Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2017-10-12 14:46:31

ERK pranešimas


2017 m. spalio 12 d. pranešimas žiniasklaidai

ERK pranešimas: Europos Komisijos pasiūlymuose dėl Mobilumo paketo Lietuvai aktualiausiais išlieka rinkos ir socialinio ramsčio aspektai

Seimo Europos reikalų komitetas (ERK) pasisako už laisvą paslaugų teikimą ir transporto rinkos gilinimą. Š. m. spalio 11 d. Europos reikalų komitetas apsvarstė du Europos Komisijos teisės aktų kelių transporto (Mobilumo paketo) pasiūlymus: 1) dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/22/EB nuostatos dėl vykdymo užtikrinimo reikalavimų ir nustatomos konkrečios su Direktyva 96/71/EB ir Direktyva 2014/67/ES susijusios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės (Nr. KOM(2017)278 galutinis); 2) dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami Reglamente (EB) Nr. 561/2006 nustatyti būtiniausi reikalavimai dėl maksimalios kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmės, minimalių pertraukų ir kasdienio bei kassavaitinio poilsio laikotarpių ir Reglamente (ES) Nr. 165/2014 nustatyti reikalavimai dėl vietos nustatymo tachografais (Nr. KOM(2017)277 galutinis).
Europos reikalų komitetas, įvertinęs Seimo specializuotų komitetų pateiktas išvadas ir primindamas Seimo Europos reikalų komiteto ir Seimo Užsienio reikalų komiteto 2017 m. sausio 20 d. išvadą dėl Lietuvos Respublikos prioritetų pagal 2017 m. Komisijos darbo programą, pasiūlė:
1) Lietuvos Respublikos Vyriausybei patikslinti Lietuvos Respublikos pozicijas nurodant, kad šie Pasiūlymai yra įtraukti į Seimo prioritetus;
2) Seimo specializuotiems komitetams, įsipareigojusiems ypač daug dėmesio skirti pagal jų kompetencijos sritis 2017 m. Komisijos darbo programoje išskirtiems pasiūlymams, vykdant parlamentinę kontrolę svarstyti atnaujintą Lietuvos Respublikos poziciją dėl Pasiūlymų prieš Europos Sąjungos Tarybos Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER) posėdį ir teikti išvadas Europos reikalų komitetui prieš 2017 m. gruodžio 4-5 vyksiantį Europos Sąjungos Transporto, telekomunikacijų ir energetikos tarybos posėdį. Tokiu būdu Seimo komitetai galės maksimaliai įsitraukti į šio aktualaus Lietuvai Mobilumo paketo pasiūlymų svarstymo parlamentinę kontrolę ir maksimaliai dalyvauti rengiant ir formuojant Lietuvos Respublikos poziciją.
Susisiekimo viceministras, pristatęs teisės aktų kelių transporto pasiūlymų dėl Mobilumo paketo probleminius aspektus, akcentavo: balansą ES kelių transporto paslaugų rinkoje dėl galimos užsienio vežėjų konkurencijos; vairuotojų grąžinimo namo į valstybę narę nuostatų detalizavimo ir reikalavimų užtikrinimą; skirtingą Pasiūlymų nuostatų galimą taikymą trečių šalių subjektų ir Europos vežėjų atžvilgiu.
Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacijos ,,Linava" atstovas akcentavo, kad dauguma Mobilumo paketo pasiūlymų yra ypač nepalankūs geografiškai ES periferijoje esančioms šalims. Pasiūlymai numatantys laiko apribojimus kabotažo operacijoms, minimalaus atlyginimo taikymui ir reguliariam grįžimui į registracijos šalį atitinka centrinėje ES dalyje išsidėsčiusių valstybių interesus. Lietuvoje ir kitose periferinėse ES narėse įsisteigusioms įmonėms naujų taisyklių įgyvendinimas pareikalautų didesnių laiko ir finansinių sąnaudų.

2017 m. gegužės 31 d. Europos Komisija pateikė 6 teisės aktų kelių transporto pasiūlymus - Mobilumo iniciatyvų paketą (Mobility Package). 2017 m. birželio 8 d. Europos Sąjungos Transporto, telekomunikacijų ir energetikos taryboje Europos Komisija pristatė Mobilumo paketo iniciatyvas. Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujanti Estija, atsižvelgiant į skirtingas valstybių narių pozicijas, planuoja pristatyti pažangos ataskaitą 2017 m. gruodžio 4-5 ES Transporto, telekomunikacijų ir energetikos taryboje, kurioje apibendrins diskusijas ir esminius delegacijų iškeltus probleminius elementus. 2017 m. birželio 6 d. Europos reikalų komitetas Europos Komisijos teisės aktų pasiūlymus dėl Mobilumo paketo perdavė Seimo Ekonomikos komitetui ir Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetui svarstyti dėl pagrįstos nuomonės dėl atitikimo subsidiarumo principui pateikimo, kuriems pradėtas skaičiuoti 8 sav. terminas. Specializuoti Seimo komitetai apsvarstė Mobilumo paketo pasiūlymus ir neįžvelgė prieštaravimo subsidiarumo principui, tačiau dėl dviejų Pasiūlymų pateikė siūlymus ir pakeitimus parengtoms Lietuvos Respublikos pozicijoms.

Europos reikalų komiteto biuro patarėja
Dainora Asevičienė (tel. (8 5) 239 6861, el. p. dainora.aseviciene@lrs.lt

 
 
Bendrinti