Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2017-10-12 13:31:05

KVIETIMAS Į SPAUDOS KONFERENCIJĄ

KVIETIMAS Į SPAUDOS KONFERENCIJĄ
Spalio 18-21 d. į Lietuvą atvyksta Tarptautinės emocinio intelekto asociacijos (ISEI) prezidentas, New York City Universiteto profesorius Dr. John Pellitteri. Tai ypač svarbus įvykis Lietuvos švietimui. Profesorius skaitys atvirą paskaitą ir praves sertifikuotus emocinio intelekto mokymus šalies pedagogams, bus pasirašoma Tarptautinės emocinio intelekto asociacijos (ISEI) ir Lietuvos socialinio emocinio ugdymo asociacijos (LSEU) bendradarbiavimo sutartis.
Lietuvos švietimo sistemą nuolat lydi įvairios reformos, tačiau realių pokyčių gyvenimo ir ugdymo kokybėje vis dar yra per mažai, netgi stebima mažėjimo ir blogėjimo tendencija. Taip yra todėl, kad tikrosios reformos turi įvykti ir žmonėse.
Psichologai ir emocinio intelekto tyrinėtojai sutinka, kad ateityje vieni svarbiausių įgūdžių ir gebėjimų darbui bus bendravimas, pasitikėjimu grįstų santykių kūrimas, greitas ir tinkamas reagavimas į tam tikras žmonių reakcijas. Todėl sveikintinos nuo šių metų rugsėjo pirmosios įsigaliojusios Švietimo įstatymo pataisos, pagal kurias kiekviena bendrojo ugdymo mokykla ir profesinio mokymo įstaiga turės vykdyti bent vieną nuoseklią, ilgalaikę socialines ir emocines kompetencijas ugdančią prevencinę programą.
Šiuo metu per 56 proc. mokyklų vykdo per 30 įvairaus pobūdžio prevencinių programų. Duomenys rodo, kad mokyklose, kuriose ilgą laiką vykdomos prevencinės programos, smurto ir patyčių nuosekliai mažėja. Tačiau reikia pabrėžti, kad tik nuolat vykdoma prevencija kartu su emocinio intelekto ugdymu yra veiksminga.
Lietuvos Socialinio emocinio ugdymo asociacijos prevencinė programa Lietuvoje yra vienintelė programa orientuota ne tik į mokinį, bet, visų pirma, į mokytoją, į jo kompetencijų ugdymą, psichologinės sveikatos gerinimą, pažeistos pedagogo savivertės ir savigarbos atstatymą.
Per trejus metus Lietuvos socialinio emocinio ugdymo asociacijos įgyvendinamą emocinio intelekto ugdymo programą išklausė virš 3000 šalies pedagogų ir beveik 1000 tėvų. Vienas akivaizdžių veiksmingų pavyzdžių - Raseinių Šaltinio progimnazijoje nuosekliai įgyvendinama emocinio intelekto lavinimo programa visiems progimnazijos pedagogams parodė, kad išaugo mokytojų pozityvumas, empatija ir pasitikėjimas vieni kitais, padidėjo mokytojų savivertė.
Kviečiame į spaudos konferenciją apie socialinio emocinio ugdymo svarbą tarptautiniu ir nacionaliniu mastu. Spaudos konferencija vyks 2017 m. spalio 18 d. 10.30 val. Lietuvos socialinio emocinio ugdymo asociacijoje, V. Grybo g. 7, Vilniuje (Fasadinio pastato III a. konferencijų salėje).
Spaudos konferencijos pranešėjai:
"    John Pellitteri (Tarptautinės emocinio intelekto asociacijos (ISEI) prezidentas, Niujorko City Universiteto profesorius)
"    Irma Liubertienė (Lietuvos socialinio emocinio ugdymo asociacijos prezidentė, Pozityvaus ugdymo instituto vadovė)
"    Rasa Dičpetrienė (Lietuvos socialinio emocinio ugdymo asociacijos tarybos narė, „Gelbėkit vaikus" vadovė)
Spaudos konferencijoje dalyvaus:
"    Reda Kunickienė (Lietuvos socialinio emocinio ugdymo asociacijos tarybos pirmininkė, Raseinių Švietimo pagalbos centro ir PPT vadovė)
"    Tatjana Liubertienė (Vilniaus privati gimnazija)
"    Vaiva Zubrickienė (Raseinių Šaltinio progimnazija (mokyklų, įgyvendinančių EI programas visais lygmenimis, vadovės)
"    Švietimo ir mokslo ministerijos atstovas - bus patikslinta vėliau
"    Vilniaus m. savivaldybės švietimo departamento atstovas - bus patikslinta vėliau

Darbotvarkė:
10.30 - 10.45 Bendradarbiavimo sutarties pasirašymas
10.45 - 11.15 Spaudos konferencija
11.15 - 12.00  Pietūs

Daugiau informacijos: Ieva Girčytė, tel.: +370 686 83 889, el. paštas: info@dramblys.lt
 
 
Bendrinti