Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-01-10 16:15:43

Naujųjų metų palyda: vykdomi projektai, diegiamos medicinos metodikos

Zita KATKIENĖ

Respublikinės Šiaulių ligoninės

viešųjų ryšių specialistė

www.siauliuligonine.lt

 

Respublikinės Šiaulių ligoninės bendruomenė tradiciškai palydėjo senuosius ir pasitiko Naujuosius, 2018 metus. Metų sandūroje aptarti praėjusių metų darbai, pasidžiaugta pasiekimais, apžvelgtos ir problemos, slegiančiais ne tik ligoninės, bet visos šalies medicinos sistemą: maži gydytojų atlyginimai, žmogiškųjų išteklių stoka.

 

Įgyvendinami projektai

 

Gydytojams bei visam medicinos personalui dažnai šventės nepakeičia kasdienio ritmo, nes ir per šventes reikia likti ligoninėje. Tačiau kupinos darbų dienos – prasmingos. Tokių metuose buvo labai daug visiems ligoninės darbuotojams.

 

Medicinos direktoriaus pavaduotojas chirurgijai, laikinai einantis generalinio direktoriaus pareigas Antanas Pauliukas, sveikindamas medikus su artėjančiomis šventėmis, akcentavo, jog labiausiai vertinamas darbas tų, kurie kasdien palinksta prie sergančiojo ligos patalo, kurie kasdien aukojasi, gelbėdami gyvybes, pasitikdami ateinančius į šį pasaulį, išlydėdami nebepajėgiančius grumtis su liga.

 

Pasak laikinojo gydymo įstaigos vadovo, viso to mažėja, kai į medikų kasdienybę ateina naujos metodikos, pažangios technologijos, padedančios įveikti sudėtingiausias sveikatos problemas. 

 

Pasidžiaugti ligoninės bendruomenė turi kuo. A. Pauliukas sako, jog praėjusiais metais pradėti įgyvendintas trys investiciniai projektai – didelis žingsnis pažangos keliu.  

Metams baigiantis, gruodyje, buvo pasirašyta Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir LR biudžeto lėšomis finansuojamo projekto „Galvos smegenų kraujotakos ligų diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas viešojoje įstaigoje Respublikinėje Šiaulių ligoninėje“ sutartis su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra. Įgyvendinant šį projektą bus įsigytas naujas, modernus 128 pjūvių kompiuterinis tomografas ir monoplaninė angiografo sistema, leisianti gerinti paslaugų kokybę ir prieinamumą ligoniams, patyrusiems smegenų insultą, bei prisidėti prie Lietuvoje veikiančio insultų klasterio vykdymo. Šiam projektui įgyvendinti prireiks 2331 tūkst. Eur. 

 

Pradėti projekto „Viešosios įstaigos Moters ir vaiko klinikos Vaikų priėmimo-skubiosios pagalbos skyriaus rekonstrukcija“, darbai. Bendra šio investicijų projekto, finansuojamo LR sveikatos apsaugos ministerijos iš Valstybės investicijų projektų, vertė 1216 tūkst. Eur. 2017 metais jau panaudota 258 tūkst. Eur, už kuriuos įsigyta įvairios medicinos įrangos septyniolika rinkinių. Kita reikalinga medicinos įranga bus perkama šiais, 2018 metais.

 

Rekonstrukcijos darbai pradėti praėjusių metų birželio 13 dieną ir tęsis 15 mėnesių. Planuojama suremontuoti apie 833 kv. metrų skyriaus patalpų bei pastatyti priestatą greitosios medicinos pagalbos automobiliams įvažiuoti.

 

Rekonstrukcijos metu bus išgriautos visos vidinės sienos ir įrengtos kitos patalpos. Be to bus keičiama elektros sistema, vėdinimo, saugos sistemos, šildymas.

 

Skyrius bus aprūpintas ir naujais baldais bei modernia medicinos įranga. Jau įsigyta medicinos įrangos už 258 000 Eur. Bus įsigyta 17 medicinos rinkinių su baldais. Nupirkta mobili apžiūrų lempa, reanimacinės lovos komplektas, kuriame yra paciento gyvybinių funkcijų monitorius, dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas, infuzinis švirkštas, funkcinė elektrinė lova, bei kita būtina įranga pacientų reanimacijai ir gydymui.

 

Be to praėjusių metų spalyje pradėtas įgyvendinti iš ES struktūrinių fondų ir LR biudžeto  finansuojamas  projektas „Tuberkuliozės profilaktikai, diagnostikai ir gydymui naudojamos infrastruktūros modernizavimas Respublikinės Šiaulių ligoninės TPLK“. Projekto išlaidų finansavimui skirta iki 1159 tūkst. Eur. Projekto įgyvendinimo metu numatoma modernizuoti TPLK infrastruktūrą: atlikti dalies I tuberkuliozės  skyriaus ir II tuberkuliozės skyriaus remontą, įrengti požeminę jungtį-tunelį susisiekimui su kitais ligoninės korpusais, užtikrinant saugų TB ligonių ir personalo susisiekimą ir transportavimą, įsigyti medicinos įrangą ir medicininius baldus, laboratorijos diagnostinę įrangą, aprūpinti DOTS kabinetą medicinos priemonėmis, baldais, kompiuterine technika. Įgyvendinus projektą planuojama sumažinti sergamumą tuberkulioze ir mirtingumą nuo jos, sustabdyti vaistams atsparios tuberkuliozės plitimą  Šiaulių apskrityje, mažinti jos padarinius asmeniui ir visuomenei.

 

Pažanga ir naujovės

 

Respublikinės Šiaulių ligoninės praėjusiai metais įsisavino ne vieną naują diagnostikos ir gydymo metodiką. Anot gydymo įstaigos vadovo,  pažangos keliu žengė ligoninės ortopedai-traumatologai, prieš keletą metų pradėję endoprotezuoti ir peties sąnarius, ėmė taikyti modernius anatominius endoprotezus. Pirmąją  operaciją atliko Ortopedijos-traumatologijos centro ortopedas-traumatologas Vytautas Mažutavičius, ortopedas-traumatologas Žydrūnas Vitkauskas bei ortopedijos implantų instruktorius Danetas Paskalis iš Prancūzijos.

 

Praėjusiais metais pirmąkart atliktos ir  kelio sąnario operacijos, naudojant tos pačios kompanijos pagamintą endoprotezą, kurio dėka yra galimybė keisti tą sąnario dalį, kuri yra sudilusi, kas ir buvo padaryta antrosios operacijos metu. 

 

Galima pasidžiaugti ir Moters ir vaiko klinika, kuriai suteiktas Naujagimiui palankios ligoninės statusas. Šiam žingsniui buvo ruoštasi iš anksto. Naujagimiams palankios ligoninės iniciatyvą, paskelbtą Tarptautinės Pasaulio sveikatos organizacijos  drauge su Jungtinių tautų vaikų fondu, ligoninė pasirinko savo noru ir pasiryžo įgyvendinti visus principus bei reikalavimus, kad gautų teisę iki 2019 metų vadintis Naujagimiams palankia ligonine.

 

Moters ir vaiko klinikos naujagimių ir akušerijos profilio specialistai įvykdė daug paruošiamųjų darbų, personalas dalyvavo mokymuose, kad galėtų tinkamai bendrauti su pacientėmis ir perduoti joms pagrindinį principą, kad kūdikių žindymas yra labai svarbus kūdikių ir mamų sveikatai.

 

Susirinkusius į šventinį gamybinį pasitarimą pasveikino ir medicinos direktorė Vaiva Makštutienė. Gydymo įstaigos vadovė neslėpė, jog sėkmė gydymo įstaigos neapleis, jei bus išspręsto pagrindinės problemos: žmogiškųjų išteklių stoka, gydytojų atlyginimai. Deja, tai ne gydymo įstaigos sprendžiamos problemos. V. Makštutienė pakvietė šventės dalyvius tradiciškai užsidegti žvakę ir parnešti į ligoninės skyrius santarvės, tolerancijos ir sėkmės liepsnelę, sušildysiančią kiekvieno širdį – ir medicinos darbuotojo, ir paciento.

 

Nuotr. :

 

 

Respublikinės Šiaulių ligoninės medicinos direktoriaus pavaduotojas chirurgijai, laikinai einantis generalinio direktoriaus pareigas Antanas Pauliukas labiausiai vertina darbą tų, kurie kasdien palinksta prie ligonio patalo.  (1015)

 

 

Respublikinės Šiaulių ligoninės medicinos direktorė Vaiva Makštutienė minėjo ir opiausias gydytojų problemas: medikų stygių bei mažus atlyginimus už sunkų ir pasiaukojamą darbą. (1018)

 

 

Tradiciškai gydytojai degė žvakes ir į skyrius parsinešė sėkmę lemiančią ugnelę. (1022)

 

Zitos KATKIENĖS nuotr.
 
Bendrinti