Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-01-04 15:55:13

Kėdainių rajono savivaldybėje vyko Bendruomenės sveikatos tarybos metinis seminaras

Gruodžio 6 d. Kėdainių rajono savivaldybėje vyko Bendruomenės sveikatos tarybos metinis seminaras „Bendruomenės sveikatos tarybų veikla: gerosios patirties mokykla“.

Jame dalyvavo Kėdainių rajono, Vilniaus miesto, Kauno miesto ir rajono, Kaišiadorių rajono, Ukmergės rajono, Raseinių rajono, Birštono rajono ir Prienų rajono savivaldybių atstovai.

Kėdainių rajono savivaldybės meras Saulius Grinkevičius pasidžiaugė, kad į pirmą kartą tokio pobūdžio rengiamą seminarą Kėdainiuose atvyko gausus būrys Bendruomenės sveikatos tarybos atstovų.

„Sveikata – tai didžiausias mūsų turtas. Yra svarbu, kaip sveikatos taryba dirba. Tai institucija, kuri pataria merui, savivaldybės tarybai,  kokių imtis priemonių,  kam skirti finansavimą. Džiugu, kad Kėdainių bendruomenės sveikatos taryba atlieka svarbią misiją – įgyvendina puikias idėjas. Manau, kad būtina keistis patirtimi, bendrauti su kitų savivaldybių Bendruomenės sveikatos tarybomis. Tikiu, kad toks renginys taps tradicinis“, – pažymėjo meras S. Grinkevičius.

Socialinę sritį kuruojanti mero pavaduotoja Olga Urbonienė pažymėjo, kad Bendruomenės sveikatos taryba – ypač būtina.

„Džiugu, kad į Kėdainius atvyko iš įvairių Lietuvos miestų specialistai, kurie neatsiejami nuo Bendruomenės sveikatos tarybos veiklos. Galima pasidžiaugti, kad miestai susiduria su panašiomis problemomis, todėl toks seminaras, kaip „Bendruomenės sveikatos tarybų veikla: gerosios patirties mokykla“, leidžia dalintis patirtimi ir ieškoti bendrų problemoms spręsti būdų“, – kalbėjo O. Urbonienė.

Taip pat Jūratė Judickienė, Kėdainių rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos vadovė sutiko, kad būtent Bendruomenės sveikatos taryba formuoja sveikatos politiką.  

„Bendruomenės sveikatos taryba yra ta savivaldybės institucija, kuri formuoja sveikatos politiką. Tai ypač svarbu ne tik Kauno regionui, bet ir Kėdainiams. Džiaugiamės, kad metiniame seminare įvairių savivaldybių atstovai pasidalino savo patirtimi, kaip jie dirba ir formuoja sveikatos politiką“, – sakė J. Judickienė.

Rajono savivaldybės vyr. specialistė (savivaldybės gydytoja) Ramunė Kabošienė pasidžiaugė, kad seminaras pavyko.

„Bendruomenės sveikatos tarybos veikla yra ypač plati – net tik vieną kartą metuose seminaras, einamieji posėdžiai, kaip paskirstyti lėšas sveikatos projektams, bet ir įgyvendindamos funkcijos, kurios yra numatytos nuostatuose“.

Bendruomenės sveikatos tarybų uždavinys – patarti merui ir savivaldybės tarybai, kaip rengti ir įgyvendinti sveikatos ugdymo, alkoholio, tabako ir narkotikų kontrolės, visuomenės sveikatos saugos ir sveikatos stiprinimo, ligų profilaktikos priemonių rengimą ir įgyvendinimą.

Kėdainių rajono savivaldybės informacija, tel. 69543, 69557
 
Bendrinti