Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-01-09 11:11:45

UŽSIENIO PREKYBA 2017 M. LAPKRIČIO MĖN.

2018 m. sausio 9 d., Vilnius

 

2017 m. lapkričio mėn. prekių eksportuota už 2,50 mlrd. EUR, importuota - už 2,68 mlrd. EUR, remdamasis negalutiniais muitinės deklaracijų, Intrastato ataskaitų ir PVM deklaracijų duomenimis, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Lietuviškos kilmės prekių eksportuota už 1,48 mlrd. EUR. Lietuvos užsienio prekybos deficitas sudarė 182,7 mln. EUR.

Per mėnesį (2017 m. lapkričio mėn., palyginti su spalio mėn.) eksportas padidėjo 5,7 proc., importas - 6 proc. Eksporto padidėjimui įtakos turėjo padidėjęs javų (82,4 proc.), naftos produktų (12,1 proc.), įvairių chemijos produktų (53,3 proc.) eksportas. Importo padidėjimą lėmė padidėjęs žalios naftos (34,9 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių (9,7 proc.), trąšų (88,5 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 5,3 proc., importas - 2 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 6,7 proc., be mineralinių produktų - 5,7 proc.

Per metus (2017 m. lapkričio mėn., palyginti su 2016 m. lapkričio mėn.) eksportas padidėjo 20 proc., importas - 26,9 proc. Eksporto padidėjimui įtakos turėjo padidėjęs mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių (27,1 proc.), naftos produktų (11,1 proc.) (kiekis tonomis sumažėjo 6,6 proc.), antžeminio transporto priemonių (44,1 proc.) eksportas. Importo padidėjimą lėmė išaugęs žalios naftos (2,3 karto) (kiekis tonomis padidėjo 61,9 proc.), antžeminio transporto priemonių (41,7 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių (21 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 21,3 proc., importas - 18,1 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 15,5 proc., be mineralinių produktų - 17,3 proc.

2017 m. sausio-lapkričio mėn., palyginti su 2016 m. tuo pačiu laikotarpiu, eksportas padidėjo 17 proc., importas - 17,5 proc. Eksporto padidėjimą lėmė išaugęs naftos produktų (22 proc.) (kiekis tonomis sumažėjo 3,4 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių (24,9 proc.), elektros mašinų ir įrangos bei jų dalių (26,7 proc.) eksportas. Importo padidėjimui įtakos turėjo padidėjęs žalios naftos (57 proc.) (kiekis tonomis padidėjo 10 proc.), antžeminio transporto priemonių (23,3 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių (14,7 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 15,9 proc., importas - 14,3 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 14,8 proc., be mineralinių produktų - 11,4 proc.

2017 m. sausio-lapkričio mėn. Lietuva daugiausia eksportavo į Rusiją (14,7 proc.), Latviją (10 proc.), Lenkiją (8,2 proc.) ir Vokietiją (7,4 proc.), o importavo iš Rusijos (12,8 proc.), Vokietijos (12,4 proc.), Lenkijos (10,6 proc.) ir Latvijos (7,1 proc.). Lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota į Vokietiją (9,7 proc.), Lenkiją (9 proc.), Jungtines Valstijas (7,8 proc.), Latviją (7,6 proc.), Švediją (7,4 proc.).

2017 m. sausio-lapkričio mėn. Lietuva daugiausia eksportavo ir importavo mineralinių produktų (atitinkamai 14,6 ir 19,7 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (atitinkamai 15,6 ir 18,1 proc.) bei chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (10,2 ir 11,6 proc.). Iš lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota naftos produktų (19,6 proc.), įvairių pramonės dirbinių (11,7 proc.), paruoštų maisto produktų, nealkoholinių ir alkoholinių gėrimų bei tabako (8,6 proc.), gyvų gyvūnų, gyvūninės kilmės produktų (7,8 proc.).

 

1 lentelė. Užsienio prekybos balansas

Mln. eurų

                      Eksportas      Importas       Balansas

2016 m. sausis-lapkritis      20 583,0        22 439,7        -1 856,7

I ketvirtis      5 201,7          5 623,3          -421,6

II ketvirtis     5 535,0          6 321,4          -786,5

III ketvirtis   5 731,1          6 179,6          -448,5

lapkritis         2 083,8          2 115,5          -31,8

IV ketvirtis   6 139,2          6 575,2          -436,1

2016 m.         22 607,0        24 699,6        -2 092,6

2017 m. sausis-lapkritis      24 088,9        26 356,0        -2 267,1

sausis            1 870,0          2 089,3          -219,3

vasaris           1 999,6          2 220,2          -220,6

kovas            2 252,6          2 457,0          -204,4

I ketvirtis      6 122,3          6 766,5          -644,2

balandis        1 979,6          2 318,7          -339,1

gegužė          2 267,9          2 498,6          -230,8

birželis          2 275,3          2 349,6          -74,3

II ketvirtis     6 522,8          7 166,9          -644,1

liepa              2 036,0          2 346,9          -310,9

rugpjūtis        2 236,2          2 428,3          -192,1

rugsėjis1        2 304,2          2 430,4          -126,3

III ketvirtis1 6 576,4          7 205,7          -629,3

spalis1           2 365,9          2 532,6          -166,7

lapkritis         2 501,5          2 684,2          -182,7

 

1 Patikslinti duomenys.

 

 

1 pav. Eksportas ir importas 2012-2017 m. sausio-lapkričio mėn.

 

 

 

 

 

2 lentelė. Užsienio prekybos struktūra ir pokyčiai pagal Makroekonomikos kategorijų klasifikatorių 2017 m. sausio-lapkričio mėn.

Makroekonomikos kategorijos                Eksportas      Importas

                      Vertė,

mln. EUR     Dalis, %        Pokytis, palyginti su 2016 m. atitinkamu laikotarpiu, %                   Vertė,

mln. EUR     Dalis, %        Pokytis, palyginti su 2016 m. atitinkamu laikotarpiu, %

Iš viso           24 088,9        100,0             17,0               26 356,0        100,0             17,5

Investicinės prekės             3 168,0          13,2               29,6               4 460,7          16,9               21,0

Tarpinio vartojimo prekės  12 181,3        50,6               15,9               14 654,7        55,6               20,3

Vartojimo prekės                7 228,4          30,0               11,6               6 265,5          23,8               8,9

Benzinas       1 135,6          4,7                 29,8               54,6               0,2                 59,0

Lengvieji automobiliai       278,8             1,2                 38,5               885,7             3,4                 17,1

Kita               96,8               0,4                 33,5               34,8               0,1                 51,4

 

 

3 lentelė. Užsienio prekybos su svarbiausiais partneriais2 struktūra ir pokyčiai 2017 m. sausio-lapkričio mėn.

 

                      Eksportas                            Importas

                      Vertė, mln. EUR                Dalis, %        Lietu-višᆲkos kilmės prekių dalis, %      Pokytis, palyginti su 2016 m. atitinkamu laikotarpiu, %                                 Vertė, mln. EUR                Dalis, %                      Pokytis, palyginti su 2016 m. atitinkamu laikotarpiu, %

Iš viso           24 088,9        100,0             59,1               17,0               Iš viso           26 356,0        100,0                      17,5

ES28             14 134,0        58,7               69,1               12,5               ES28             18 438,1        70,0                      15,2

  Euro zona   8 882,0          36,9               65,5               13,9                 Euro zona   12 392,7        47,0                      14,5

Rusija            3 537,7          14,7               7,9                 29,4               Rusija            3 376,7          12,8                      12,1

Latvija          2 416,4          10,0               44,8               18,7               Vokietija       3 262,8          12,4                      16,9

Lenkija          1 980,6          8,2                 64,9               5,1                 Lenkija          2 799,8          10,6                      13,7

Vokietija       1 786,4          7,4                 77,1               11,4               Latvija          1 870,2          7,1                      3,5

Jungtinės Valstijos             1 246,9          5,2                 89,1               17,7               Nyderlandai  1 345,5                      5,1                 23,5

Estija             1 200,9          5,0                 48,7               9,5                 Italija            1 313,1          5,0                      6,3

Švedija          1 180,8          4,9                 89,3               20,0               Švedija          1 076,9          4,1                      7,1

Baltarusija     917,9             3,8                 13,6               18,5               Prancūzija     975,2             3,7                      28,1

Jungtinė Karalystė              856,6             3,6                 84,8               -0,9               Kazachstanas                      936,5             3,6                 3,1 k.

Nyderlandai  848,2             3,5                 82,4               28,4               Jungtinė Karalystė              854,0                      3,2                 40,4

Norvegija      704,2             2,9                 89,7               11,0               Estija             837,5             3,2                      10,8

Ukraina         667,8             2,8                 74,0               19,3               Belgija          804,3             3,1                      16,8

Danija           621,4             2,6                 80,6               13,3               Kinija            764,3             2,9                      17,4

Prancūzija     576,6             2,4                 82,8               0,1                 Suomija         687,3             2,6                      23,1

Italija            557,8             2,3                 81,9               16,0               Baltarusija     608,8             2,3                 -6,1

Kitos šalys    4 988,7          20,7               67,1               22,1               Kitos šalys    4 843,1          18,3                      19,1

 

2 Šalis partnerė eksporto atveju yra šalis gavėja, importo atveju prekiaujant su ES valstybėmis - šalis siuntėja, prekiaujant su ES nepriklausančiomis šalimis - prekės kilmės šalis.

 

 

 

 

4 lentelė. Eksportas pagal pagrindines prekių grupes 2017 m. sausio-lapkričio mėn.

KN skyriai, skirsniai           Vertė, mln. EUR                Dalis, %        Lietuviškos kilmės prekių dalis, %                      Pokytis, palyginti su 2016 m. atitinkamu laikotarpiu, %

                      Iš viso           24 088,9        100,0             59,1               17,0

XVI              Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; elektros įranga; jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių dirbinių dalys bei reikmenys           3 756,2                      15,6               26,2               25,7

84                  Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys                  2 082,4          8,6                 16,5                      24,9

V                   Mineraliniai produktai       3 506,1          14,6               85,1               24,3

27                  Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai, bituminės medžiagos, mineraliniai vaškai             3 471,1          14,4               85,2               24,4

2710              Naftos produktai                3 119,8          13,0               89,2               22,0

VI                 Chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija       2 451,5          10,2                      43,1               9,4

31                  Trąšos            663,7             2,8                 84,9               6,4

XX                Įvairūs pramonės dirbiniai 1 958,8          8,1                 85,0               12,3

94                  Baldai ir susiję reikmenys, šviestuvai ir apšvietimo įranga, surenkamieji statiniai 1 804,8                      7,5                 89,3               12,4

IV                 Paruošti maisto produktai; nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas; tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai                1 758,3          7,3                 70,0               14,4

24                  "0bakas ir perdirbti tabako pakaitalai      464,8             1,9                 99,6               32,1

VII                Plastikai ir jų gaminiai; kaučiukas ir jo gaminiai          1 582,9          6,6                 67,8                      15,1

39                  Plastikai ir jų gaminiai       1 465,2          6,1                 72,4               15,7

XV                Netaurieji metalai ir netauriųjų metalų gaminiai           1 408,6          5,8                 50,2                      30,2

73                  Gaminiai iš geležies arba iš plieno (iš juodųjų metalų)                      598,9             2,5                      62,8               19,7

II                   Augaliniai produktai          1 304,3          5,4                 62,3               -3,6

10                  Javai              504,1             2,1                 92,9               -9,9

                      Kita               6 362,2          26,4               58,5               16,9

 

 

5 lentelė. Lietuviškos kilmės prekių eksportas pagal pagrindines prekių grupes

2017 m. sausio-lapkričio mėn.

KN skyriai, skirsniai           Vertė, mln. EUR                Dalis, %        Pokytis, palyginti su 2016 m. atitinkamu laikotarpiu, %

                      Iš viso           14 236,1        100,0             14,8

V                   Mineraliniai produktai       2 983,3          21,0               29,9

27                  Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai, bituminės medžiagos, mineraliniai vaškai             2 956,6          20,8               30,1

2710              Naftos produktai                2 783,9          19,6               29,4

XX                Įvairūs pramonės dirbiniai 1 664,9          11,7               11,2

94                  Baldai ir susiję reikmenys, šviestuvai ir apšvietimo įranga, surenkamieji statiniai 1 610,8                      11,3               12,2

IV                 Paruošti maisto produktai; nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas; tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai                1 230,6          8,6                 13,6

24                  "0bakas ir perdirbti tabako pakaitalai      462,8             3,3                 32,9

I                    Gyvi gyvūnai; gyvūninės kilmės produktai                  1 109,1          7,8                 20,0

     04             Pienas ir pieno produktai, paukščių kiaušiniai, natūralus medus, gyvūninės kilmės maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje        493,6             3,5                 31,4

VII                Plastikai ir jų gaminiai; kaučiukas ir jo gaminiai          1 073,8          7,5                 12,9

39                  Plastikai ir jų gaminiai       1 060,8          7,5                 13,0

VI                 Chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija       1 056,8          7,4                      10,0

31                  Trąšos            563,6             4,0                 7,4

XVI              Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; elektros įranga; jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių dirbinių dalys bei reikmenys           983,5                      6,9                 25,2

     85             Elektros mašinos ir įranga bei jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai           640,4                      4,5                 32,6

                      Kita               4 134,1          29,1               5,9

 

 

6 lentelė. Importas pagal pagrindines prekių grupes 2017 m. sausio-lapkričio mėn.

KN skyriai, skirsniai           Vertė, mln. EUR                Dalis, %        Pokytis, palyginti su 2016 m. atitinkamu laikotarpiu, %

                      Iš viso           26 356,0        100,0             17,5

V                   Mineraliniai produktai       5 196,8          19,7               32,5

27                  Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai, bituminės medžiagos, mineraliniai vaškai             4 968,8          18,9               34,6

2709              Žalia nafta    3 365,5          12,8               57,0

XVI              Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; elektros įranga; jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių dirbinių dalys bei reikmenys           4 759,2                      18,1               16,1

84                  Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys                  2 712,5          10,3               14,7

VI                 Chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija       3 052,1          11,6                      12,5

30                  Farmacijos produktai         928,0             3,5                 5,3

XVII             Antžeminio, oro, vandens transporto priemonės ir pagalbinė transporto įranga      2 548,3                      9,7                 19,4

87                  Antžeminio transporto priemonės, išskyrus geležinkelio ir tramvajaus riedmenis, jų dalys ir reikmenys     2 455,4          9,3                 23,3

XV                Netaurieji metalai ir netauriųjų metalų gaminiai           1 717,6          6,5                 25,0

72                  Geležis ir plienas (juodieji metalai)         577,4             2,2                 35,9

VII                Plastikai ir jų gaminiai; kaučiukas ir jo gaminiai          1 488,0          5,6                 15,8

39                  Plastikai ir jų gaminiai       1 235,7          4,7                 16,8

IV                 Paruošti maisto produktai; nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas; tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai                1 358,7          5,2                 7,5

22                  Nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas           379,0             1,4                 19,6

                      Kita               6 235,3          23,7               10,4

 

 

 

 

 

 

 

2 pav. Eksporto ir importo dinamika 2012-2017 m.

 

7 lentelė. Eksporto ir importo apimtis ir pokyčiai

Laikotarpis    Eksportas      Lietuviškos kilmės prekių eksportas       Importas       Balansas

                      vertė, mln. EUR                 pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., %  vertė, mln. EUR                      pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., %   dalis bendrame eksporte, %                     vertė, mln. EUR             pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., %   mln. EUR

2016-11        2 083,8          2,6                 1 279,1          4,7                 61,4               2 115,5          3,8                      31,8

2016-12        2 024,0          2,9              1 185,5          -7,3               58,6               2 259,7          6,8                      235,8

2017-01        1 870,0          7,6              1 187,5          0,2                 63,5               2 089,3          7,5                      219,3

2017-02        1 999,6          6,9                 1 205,5          1,5                 60,3               2 220,2          6,3                      220,6

2017-03        2 252,6          12,7               1 311,7          8,8                 58,2               2 457,0          10,7                      204,4

2017-04        1 979,6          12,1            1 130,5          13,8            57,1               2 318,7          5,6                      339,1

2017-05        2 267,9          14,6               1 308,2          15,7               57,7               2 498,6          7,8                      230,8

2017-06        2 275,3          0,3                 1 340,7          2,5                 58,9               2 349,6          6,0                      74,3

2017-07        2 036,0          10,5            1 160,3          13,5            57,0               2 346,9          0,1                      310,9

2017-08        2 236,2          9,8                 1 306,4          12,6               58,4               2 428,3          3,5                      192,1

2017-09        2 304,2          3,0                 1 422,9          8,9                 61,8               2 430,4          0,1                      126,3

2017-10        2 365,9          2,7                 1 385,1          2,7              58,5               2 532,6          4,2                      166,7

2017-11        2 501,5          5,7                 1 477,3          6,7                 59,1               2 684,2          6,0                      182,7

Pastaba. Kai kuriose lentelėse dėl apvalinimo eilučių ar stulpelių suma gali nesutapti su duomenimis skiltyje „Iš viso".

 

2017 m. gruodžio mėn. užsienio prekybos statistinę informaciją skelbsime 2018 m. vasario 9 d.

Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.

 

Kontaktinė informacija:

 

Irina Plačienė

Užsienio prekybos statistikos skyriaus vyriausioji specialistė

Tel. (8 5)  236 4959

El. p. irina.placiene@stat.gov.lt

 

Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Žymos: užsienio prekyba, eksportas, importas.

 
 
Bendrinti