2017-06-19

svarstymo data

(2) 2017-06-13

1-5.          XIIIP-719

(2)            Seimo nutarimo „Dėl pritarimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos karaimų religinės bendruomenės susitarimui „Dėl pastato Trakuose, Karaimų g. 22, grąžinimo Lietuvos karaimų religinei bendruomenei natūra" projektas

teikėjas - LRV / Liana Ruokytė - Jonsson (ministrė) pranešėjas - Robertas Šarknickas (KK)

11.15-11.25

priėmimas                 registracijos data

(2) 2017-06-08

TD (2) 2017-06-14

svarstymo data

(2) 2017-06-13

1-6a.         XIIIP-647

ES (2)      Finansinių priemonių rinkų įstatymo Nr. X-1024  2, 3, 7, 44, 67, 70, 71, 731, 76, 81, 83, 84, 93, 94 straipsnių ir priedo pakeitimo ir IV skyriaus, 251, 68 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas

teikėjas - Andrius Palionis        pranešėjas - Valius Ąžuolas (BFK)

11.25-11.40

priėmimas                 registracijos data

(2) 2017-06-02

TD (2) 2017-06-14

svarstymo data

(2) 2017-06-13

1-6b.        XIIIP-648

(2)            Vertybinių popierių įstatymo Nr. X-1023 2, 24, 33, 43, 52 ir 54 straipsnių, priedo pakeitimo ir 19 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas                 pranešėjas - Valius Ąžuolas (BFK)

priėmimas                 registracijos data

(2) 2017-06-02

TD (2) 2017-06-14

svarstymo data

(2) 2017-06-13

1-6c.         XIIIP-650

(2)            Administracinių nusižengimų kodekso 200 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas  pranešėjas - Stasys Šedbaras (TTK)

priėmimas                 registracijos data

(2) 2017-06-01

TD (2) 2017-06-14

svarstymo data

(2) 2017-06-13

1-6d.        XIIIP-651

(2)            Akcinių bendrovių įstatymo

Nr. VIII-1835 37, 46, 52, 72, 74 ir 78 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas                 pranešėjas - Valius Ąžuolas (BFK)

priėmimas                 registracijos data

(2) 2017-06-02

TD (2) 2017-06-14

svarstymo data

(2) 2017-06-13

1-6e.         XIIIP-652

(2)            Atsiskaitymų baigtinumo mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose įstatymo Nr. IX-1597 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas                 pranešėjas - Valius Ąžuolas (BFK)

priėmimas                 registracijos data

(2) 2017-06-02

TD (2) 2017-06-14

svarstymo data

(2) 2017-06-13

1-6f.         XIIIP-653

(2)            Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 1 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas  pranešėjas - Valius Ąžuolas (BFK)

priėmimas                 registracijos data

(2) 2017-06-02

TD (2) 2017-06-14

svarstymo data

(2) 2017-06-13

1-6g.        XIIIP-654

(2)            Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo

Nr. IX-575 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas               pranešėjas - Valius Ąžuolas (BFK)

priėmimas                 registracijos data

(2) 2017-06-02

TD (2) 2017-06-14

svarstymo data

(2) 2017-06-13

1-6h.        XIIIP-655

(2)            Įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-576 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas pranešėjas - Valius Ąžuolas (BFK)

priėmimas                 registracijos data

(2) 2017-06-02

TD (2) 2017-06-14

svarstymo data

(2) 2017-06-13

1-6i.         XIIIP-656

(2)            Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo Nr. XII-376 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas                pranešėjas - Valius Ąžuolas (BFK)

priėmimas                 registracijos data

(2) 2017-06-02

TD (2) 2017-06-14

svarstymo data

(2) 2017-06-13

1-6k.        XIIIP-657

(2)            Kontroliuojančiųjų investicinių bendrovių įstatymo

Nr. IX-1710 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas           pranešėjas - Valius Ąžuolas (BFK)

priėmimas                 registracijos data

(2) 2017-06-02

TD (2) 2017-06-14

svarstymo data

(2) 2017-06-13

1-6j.         XIIIP-658

(2)            Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo Nr. IX-1709 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Valius Ąžuolas (BFK)

priėmimas                 registracijos data

(2) 2017-06-02

TD (2) 2017-06-14

svarstymo data

(2) 2017-06-13

% % %

1-7a.         XIIIP-584

(3)            Strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo Nr. IX-1132 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas - LRV / Rokas Masiulis (ministras)              pranešėjas- Jurgis Razma (EK)

12.00-12.15

priėmimas                 registracijos data

(3) 2017-06-15

TD (3) 2017-06-19

svarstymo data

(2) 2017-06-15

1-7b.        XIIIP-585

(2)            Kelių įstatymo Nr. I-891 4, 5 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas                 pranešėjas- Jurgis Razma (EK)

priėmimas                 registracijos data

(2) 2017-06-07

TD (2) 2017-06-19

svarstymo data

(2) 2017-06-15

1-8a.         XIIIP-160

(3)            Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymo Nr. I-976 2, 7, 12, 15 straipsnių pakeitimo ir 16 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

teikėjas - LRV / Mindaugas Sinkevičius (ministras) pranešėjai - Dainius Kreivys (EK), Valentinas Bukauskas (VVSK)

12.15-12.35

svarstymas                pateikimo data

2017-01-12

EK (3) 2017-03-16

1-8b.        XIIIP-161

(3)            Pelno mokesčio įstatymo

Nr. IX-675 58 straipsnio pakeitimo o įstatymo projektas          pranešėjai - Dainius Kreivys (EK), Andrius Palionis (BFK), Valentinas Bukauskas (VVSK)

svarstymas                pateikimo data

2017-01-12

EK (3) 2017-03-16

1-8c.         XIIIP-162

(2)            Kauno laisvosios ekonominės zonos įstatymo Nr. I-1591 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjai - Dainius Kreivys (EK), Valentinas Bukauskas (VVSK)

svarstymas                pateikimo data

2017-01-12

EK (2) 2017-03-16

1-8d.        XIIIP-163

(2)            Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos įstatymo

Nr. I-1516 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas                pranešėjai - Dainius Kreivys (EK), Valentinas Bukauskas (VVSK)

svarstymas                pateikimo data

2017-01-12

EK (2) 2017-03-16

1-8e.         XIIIP-164

(2)            Akmenės laisvosios ekonominės zonos įstatymo Nr. XI-1906 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjai - Dainius Kreivys (EK), Valentinas Bukauskas (VVSK)

svarstymas                pateikimo data

2017-01-12

EK (2) 2017-03-16

1-8f.         XIIIP-165

(2)            Marijampolės laisvosios ekonominės zonos įstatymo

Nr. XI-1907 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas             pranešėjai - Dainius Kreivys (EK), Valentinas Bukauskas (VVSK)

svarstymas                pateikimo data

2017-01-12

EK (2) 2017-03-16

1-8g.        XIIIP-166

(2)            Šiaulių laisvosios ekonominės zonos įstatymo Nr. XI-1909 4 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjai - Dainius Kreivys (EK), Valentinas Bukauskas (VVSK)

svarstymas                pateikimo data

2017-01-12

EK (2) 2017-03-16

1-8h.        XIIIP-167

(2)            Kėdainių laisvosios ekonominės zonos įstatymo

Nr. XI-1923 8 straipsnio įstatymo projektas              pranešėjai - Dainius Kreivys (EK), Valentinas Bukauskas (VVSK)

svarstymas                pateikimo data

2017-01-12

EK (2) 2017-03-16

1-8i.         XIIIP-168

(2)            Panevėžio laisvosios ekonominės zonos įstatymo

Nr. XI-1924 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas             pranešėjai - Dainius Kreivys (EK), Valentinas Bukauskas (VVSK)

svarstymas                pateikimo data

2017-01-12

EK (2) 2017-03-16

1-9.          XIIIP-552

Valstybės tarnybos įstatymo 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas - Algis Strelčiūnas (VVSK)          pranešėjas - Kęstutis Masiulis (TTK)

12.35-12.40

svarstymas                pateikimo data

2017-05-04

VVSK 2015-06-08 atmesti

1-10a.      XIIP-4804

(2) ES      Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas - LRV / Aplinkos ministras          pranešėja - Virginija Vingrienė (AAK)

12.40-13.00

svarstymo tęsinys     svarstymo data

(2) 2017-06-08 pertrauka

 

1-10b.      XIIP-4805

(2) ES      Aplinkos apsaugos įstatymo

Nr. I-2223 1, 6, 7, 8, 15 straipsnių ir priedo pakeitimo ir 16, 17, 18 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas    pranešėja - Virginija Vingrienė (AAK)

svarstymo tęsinys     svarstymo data

(2) 2017-04-18 pertrauka

1-11.        XIIIP-840

Seimo nutarimo „Dėl pritarimo skirti Reginą Pocienę Lietuvos apeliacinio teismo teisėja" projektas  pranešėja - Rasa Svetikaitė (Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja)

13.00-13.20

pateikimas

siūlomi komitetai:

pagrindinis - TTK

papildomas -

siūloma svarstyti

2017-06-22              registracijos data

2017-06-13

TD 2017-06-16

1-12.        XIIIP-841

Seimo nutarimo „Dėl pritarimo skirti Jolantą Čepukėnienę Lietuvos apeliacinio teismo teisėja" projektas      pranešėja - Rasa Svetikaitė (Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja)

13.20-13.40

pateikimas

siūlomi komitetai:

pagrindinis - TTK

papildomas -

siūloma svarstyti

2017-06-22              registracijos data

2017-06-13

TD 2017-06-16

1-13.        XIIIP-842

Seimo nutarimo „Dėl pritarimo skirti Aloyzą Kruopį Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininku" projektas    pranešėja - Rasa Svetikaitė (Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja)

13.40-14.00

pateikimas

siūlomi komitetai:

pagrindinis - TTK

papildomas -

siūloma svarstyti

2017-06-22              registracijos data

2017-06-13

TD 2017-06-16

                     PERTRAUKA             14.00-15.00

2-1.          XIIP-4120

(2)            Administracinių nusižengimų kodekso 100, 101, 106 ir 133 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

teikėjai - Seimo nariai               pranešėjai - Julius Sabatauskas (TTK), Algirdas Sysas (SRDK)

15.00-15.20

svarstymas                pateikimo data

2016-06-16

TTK (2) 2017-06-15

2-2a.         XIIIP-617

(2)            Baudžiamojo proceso ir kriminalinės žvalgybos dalyvių, teisingumo ir teisėsaugos institucijų pareigūnų apsaugos nuo nusikalstamo poveikio įstatymo Nr. I-1202 2 straipsnio pakeitimo ir ketvirtojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

teikėjas - LRV / Eimutis Misiūnas (ministras)          pranešėjas - Rimas Andrikis (TTK)

15.20-15.40

svarstymas

 

(taikoma skubos tvarka)            pateikimo data

2017-05-09

TTK (2) 2017-06-15

2-2b.        XIIIP-618

(2)            Bausmių vykdymo kodekso 54, 113, 114 straipsnių pakeitimo ir 120, 121, 122, 123, 124 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas                 pranešėjas - Rimas Andrikis (TTK)

svarstymas

 

(taikoma skubos tvarka)            pateikimo data

2017-05-09

TTK (2) 2017-06-15

2-2c.         XIIIP-619

(2)            Laikinojo vidaus tarnybos įstatymo Nr. I-2120 pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas    pranešėjas - Rimas Andrikis (TTK)

svarstymas

 

(taikoma skubos tvarka)            pateikimo data

2017-05-09

TTK (2) 2017-06-15

2-2d.        XIIIP-620

(2)            Suėmimo vykdymo įstatymo Nr. I-1175 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas  pranešėjas - Rimas Andrikis (TTK)

svarstymas

 

(taikoma skubos tvarka)            pateikimo data

2017-05-09

TTK (2) 2017-06-15

2-2e.         XIIIP-621

(2)            Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto 2, 26 straipsnių, šeštojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Statuto papildymo 261, 262 straipsniais  įstatymo projektas pranešėjas - Rimas Andrikis (TTK)

svarstymas

 

(taikoma skubos tvarka)            pateikimo data

2017-05-09

TTK (2) 2017-06-15

2-2f.         XIIIP-622

(2)            Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1991 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. I-2121 „Dėl Lietuvos Respublikos laikinojo vidaus tarnybos įstatymo įsigaliojimo" pripažinimo netekusiu galios" projektas                 pranešėjas - Rimas Andrikis (TTK)

svarstymas

 

(taikoma skubos tvarka)            pateikimo data

2017-05-09

TTK (2) 2017-06-15

2-3.          XIIIP-674

(2)            Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 2, 6, 8, 17, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas - LRV / Aurelijus Veryga (ministras)           pranešėja - Agnė Širinskienė (SRK)

15.40-16.00

svarstymas

 

(taikoma skubos tvarka)

                 pateikimo data

2017-05-23

SRK (2) 2017-06-15

2-4a.         XIIIP-837

Lygių galimybių įstatymo

Nr. IX-1826 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 ir 13 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas  pranešėjas - Eitvydas Bingelis (viceministras)

16.00-16.15

pateikimas

 

(Vyriausybė siūlo svarstyti ypatingos skubos tvarka)

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis - ŽTK

papildomas -

siūloma svarstyti

2017-06-22              registracijos data

2017-06-13

TD

 

2-4b.        XIIIP-838

Transporto lengvatų įstatymo Nr. VIII-1605 1, 2 ir 5 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo priedu įstatymo projektas        pranešėjas - Eitvydas Bingelis (viceministras)

pateikimas

(Vyriausybė siūlo svarstyti ypatingos skubos tvarka)

siūlomi komitetai:

pagrindinis - ŽTK

papildomas -

siūloma svarstyti

2017-06-22              registracijos data

2017-06-13

TD

 

2-5a.         XIIIP-794

Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 2, 31, 33, 341, 47, 48 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Ramūnas Karbauskis / 4 SN

16.15-16.30

pateikimas

siūlomi komitetai:

pagrindinis - KK

papildomas -

siūloma svarstyti III (rudens) Seimo sesijoje             registracijos data

2017-06-02

TD 2017-06-09

ETD

 

Įstatymas buvo pakeistas

2017-06-01, todėl projektą turi teikti ne mažiau kaip 29 Seimo nariai

2-5b.        XIIIP-795

Administracinių nusižengimų kodekso 79, 124, 146, 477, 548 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Ramūnas Karbauskis / 4 SN

pateikimas

siūlomi komitetai:

pagrindinis - TTK

papildomas - KK

siūloma svarstyti III (rudens) Seimo sesijoje             registracijos data

2017-06-02

TD 2017-06-09

ETD

 

Įstatymas buvo pakeistas

2017-06-15, todėl projektą turi teikti ne mažiau kaip 29 Seimo nariai

2-6a.         XIIIP-862

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. XIII-226 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo II (pavasario) sesijos darbų programos" pakeitimo" projektas  pranešėjas - Eugenijus Jovaiša

16.30-16.45

pateikimas, svarstymas ir priėmimas         registracijos data

2017-06-15

TD 2017-06-15

 

2-6b.        XIIIP-839

Terminų banko įstatymo

Nr. IX-1950 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas             pranešėjas - Eugenijus Jovaiša

pateikimas

siūlomi komitetai:

pagrindinis - ŠMK

papildomas -

siūloma svarstyti

2017-06-27              registracijos data

2017-06-13

TD 2017-06-14

ETD

 

nėra įrašytas į II (pavasario) Seimo sesijos darbų programą

2-7.          XIIIP-826

 

(prie

XIIP-4440)               Antstolių įstatymo Nr. IX-876 pakeitimo įstatymo projektas                 pranešėjas - Julius Sabatauskas (TTK)

16.45-16.55

pateikimas

siūlomi komitetai:

pagrindinis - TTK

papildomas -

siūloma svarstyti

2017-06-22              registracijos data

2017-06-08

TD 2017-06-09

ETD 2017-06-15

2-8.          XIIIP-843

Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo

Nr. IX-985 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas               pranešėjas - Julius Sabatauskas

16.55-17.10

pateikimas

siūlomi komitetai:

pagrindinis - VVSK

papildomas -

siūloma svarstyti      registracijos data

2017-06-13

TD 2017-06-14

ETD

Privalomai į darbotvarkę įrašyti teisės aktų projektai (pagal Seimo statuto 92 str. 1 d.)

2-9a.         XIIIP-872

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. XIII-226 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo II (pavasario) sesijos darbų programos" pakeitimo" projektas  pranešėjas -

17.10-17.25

pateikimas, svarstymas ir priėmimas         registracijos data

2017-06-19

TD

 

2-9b.        XIIIP-828

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas  pranešėjas - Mykolas Majauskas / 47 SN

pateikimas

siūlomi komitetai:

pagrindinis - BFK

papildomas -

siūloma svarstyti III (rudens) Seimo sesijoje             registracijos data

2017-06-08

TD 2017-06-12

ETD 2017-06-12

 

nėra įrašytas į II (pavasario) Seimo sesijos darbų programą

2-10.        XIIIP-836

Seimo statuto "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto

Nr. I-399 16 straipsnio pakeitimo" projektas            pranešėjas - Dovilė Šakalienė / 8 SN/ 47 SN

17.25-17.40

pateikimas

siūlomi komitetai:

pagrindinis - TTK

papildomas -

siūloma svarstyti III (rudens) Seimo sesijoje             registracijos data

2017-06-09

TD 2017-06-15

 

Opozicinės frakcijos „Tvarka ir teisingumas” darbotvarkė

2-11.        XIIIP-541

Miškų įstatymo Nr. I-671 4 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas                 pranešėjas - Petras Gražulis/ 29 SN

17.40-17.55

pateikimas

siūlomi komitetai:

pagrindinis - AAK

papildomas - KRK

siūloma svarstyti III (rudens) Seimo sesijoje             registracijos data

2017-04-05

TD 2017-04-20

ETD 2017-04-25

 

2-12.        XIIIP-662

Vietos savivaldos įstatymo

Nr. I-533 38 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas                pranešėjas - Petras Gražulis/ 29 SN

17.55-18.05

pateikimas

siūlomi komitetai:

pagrindinis - VVSK

papildomas -

siūloma svarstyti III (rudens) Seimo sesijoje             registracijos data

2017-05-05

TD 2017-05-15

ETD 2017-05-19

 

2-13.        XIIIP-301

Konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas         pranešėjas - Petras Gražulis / 36 SN

18.05-18.20

pateikimas

siūlomi komitetai:

pagrindinis - TTK

papildomas - VVSK

siūloma svarstyti III (rudens) Seimo sesijoje             registracijos data

2017-01-12

TD 2017-01-31

ETD 2017-01-31

 

2-14.        Seimo narių pareiškimai           18.20-18.30            

                   Rezerviniai klausimai:

r-1.           XIIIP-829

(2)            Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Neįgaliųjų teisių komisijos sudarymo" projektas

teikėjai - Ramūnas Karbauskis, Justas Džiugelis      pranešėjas - Algirdas Sysas (SRDK), Justas Džiugelis

svarstymas ir priėmimas

                 pateikimo data

2017-06-13

SRDK 2017-06-15

r-2.           XIIIP-582

(4)            Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Valstybės istorinės atminties komisijos sudarymo" projektas

teikėjas - Eugenijus Jovaiša      pranešėjas - Eugenijus Jovaiša (ŠMK)

svarstymas ir priėmimas            pateikimo data

2017-06-13

ŠMK

(4) 2017-06-15

r-3.           XIIIP-814

(2)            Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos įgaliojimų suteikimo Seimo Antikorupcijos komisijai ir pavedimo atlikti parlamentinį tyrimą" projektas

teikėjas - Vitalijus Gailius (AK)               pranešėjas - Vitalijus Gailius (ANTK)

svarstymas ir priėmimas            pateikimo data

2017-06-13

ANTK

(2) 2017-06-15

r-4.           XIIIP-869

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos įgaliojimų suteikimo Seimo Antikorupcijos komisijai ir pavedimo atlikti parlamentinį tyrimą dėl Seimo nario Artūros Skardžiaus galimo interesų konflikto bei galimai gautos asmeninės naudos darant poveikį Seimo, Vyriausybės ir kitų institucijų sprendimams" projektas  pranešėjas - Eugenijus Gentvilas/ 37 SN

pateikimas, svarstymas ir priėmimas         registracijos data

2017-06-17

TD

 

r-5.           XIIIP-864

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. lapkričio 16 d. nutarimo

Nr. XIII-14 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų sudėties patvirtinimo" pakeitimo" projektas  pranešėja - Rima Baškienė

pateikimas, svarstymas ir priėmimas         registracijos data

2017-06-15

TD 2017-06-15

 

r-6a.         XIIIP-874

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. XIII-226 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo II (pavasario) sesijos darbų programos" pakeitimo" projektas  pranešėja - Irena Šiaulienė

pateikimas, svarstymas ir priėmimas         registracijos data

2017-06-19

TD

 

r-6b.         XIIIP-762

Seimo nutarimo „Dėl 2019 metų paskelbimo Žemaitijos metais" projektas                 pranešėja - Irena Šiaulienė/ 20 SN

pateikimas

siūlomi komitetai:

pagrindinis - ŠMK

papildomas -

siūloma svarstyti III (rudens) Seimo sesijoje             registracijos data

2017-05-25

TD 2017-05-25

 

nėra įrašytas į II (pavasario) Seimo sesijos darbų programą

r-7.           XIIIP-603

Administracinių nusižengimų kodekso 276 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas                 pranešėjas - Kęstutis Bacvinka/ 6 SN/ 29 SN

pateikimas

siūlomi komitetai:

pagrindinis - TTK

papildomas - KRK

siūloma svarstyti III (rudens) Seimo sesijoje             registracijos data

2017-04-27

TD 2017-05-03

ETD 2017-05-03

 

r-8.           XIIIP-710

(2)            Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos mokslo tarybos nuostatų patvirtinimo" projektas                 pranešėjas - Eugenijus Jovaiša (ŠMK)

pateikimas

siūlomi komitetai:

pagrindinis - ŠMK

papildomas -

siūloma svarstyti

2017-06-29              registracijos data

(2) 2017-06-16

TD (2) 2017-06-19

 

r-9.           XIIIP-755

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Energetikos komisijos nuostatų patvirtinimo" projektas             pranešėjas - Virgilijus Poderys (ENK-ja)

pateikimas

siūlomi komitetai:

pagrindinis - EK

papildomas -

siūloma svarstyti

2017-06-29              registracijos data

2017-05-24

TD 2017-05-29

 

r-10.         Seimo protokolinio nutarimo „Dėl Manto Rulinsko peticijos" projektas (Nr. PNP-22)

pranešėjas - Petras Čimbaras (Peticijų komisija)      Peticijų komisija

2017-06-14 atmesti

r-11.         Seimo protokolinio nutarimo „Dėl Jevgenijaus Sotikovo peticijos" projektas (Nr. PNP-23)

pranešėjas - Petras Čimbaras (Peticijų komisija)      Peticijų komisija

2017-06-14 atmesti

r-12.         Birželio 22 dienos posėdžių darbotvarkės tvirtinimas               pranešėjas - Viktoras Pranckietis

 

 

Seimo Pirmininkas  

                

 

Viktoras Pranckietis