Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2017-08-10 16:23:52

Startavo valstybinių žuvivaisos objektų prichvatizacija

ASOCIACIJŲ SĄJUNGA „ŽUVININKŲ RŪMAI"

„ŽUVININKŲ RŪMAI" THE ALLIANCE OF ASSOCIATIONS

L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius, tel. 8674 38465, e. p. leonaslabora@gmail.com

 

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei  Daliai Grybauskaitei

LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui

LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui

LR  Žemės ūkio ministrui Broniui Markauskui

LR Seimo Kaimo reikalų komiteto Pirmininkui Andriejui Stančikui

LR Seimo nariams

                                  Startavo valstybinių žuvivaisos objektų prichvatizacija

                                                               Vilnius,  2017-08-10

                 2017-06-22  ŽŪM viceministras A. Bogdanovas   pristatęs Žuvininkystės  Tarnybos darbuotojams pertvarkos schemas aiškino, kad Žuvininkystės tarnybos poskyriuose, užsiimančiuose Lietuvos vandenų įžuvinimu reikės kurti UAB, ateityje juos privatizuoti. Po to buvo išplatintas pranešimas šia tema ŽŪM tinklapyje.                 

2017-08-03 A. Bogdanovas savo pasirinktiems kviestiniams posėdžio dalyviams aiškino Žuvininkystės tarnybos pertvarką. Jis, aiškindamas apie pertvarką, skaidrėse demonstravo, kad buvo susitikta su dr. G. Radzevičiumi. Daugeliui žinoma, kad pastarasis jau daugelį metų įrodinėja apie valstybinių žuvivaisos objektų privatizavimą. Ant šio kabliuko nebuvo užkibę ŽŪM ministrai K. Starkevičius, V. Jukna, V. Baltraitienė ir buvusios vyriausybės. Daugelis supranta, kad verslo grupuotės rengia masalą ministrui B. Markauskui.

2017-08-08 reorganizatoriai susitikę su  Žuvininkystės tarnybos darbuotojais   IŠMETĖ NAUJĄ INTRIGĄ, kad ŽUVIVAISĄ REIKĖS MAŽINTI 86 proc. Pažymėtina, kad A. Bogdanovas su savo komisijomis skleidžia vis daugiau Žuvininkystės tarnybą ir darbuotojus niekinančių išmislų. Atkreipiame dėmesį, kad Žemės ūkio ministerijos auditas Žuvininkystės tarnybos veikloje nebuvo įžvelgęs pražangų. Būtų malonu, kad viceministras su savo komisijomis oficialiai apie deklaruojamas pražangas apskųstų institucijoms. Siūlome jiems nebūti teisėjais. 

PAŽYMIME, kad A. Bogdanovo vadovaujamos 2 komisijos dėl Žuvininkystės tarnybos pertvarkos  PER 6 MĖNESIUS NEBUVO PATEIKĘ JOKIŲ EKONOMINIAIS SKAIČIAVIMAIS PAGRĮSTŲ IŠVADŲ - TAČIAU NUOLATOS BUVO SKELBIAMA REORGANIZUOTI  ŽUVININKYSTĖS TARNYBĄ  ir PRIVATIZUOTI VALSTYBINIUS ŽUVIVAISOS OBJEKTUS.

Susidaro nuomonė, kad profesionalų Vyriausybės profesionalūs valdininkai ir tarnautojai nežino elementarių tarptautinių susitarimų. Jie siekdami įgyvendinti, manytina, grupinius interesus vengia bendrauti su turinčiais autoritetingą nuomonę mokslininkais - akademiku prof. habil. dr. V. Būda, dr. E. Bukelskiu, Lietuvos mokslo premijos laureatais dr. V. Kesminu, dr. T. Virbicku, dr. L. Ložiu , taip pat dr. Š. Toliušiu, dr. M. Maksimovu, dr. A.Švagždžiu, dr. E. Fedotova, dr. S. Stakėnu, dr. G. Vaitoniu dr. E. Leliūna, dr. E. Mileriene, doc. A. Radzevičiu bei ŽUVININKYSTĖS TARYBA.

2017-08-09  LR Seimo Kaimo reikalų komitete vyko debatai dėl valstybnės valdomų įmonių ir kitų Žemės ūkio srities įstaigų ir organizacijų pertvarkos. Seimo nariai aiškino, kad šiems labia atsakingiems darbams turi būti skiriamas ypatingas dėmesys, kadangi šių organizacijų veikla yra glaudžiai susijusi su moksline tiriamąja veikla, o bandymai atsisakyti mokslo pasiekimų ir tiriamųjų darbų duos milžinišką žalą.

Komitete kalbėjęs dr. S. Stakėnas informavo, kad Lietuvos vandenys ženkliai mažiau įžuvinami už Lenkijos vandenis, o Lietuvos institucijos šiuo reikalu nesiteikia konsultuotis su mokslininkais.

A. Bogdanovas ir jo vadovaujamos komisijos davė startą valstybinių žuvivaisos objektų prichvatizavimui.

Ar atsiras Lietuvos  aukščiausiose institucijose ir politikoje  jėgų pasipriešinti BOGDANOVŲ siekiams prichvatizuoti valstybinius žuvivaisos objektus.

 

Asociacijų sąjungos „Žuvininkų rūmai" prezidentas                                          L. Kerosierius