Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-01-10 11:09:24

GAMINTOJŲ PARDUOTOS PRAMONĖS PRODUKCIJOS KAINŲ POKYČIAI

2018 m. sausio 10 d., Vilnius


GAMINTOJŲ PARDUOTOS PRAMONĖS PRODUKCIJOS KAINŲ POKYČIAI

2017 m. gruodžio mėn., palyginti su lapkričio mėn., gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainos padidėjo 0,3 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų - 0,1 proc., praneša Lietuvos statistikos departamentas. Bendram kainų pokyčiui daugiausia įtakos turėjo chemikalų ir chemijos bei rafinuotų naftos produktų kainų padidėjimas ir maisto produktų kainų sumažėjimas. Didžiausia įtaka gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiams pagal ekonominės veiklos rūšis pateikta 1 lentelėje.
Lietuvos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per mėnesį sumažėjo 0,5 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų - 0,6 proc. Labiausiai - 1,3 proc. - atpigo variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamybos produkcija. Daugiausia - 6,9 proc. - pabrango žalios naftos gavybos produkcija. Iš maisto produktų atpigo cukrus - 3,5 proc., užgardai ir pagardai bei grūdų malimo produktai - po 1,4 proc. Tačiau pabrango perdirbta ir konservuota mėsa - 1,9 proc., paruošti valgiai ir patiekalai - 1,6 proc.
Ne Lietuvos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per mėnesį padidėjo 0,9 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų - 0,7 proc.
Euro zonos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per mėnesį padidėjo 0,7 proc., ne euro zonos rinkoje - 1,1 proc.

1 pav. Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiai per mėnesį
Palyginti su ankstesniu mėnesiu
 
* Išankstiniai duomenys.


1 lentelė. Didžiausia įtaka gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiams per mėnesį (2017 m. gruodžio mėn., palyginti su lapkričio mėn.) pagal EVRK 2 red.1 skyrius

EVRK
2 red. skyrius    Ekonominės veiklos rūšys    Kainų padidėjimas, sumažėjimas (-), %    Įtaka,
proc. punktais
Visa parduota pramonės produkcija
20    Chemikalų ir chemijos produktų gamyba    3,5    +0,303
19    Rafinuotų naftos produktų gamyba    0,9    +0,204
25    Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba    1,9    +0,052
14    Drabužių siuvimas    1,3    +0,031
16    Medienos ir medienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba    0,7    +0,030
26    Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba    -0,9    -0,012
31    Baldų gamyba    -0,2    -0,017
11    Gėrimų gamyba    -0,8    -0,023
35    Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas     -1,1    -0,092
10    Maisto produktų gamyba    -1,1    -0,190
Lietuvos rinkoje parduota pramonės produkcija
20    Chemikalų ir chemijos produktų gamyba    2,4    +0,094
14    Drabužių siuvimas    1,6    +0,038
06    Žalios naftos gavyba    6,9    +0,020
16    Medienos ir medienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba    0,3    +0,012
08    Kita kasyba ir karjerų eksploatavimas    0,4    +0,004
23    Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba    -1,2    -0,044
11    Gėrimų gamyba    -1,0    -0,051
19    Rafinuotų naftos produktų gamyba    -0,4    -0,053
35    Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas     -1,1    -0,217
10    Maisto produktų gamyba    -1,2    -0,280
Ne Lietuvos rinkoje parduota pramonės produkcija
20    Chemikalų ir chemijos produktų gamyba    3,7    +0,454
19    Rafinuotų naftos produktų gamyba    1,4    +0,391
25    Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba    3,3    +0,093
16    Medienos ir medienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba    0,9    +0,042
23    Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba    2,4    +0,032
13    Tekstilės gaminių gamyba    -0,2    -0,004
33    Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas    -0,5    -0,008
26    Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba    -1,0    -0,020
31    Baldų gamyba    -0,4    -0,031
10    Maisto produktų gamyba    -0,9    -0,124
 
  Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.).

Įtaka bendram gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiui priklauso ne tik nuo produkto kainų pokyčio dydžio, bet ir nuo to, koks yra tam tikros ekonominės veiklos parduotos pramonės produkcijos lyginamasis svoris visoje pramonės produkcijoje.

Per metus (2017 m. gruodžio mėn., palyginti su 2016 m. gruodžio mėn.) visos gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainos padidėjo 3,5 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų - 2,3 proc. Bendram kainų pokyčiui daugiausia įtakos turėjo 8,1 proc. rafinuotų naftos produktų, 8,5 proc. - chemikalų ir chemijos produktų kainų padidėjimas ir 4,1 proc. mašinų ir įrangos remonto ir įrengimo produkcijos kainų sumažėjimas.
Lietuvos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per metus padidėjo 3,8 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų - 2,9 proc. Lietuvos rinkoje metiniam kainų pokyčiui didžiausią įtaką turėjo 10,9 proc. rafinuotų naftos produktų, 4 proc. - maisto produktų kainų padidėjimas ir 3,1 proc. spausdinimo ir įrašytų laikmenų tiražavimo produkcijos kainų sumažėjimas.
Ne Lietuvos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per metus padidėjo 3,3 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų - 1,8 proc.
Euro zonos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per metus padidėjo 2,4 proc., ne euro zonos rinkoje - 3,9 proc.

2 pav. Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiai per metus
Palyginti su ankstesnių metų atitinkamu mėnesiu
 
 
* Išankstiniai duomenys.
** Patikslinti duomenys.
2 lentelė. Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiai 2017 m. gruodžio mėn.
Procentais

Ekonominės veiklos rūšys    Pramonės produkcijos lyginamieji svoriai    Kainų padidėjimas, sumažėjimas (-)
2017 m. gruodžio mėn., palyginti su
        2017 m.
lapkričio mėn.    2016 m.
gruodžio mėn.
Visa parduota pramonės produkcija    100,0    0,3    3,5
Kasyba ir karjerų eksploatavimas    0,9    1,6    4,6
Apdirbamoji gamyba    89,6    0,4    3,8
Rafinuotų naftos produktų gamyba    21,0    0,9    8,1
Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas     8,6    1,1    0,6
Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas    0,9    0,8    5,9
Visa parduota pramonės produkcija, neįskaitant rafinuotų naftos produktų    79,0    0,1    2,3
Apdirbamosios gamybos produkcija, neįskaitant rafinuotų naftos produktų     68,6    0,2    2,5
Lietuvos rinkoje parduota pramonės produkcija    100,0    0,5    3,8
Kasyba ir karjerų eksploatavimas    1,5    1,7    2,0
Apdirbamoji gamyba    76,4    0,4    4,7
Rafinuotų naftos produktų gamyba    11,3    0,4    10,9
Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas     20,6    1,1    0,6
Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas    1,5    0,2    4,4
Lietuvos rinkoje parduota pramonės produkcija, neįskaitant rafinuotų naftos produktų     88,7    0,6    2,9
Apdirbamosios gamybos produkcija, neįskaitant rafinuotų naftos produktų     65,1    0,4    3,7
Ne Lietuvos rinkoje parduota pramonės produkcija    100,0    0,9    3,3
Kasyba ir karjerų eksploatavimas    0,5    1,3    10,0
Apdirbamoji gamyba    99,0    0,9    3,2
Rafinuotų naftos produktų gamyba    27,8    1,4    7,3
Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas     -    -    -
Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas    0,5    3,1    9,5
Ne Lietuvos rinkoje parduota pramonės produkcija, neįskaitant rafinuotų naftos produktų     72,2    0,7    1,8
Apdirbamosios gamybos produkcija, neįskaitant rafinuotų naftos produktų     71,2    0,7    1,7
Euro zonos rinkoje parduota pramonės produkcija    100,0    0,7    2,4
Ne euro zonos rinkoje parduota pramonės produkcija    100,0    1,1    3,9
- tokio reiškinio (rodiklio) atitinkamu laikotarpiu nebuvo.


2018 m. sausio mėn. gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčius skelbsime vasario 13 d.

Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.Kontaktinė informacija:

Regina Burneikienė
Kainų statistikos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 5)  236 4732
El. p. regina.burneikiene@stat.gov.lt

ᄅ Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Žymos: GKI, kainų pokytis, pramonės produkcija.
 
 
Bendrinti