Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-01-10 11:09:56

KAINŲ POKYČIAI, APSKAIČIUOTI PAGAL SUDERINTĄ VARTOTOJŲ KAINŲ INDEKSĄ

2018 m. sausio 10 d., Vilnius


KAINŲ POKYČIAI, APSKAIČIUOTI PAGAL SUDERINTĄ VARTOTOJŲ KAINŲ INDEKSĄ

Pagal su kitomis Europos Sąjungos (ES) valstybėmis narėmis metodologiškai suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI) 2017 m. gruodžio mėn. apskaičiuota vidutinė metinė infliacija sudarė 3,7 proc. ir buvo tokia pati kaip infliacija, apskaičiuota pagal vartotojų kainų indeksą (VKI), praneša Lietuvos statistikos departamentas.
1 pav. Vidutinė metinė infliacija, apskaičiuota pagal SVKI
 

2017 m. gruodžio mėn. pagal SVKI apskaičiuota metinė (2017 m. gruodžio mėn., palyginti su 2016 m. gruodžio mėn.) infliacija sudarė 3,8 proc. ir buvo 0,1 procentinio punkto mažesnė, nei infliacija, apskaičiuota pagal VKI.
2 pav. Metinė infliacija, apskaičiuota pagal SVKI

 

Skaičiuojant pagal SVKI, 2017 m. gruodžio mėn., palyginti su lapkričio mėn., vartojimo prekių ir paslaugų kainos padidėjo 0,1 proc. Pagal VKI apskaičiuotas bendras vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis buvo artimas nuliui.

1 lentelė. Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčiai, apskaičiuoti pagal SVKI, 2017 m. gruodžio mėn.

Vartojimo prekių ir paslaugų ECOICOP1 skyriai    Vartojimo išlaidų lyginamieji svoriai bendrose vartojimo išlaidose, 0    Kainų padidėjimas, sumažėjimas (-), %
        2017 m. gruodžio mėn.,
palyginti su     vidutinis metinis

2016-2017 m. gruodžio mėn.
2015-2016 m. gruodžio mėn.
        2017 m.
lapkričio mėn.    2016 m.
gruodžio mėn.    
Vartojimo prekės ir paslaugos    1 000,0    0,1     3,8    3,7
Maisto produktai ir nealkoholiniai gėrimai    206,2    1,0    3,8    ᆲᆲ3,4
Alkoholiniai gėrimai ir tabako gaminiai    83,9    -1,3    11,6    10,7
Drabužiai ir avalynė    71,1    -2,3    0,5    0,7
Būstas, vanduo, elektra, dujos ir kitas kuras    101,5    0,6    3,5    1,4
Būsto apstatymas, namų apyvokos įranga ir kasdienė būsto priežiūra    75,6    -0,9    0,0    1,1
Sveikatos priežiūra    53,9    0,2    1,9    1,0
Transportas    155,2    1,7    3,8    5,0
Ryšiai    27,7    0,1    1,5    -0,6
Poilsis ir kultūra    78,2    0,0    2,3    2,4
Švietimas    12,9    0,0    2,3    2,4
Viešbučiai, kavinės ir restoranai    53,7    -0,4    6,0    7,2
Įvairios prekės ir paslaugos    80,1    -0,7    4,8    5,5
 
  Europos individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtį klasifikatorius (angl. European Classification of Individual Consumption According to Purpose - ECOICOP).


Metinei ir vidutinei metinei infliacijai, mėnesinių ir kitų laikotarpių kainų pokyčiams skaičiuoti naudojami SVKI, apskaičiuoti remiantis kainų indekso 2015 m. baziniu laikotarpiu, dviejų ženklų po kablelio tikslumu. Kainų indeksai skelbiami dviejų ženklų po kablelio tikslumu, infliacija ir kainų pokyčiai - vieno.


2 lentelė. Didžiausia įtaka bendram vartotojų kainų pokyčiui pagal ECOICOP vartojimo prekių ir paslaugų klases

Vartojimo prekių ir paslaugų klasės pagal ECOICOP    Vartojimo išlaidų lyginamieji svoriai bendrose vartojimo išlaidose, 0    Kainų padidėjimas, sumažėjimas (-), %    Įtaka,
proc. punktais
2017 m. gruodžio mėn., palyginti su lapkričio mėn.
Keleivių vežimo oro transportu paslaugos     9,3    29,7    +0,233
Daržovės     16,8    9,8    +0,148
Vaisiai     12,1    3,6    +0,043
Šilumos energija    20,3    1,7    +0,035
Kava, arbata ir kakava     10,6    2,9    +0,030
Poilsio ir sporto paslaugos                     10,0    2,0    +0,019
Apgyvendinimo paslaugos     16,1    -1,5    -0,024
Trumpalaikio naudojimo namų ūkio prekės    13,8    -2,6    -0,035
Avalynė     18,8    -3,4    -0,064
Kiti asmens priežiūros prietaisai, reikmenys ir priemonės     24,5    -2,8    -0,068
Spirituoti gėrimai     23,0    -3,8    -0,094
Drabužiai     47,9    -2,0    -0,095
2017 m. gruodžio mėn., palyginti su 2016 m. gruodžio mėn.
Alus     19,2    22,5    +0,431
Pienas ir jo produktai, sūris, kiaušiniai    40,3    7,6    +0,305
Degalai ir tepalai    66,4    4,5    +0,297
Restoranų, kavinių ir panašių įstaigų viešojo maitinimo paslaugos     28,9    8,7    +0,253
Tabako gaminiai      28,3    7,2    +0,204
Spirituoti gėrimai     23,0    8,2    +0,188
Cukrus, uogienė, medus, šokoladas ir saldumynai    14,6    -0,8    -0,012
Automobiliai      22,7    -0,6    -0,014
Trumpalaikio naudojimo namų ūkio prekės    13,8    -1,6    -0,022
Nuotekų rinkimo paslaugos     4,5    -6,6    -0,030
Farmacijos gaminiai     27,5    -1,4    -0,038
Elektros energija     15,1    -4,9    -0,073

Įtaka bendram vartotojų kainų pokyčiui priklauso ne tik nuo produkto kainų pokyčio dydžio, bet ir nuo to, koks yra išlaidų šiam produktui įsigyti lyginamasis svoris bendrose vartojimo išlaidose.

SVKI IR VKI SKIRTUMAI

Tikslas. SVKI naudojamas infliacijai ES matuoti ir tarptautiniams palyginimams, Europos vartotojų kainų indeksui (apimamos 28 ES valstybės narės), pinigų sąjungos vartotojų kainų indeksui (apimama 19 ES valstybių narių, priklausančių euro zonai) ir Europos ekonominės erdvės vartotojų kainų indeksui (apimamos 28 ES valstybės narės, Islandija ir Norvegija) skaičiuoti. Šalies atitiktis sutarties dėl ES veikimo 140 straipsnyje nustatytam kainų stabilumo kriterijui vertinama atsižvelgiant į infliacijos lygį, apskaičiuotą pagal SVKI.
VKI reikalingas infliacijos lygiui šalyje matuoti. Tai pagrindinė indeksavimo priemonė.
Aprėptis. SVKI, be šalies nuolatinių gyventojų vartojimo išlaidų, apima nuolat šalyje negyvenančių asmenų ir lankytojų iš užsienio išlaidas šalies ekonominėje teritorijoje. VKI aprėpia tik šalies nuolatinių gyventojų vartojimo išlaidas šalies ekonominėje teritorijoje. SVKI neapima namų ūkių išlaidų azartiniams lošimams, VKI šias išlaidas apima.
Klasifikatorius. VKI skaičiuoti naudojamas COICOP klasifikatorius. ECOICOP klasifikatorius yra pritaikytas SVKI skaičiuoti.
Svoriai. Dėl skirtingos vartojimo išlaidų aprėpties skiriasi SVKI ir VKI skaičiavimo svorių sistemos. Tai yra pagrindinis veiksnys, darantis įtaką skirtumui tarp SVKI ir VKI reikšmių.

Sąvokos
Infliacija - ilgalaikis bendrojo kainų lygio didėjimas, dėl kurio mažėja pinigų perkamoji galia. Infliacija paprastai apskaičiuojama pagal vartotojų kainų indeksą ir reiškiama procentais.
Metinė infliacija - ataskaitinio mėnesio ir praėjusių metų atitinkamo mėnesio vidutinio kainų lygio santykinis pokytis.
Suderintas vartotojų kainų indeksas - vartotojų kainų indeksas, apskaičiuojamas pagal Europos Sąjungos mastu suderintą metodologiją.
Vartotojų kainų indeksas - santykinis rodiklis, kuriuo išreiškiamas vartojimo prekių ir paslaugų, kurias namų ūkiai perka vartojimo poreikiams tenkinti, bendrasis kainų pokytis per tam tikrą laikotarpį.
Vidutinė metinė infliacija - dvylikos paskutinių mėnesių ir atitinkamų ankstesnių dvylikos mėnesių vidutinio kainų lygio santykinis pokytis.


2018 m. sausio mėn. kainų pokyčius, apskaičiuotus pagal SVKI, skelbsime 2018 m. vasario 15 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje ir Eurostato duomenų bazėje.


Kontaktinė informacija:

Nadiežda Alejeva
Kainų statistikos skyriaus vedėja
Tel. (8 5)  236 4707
El. p. nadiezda.alejeva@stat.gov.lt

ᄅ Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Žymos: SVKI, infliacija, kainų pokytis.


 
 
Bendrinti