Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2017-12-07 14:23:04

Ministras Linas Kukuraitis pristato Lietuvos socialinės politikos kryptis ES ministrų debatuose Briuselyje

Ministras Linas Kukuraitis pristato Lietuvos socialinės politikos kryptis ES ministrų debatuose Briuselyje

Priimti Užimtumo ir Šeimos stiprinimo įstatymai ir suplanuota Darbo biržos reforma - tai Lietuvos akcentuojama šiandien Briuselyje vykstančiame Užimtumo ir socialinių reikalų ministrų susitikime. Jame dalyvauja LR socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis.

 Atstovaudamas Lietuvai, ministras Linas Kukuraitis teigia: „Manome, jog Metinė augimo apžvalga tinkamai atspindi tikslus, kurių reikia siekti ekonomikos, užimtumo ir socialinėje srityse. Lietuva taip pat juda šių tikslų įgyvendinimo kryptimi, ypatingą dėmesį skirdama struktūrinėms reformoms. Šių metų viduryje Lietuvoje priimtas Užimtumo įstatymas ir jame įteisintos naujos paramos mokymuisi priemonės. Turime teisinę bazę, dabar reikia skatinti praktiką, siekiant padidinti mokymosi galimybių pasiūlą ir spręsti kvalifikuotų darbuotojų trūkumo problemą." Ministro nuomone, taip pat šiame kontekste svarbūs Lietuvos planai optimizuoti darbo biržos veiklą, siekiant efektyvaus valdymo bei aukštos paslaugų kokybės. Daugiau žmogiškųjų išteklių bus sutelkiama tiesioginiam darbui su klientais, taip operatyviau bei individualiau spręsime darbo ieškančiųjų ir darbdavių klausimus.
 
Tačiau skurdo mažinimas ir kova su socialine atskirtimi, pasak ministro Lino Kukuraičio, išlieka pagrindiniu šalies iššūkiu. „Todėl aktyvias darbo rinkos priemones siekiame papildyti kokybiškomis paslaugomis. Spalio mėnesį buvo priimtas Šeimos stiprinimo įstatymas. Jį įgyvendinant numatome parengti bazinį paslaugų šeimai paketą. Tai bus plataus spektro paslaugų rinkinys, kuriame bus ir psichosocialinės, ir socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, vaikų priežiūros ir ugdymo, sveikatos, švietimo, sociokultūrinės paslaugos. Paslaugų prieinamumas kiekvienoje savivaldybėje turėtų padėti didinti šeimos gebėjimus savarankiškai spręsti problemas ir kurti saugią, sveiką ir darnią aplinką šeimose ir bendruomenėse", - situaciją ir jos sprendimo būdus pristato ministras Linas Kukuraitis.

Šalia ministrų diskusijos Metinės augimo apžvalgos 2018 metams tema, bus siekiama politinio pritarimo keliems ne vienerius metus svarstytiems teisės aktams. Vienas iš jų - direktyva dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimais, suderinimo. Lietuva, kaip ir dauguma kitų valstybių, teigiamai vertina šio pasiūlymo nuostatas, kurios padės įgyvendinti Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos įsipareigojimus - didinti neįgaliųjų galimybes pasinaudoti tam tikrais gaminiais ir paslaugomis.

Šalia to, bus siekiama politinio pritarimo reglamento dėl migruojančių žmonių socialinės apsaugos daliniam pakeitimui. Juo patobulinamas ilgalaikės priežiūros apibrėžimas, taip pat išmokų šeimai koordinavimas.
 

Ministrai taip pat ketina pritarti Tarybos išvadoms dėl savarankiškam gyvenimui skirtos bendruomeninės paramos skatinimo, bei keliems pažangos pranešimams dėl kitų teisės aktų projektų svarstymo eigos.
 
 
Bendrinti