Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-01-10 16:57:01

Energetikos sektoriaus įmonių pertvarka - iki metų pabaigos

2018-01-10

PRANEŠIMAS ŽINIASKLAIDAI

Energetikos sektoriaus įmonių pertvarka - iki metų pabaigos

Šiandien Vyriausybė pritarė Ūkio ministerijos parengtam valstybės įmonių, tarp jų - ir energetikos sektoriaus pertvarkos planui. Siekiant optimizuoti įstaigų veiklą ir efektyviau naudoti valstybės lėšas, vietoj dviejų energetikos sektoriaus įmonių bus įsteigtas kompetencijų ir duomenų centras - Lietuvos energetikos agentūra.
Naujoji agentūra bus įsteigta konsoliduojant dabar veikiančių valstybės įmonių Energetikos agentūros ir Lietuvos naftos produktų agentūros atliekamas funkcijas. Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra (RATA) po pertvarkos bus prijungta prie valstybės įmonės (VĮ) Ignalinos atominė elektrinės. Planuojama, kad abu veiksmai bus įgyvendinti iki 2018 metų pabaigos.
„Mūsų ilgalaikė vizija - sukurti lanksčią, efektyvią ir greitai prie besikeičiančios aplinkos prisitaikančią įstaigą. Pirma, ji prižiūrės, kaip atnaujinus Nacionalinę energetinės nepriklausomybės strategiją yra įgyvendinama energetikos politika. Antra, ši institucija užtikrins, kad valstybė tinkamai pasiruoštų energetikos skaitmenizavimo erai ir taps didžiuoju energetikos duomenų analitiku. Trečia, agentūra rūpinsis, kad būtų kuriamos kiekvienam energijos vartotojui draugiškos ir patogios paslaugų platformos, kurios bus reikalingos pereinant prie mažosios individualios energetikos, išmaniųjų paslaugų, taupaus energijos vartojimo", - sako energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.

Naujoji agentūra steigiama įvertinus gerąją patirtį tokių užsienio šalių, kaip Airija, Švedija, Danija, Suomija. Ten yra įkurti kompetencijų centrai, kurie koordinuoja energetikos sektorių ir atlieka jo analizę. Kartu ši pertvarka užtikrins efektyvesnę ir kokybiškesnę įstaigų veiklą.

Apjungus bendrąsias ir konsolidavus specialiąsias funkcijas vienoje įstaigoje, bus racionaliau naudojamos valstybės biudžeto lėšos. Siūlomais pokyčiais bus įgyvendintos ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) rekomendacijos dėl efektyvesnio ir skaidresnio valstybės įmonių veikimo bei didesnės atskaitomybės.

 
 
Bendrinti