Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2017-10-12 14:45:40

Bendras Komisijos narių Gntherio H. Oettingerio ir Vros Jourovos pareiškimas

EK narių pareiškimas dėl susitarimo, kuriame dalyvauja ir Lietuva, įsteigti Europos prokuratūrą

Bendras Komisijos narių Gntherio H. Oettingerio ir Vros Jourovos pareiškimas
Briuselis, 2017 m. spalio 12 d.
Palankiai vertiname Tarybos šios dienos susitarimą dėl Europos prokuratūros įsteigimo. Prisijungus 20 valstybių narių, tai bus tvirta, nepriklausoma ir veiksminga institucija, kovosianti su tarpvalstybiniu nusikalstamumu ES biudžeto atžvilgiu ir tarpvalstybiniu sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčiu.
Europos prokuratūros įsteigimas bus esminis proveržis. Daugeliu atvejų ES biudžetui kenkiantis sukčiavimas yra tarpvalstybinio pobūdžio. Todėl reikalinga institucija, galinti vykdyti ne tik tyrimus, bet ir tarpvalstybinį baudžiamąjį persekiojimą. Būsima Prokuratūra būtent tuo ir užsiims. Ji užtikrins, kad, siekiant naudos Europos mokesčių mokėtojams, nusikaltėliai būtų greičiau patraukiami atsakomybėn ir būtų susigrąžinama daugiau lėšų.
Džiaugiamės, kad siekdamos šio tikslo pastangas sutelkia 20 valstybių narių, ir esame įsitikinę, kad prisijungs ir daugiau ES šalių. Be to, tikime, kad visos ES valstybės narės rems mūsų bendras pastangas apsaugoti ES biudžetą nuo korupcijos ir sukčiavimo. Kitais metais Komisija taip pat nustatys tolesnius veiksmus, susijusius su galimu būsimu Prokuratūros uždavinių praplėtimu, kad ji galėtų imtis ir tarpvalstybinių teroristinių nusikaltimų.
Tarybai pasiekus susitarimą, sieksime, kad Europos prokuratūra pradėtų veikti 2020 m. pradžioje. Suteiksime jai būtinų išteklių, kad ji galėtų kuo greičiau pradėti siekti rezultatų.


Jei nenorite gauti pranešimų žiniasklaidai, prašome atsakyti į šį laišką žodžiu „nesiųsti".


Gražios dienos

Ryšių su žiniasklaida grupė
Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje
Gedimino pr. 16, LT-01103 Vilnius
Tel: +370 5 2430335
 
 
Bendrinti