Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2017-12-14 11:46:19

Laikinoji Lietuvos sporto universiteto rektorė: „LSU dalyvauja universitetų tinklo pertvarkoje,

Pranešimas žiniasklaidai
2017 m. gruodžio mėn. 14 d.

Laikinoji Lietuvos sporto universiteto rektorė: „LSU dalyvauja universitetų tinklo pertvarkoje,
bet siekia išsaugoti autonomiškumą"

Vakar, gruodžio 13 dieną, Lietuvos sporto universitete vykusiame Tarybos posėdyje, reaguojant į Švietimo ir mokslo ministerijos 2017 m. gruodžio 6 d. prašymą, dar kartą buvo svarstytas pateiktas siūlymas dalyvauti valstybinių universitetų tinklo pertvarkoje.
LSU Taryba, pritardama Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimui stiprinti studijas ir mokslą savo šalyje, didinant jų tarptautiškumą bei konkurencingumą, teigia, kad LSU aktyviai dalyvauja valstybinių universitetų tinklo optimizavime, kaip ir kitos toliau plėtojamos specializuotos aukštosios universitetinės mokyklos. Taryba, nekeisdama savo pozicijos, nepritaria 2017 m. lapkričio 22 d. LR Vyriausybės nutarimo Nr. 947 „Dėl Valstybinių universitetų tinklo optimizavimo plano įgyvendinimo priemonių patvirtinimo" nuostatoms, susijusioms su LSU sujungimu su LSMU, užtikrinant reorganizuoto Lietuvos sporto universiteto mokslo ir studijų veiklų tęstinumą, ir artimiausiu metu pateiks Švietimo ir mokslo ministerijai Universiteto veiksmų plano 2017-2020 m. projektą, kuriame siūlys sporto ir sveikatinimo krypties studijas bei mokslą sutelkti autonomiškame specializuotame Lietuvos sporto universitete (Akademijoje).
To paties posėdžio metu dėl netinkamo Tarybos įpareigojimų vykdymo pareikštas nepasitikėjimas rektoriui dr. Aivarui Ratkevičiui, kuris atleistas iš rektoriaus pareigų pačiam prašant. Laikinąja rektore iki rektoriaus rinkimų paskirta LSU Tarybos narė doc. dr. Diana Rėklaitienė, iki šiol vadovavusi LSU Treniravimo mokslo katedrai.
„Tikimės, kad naujoji Lietuvos sporto universiteto vadovė užtikrins Senato ir Tarybos sprendimų įgyvendinimą bei tęstinumą, paskatins aktyvesnį Universiteto bendradarbiavimą su Seimu, Švietimo ir mokslo ministerija bei socialiniais partneriais", - teigia LSU Tarybos pirmininkas Arūnas Kučikas.
Artimiausiu metu Taryba apsispręs dėl LSU rektoriaus rinkimų datos.
Laikinoji rektorė D. Rėklaitienė teigia, kad sieks produktyvesnio LSU bendradarbiavimo su Švietimo ir mokslo ministerija, siekiant įgyvendinti aukštųjų mokyklų optimizavimo pertvarką. „Pagrindiniai tikslai - sutelkti Lietuvoje išsibarsčiusį sporto mokslininkų ir akademinės bendruomenės potencialą Lietuvos sporto universitete, siekti aukščiausių tarptautinių sporto mokslo ir studijų standartų, glaudžiau bendradarbiauti su šalies socialiniais partneriais rengiant specialistus, atsižvelgiant į šalies sektoriaus poreikius bei numatant ilgalaikes rinkos raidos tendencijas. Didelis dėmesys bus skiriamas valdymo efektyvumui, siekiant skirti kuo daugiau lėšų mokslo ir studijų infrastruktūrai gerinti", - apie laukiančius darbus kalba laikinoji LSU rektorė D. Rėklaitienė.

LSU informacija
 
 
Bendrinti