Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2017-12-07 14:15:20

Europos Solidarumo korpusui – vieni metai

 

 

 


Šiandien sueina metai, kai buvo sukurtas Europos solidarumo korpusas. Ši ES iniciatyva suteikia jaunimui galimybių savanoriauti arba dirbti ir įgyvendinti visos Europos bendruomenėms ir gyventojams naudingus projektus.

Europos solidarumo korpusas veiklą pradėjo 2016 m. gruodžio 7 d., nuo tada dalyvauti jo veikloje užsiregistravo 42 745 jaunuoliai iš visų valstybių narių (676 – iš Lietuvos). 2 166 iš jų pradėjo dirbti maždaug 1 434 organizacijose. Europos solidarumo korpuso  projektuose gali dalyvauti 18-30 metų asmenys. Savanoriai gali imtis įvairių rūšių veiklos tokiose srityse, kaip švietimo, sveikatos priežiūros, socialinės integracijos, paramos teikiant maisto produktus, stovyklų įkūrimo, migrantų ir pabėgėlių priėmimo, rėmimo ir integracijos, aplinkos apsaugos ir gaivalinių nelaimių prevencijos.  Dalyvaudami tokioje veikloje jaunuoliai gali asmeniškai tobulėti, aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime ir įgyti įsidarbinimo galimybių. Tai taip pat padeda nevyriausybinėms organizacijoms, viešosioms įstaigoms ir bendrovėms spręsti visuomenės ir kitus uždavinius. Ateityje Europos solidarumo korpusas teiktų ne tik galimybių būti savanoriais, stažuotis ir dirbti – dalyviai galės kurti savo solidarumo projektus ar užsiimti savanoriška veikla kaip grupės nariai.

2017 m. gegužės 30 d. Komisija, siekdama užtikrinti Europos solidarumo korpuso pagrindą, pasiūlė 341,5 mln. EUR biudžetą 2018–2020 m. ir atskirą teisinį pagrindą. Lapkričio 17 d. Geteborge Europos Komisijos Pirmininkas J.-C. Junckeris per dalykinius pietus švietimo ir kultūros tema paragino ES vadovus pasiekti, kad iki 2025 m. Europos solidarumo korpuso veikloje dalyvautų 1,5 mln. jaunų žmonių. Tam reikėtų 6 mlrd. EUR biudžeto 2021–2027 m.

 

 

Daugiau informacijos: http://europa.eu/!wB33DY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Jei nenorite gauti pranešimų žiniasklaidai, prašome atsakyti į šį laišką žodžiu „nesiųsti“.

 

 

Gražios dienos

 

Ryšių su žiniasklaida grupė

Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje

Gedimino pr. 16, LT-01103 Vilnius

Tel: +370 5 2430335

 

 

 
 
Bendrinti