Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-01-11 11:42:00

Komisija teikia baltąją knygą dėl Europos ateities. Kaip siekti 27 ES šalių vienybės

 

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

 

Briuselis, 2017 m. kovo 1 d.

Kaip numatyta Pirmininko J.-C. Junckerio 2016 m. pranešime apie Sąjungos padėtį, šiandien Komisija teikia baltąją knygą dėl Europos ateities. Komisijos dokumentas skirtas 2017 m. kovo 25 d.

Romoje vyksiančiam ES aukščiausiojo lygio susitikimui. Rengdamiesi paminėti ES 60-ties metų sukaktį atsigręžiame į septynis taikius dešimtmečius ir matome išsiplėtusią Sąjungą, kurios 500 mln. piliečių gyvena laisvai vienoje iš labiausiai klestinčių pasaulio ekonomikų. Kartu ES turi žvelgti pirmyn: kaip reikės dėlioti 27 narių Sąjungos viziją? Baltojoje knygoje išvardijami pagrindiniai ateinantį dešimtmetį Europos laukiantys iššūkiai ir galimybės. Joje pateikiami penki scenarijai, kaip Sąjunga, pasirinkusi vieną iš krypčių, galėtų pasikeisti iki 2025 m.

Europos Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris sakė: „Prieš 60 metų Europos kūrėjai pasirinko vienyti žemyną ne ginkluotomis pajėgomis, o įstatymo galia. Galime didžiuotis tuo, ką per tą laiką pasiekėme. 2017 m. net tamsiausia mūsų diena bus gerokai šviesesnė už visas dienas, kurias mūsų pirmtakai praleido mūšio lauke. Minint 60-ąsias Romos sutarčių metines, metas 27 valstybių narių Europai kartu formuoti savo ateities viziją. Laikas lyderystei, vienybei ir bendram apsisprendimui. Komisijos baltojoje knygoje parodomi keli skirtingi keliai, kuriuos galėtų pasirinkti vieninga 27 valstybių narių ES. Tai proceso pradžia, o ne pabaiga, ir tikiuosi, kad dabar vyks atviri ir platūs debatai. Pasirinktų priemonių forma priklausys nuo jų paskirties. Europos ateitis dabar priklauso nuo mūsų.“

Baltojoje knygoje apžvelgiamos ateinančio dešimtmečio Europos permainos: nuo naujų technologijų poveikio visuomenei ir darbo vietoms iki abejonių dėl globalizacijos, saugumo problemų ir išaugusio populizmo. Joje išdėstoma, ką galime rinktis: plaukti pasroviui ar pasinaudoti tomis tendencijomis ir naujomis galimybėmis, kurias jos atveria. Europos gyventojų skaičius ir ekonominė svarba mažėja, o kitų pasaulio dalių auga. Iki 2060 m. nė vienos iš mūsų valstybių narių gyventojų skaičius nesieks nė 1 proc. pasaulio gyventojų. Tai įtikinama priežastis burtis, kad kartu nuveiktume daugiau. Europos klestėjimas – konstruktyvi pasaulinė galia – toliau priklausys nuo jos atvirumo ir tvirtų ryšių su partneriais.

Baltojoje knygoje pateikiami penki scenarijai. Kiekvienas jų vaizduoja galimą Sąjungos padėtį iki 2025 m. pagal tai, ką Europa pasirinks (žr. priedą). Scenarijai apima įvairias galimybes ir pateikti bendrais bruožais. Jie nei nesuderinami tarpusavyje, nei apimantys visus įmanomus aspektus.

 

Tolesni veiksmai

Baltoji knyga yra Europos Komisijos indėlis į Romoje vyksiantį aukščiausiojo lygio susitikimą. Per jį ES aptars pastarųjų 60 metų laimėjimus ir 27 valstybių narių Sąjungos ateitį. Baltąja knyga pradedamas procesas, per kurį šalys apsispręs, kokia turi būti būsima Sąjunga. Kviesdama svarstyti kartu, Europos Komisija drauge su Europos Parlamentu ir suinteresuotomis valstybėmis narėmis rengs daug diskusijų dėl Europos ateities Europos miestuose ir regionuose.

Europos Komisija ateinančiais mėnesiais parengs daugiau diskusijoms skirtų dokumentų šiomis temomis:

Kaip ir baltojoje knygoje, tuose diskusijoms skirtuose dokumentuose bus įvairių 2025 m. Europos idėjų, pasiūlymų, galimybių ar scenarijų, tačiau galutinių sprendimų pateikta nebus.

Šios idėjos bus keliamos 2017 m. rugsėjo mėn. Pirmininko J.-C. Junkerio pranešime apie Sąjungos padėtį, o 2017 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Tarybos posėdyje galėtų būti padarytos pirmosios išvados. Tai padės apsispręsti dėl to, kokių veiksmų reikėtų imtis, kai 2019 m. birželio mėn. vyks Europos Parlamento rinkimai.

Pagrindiniai faktai

Prieš šešiasdešimt metų ES valstybės steigėjos, įkvėptos svajonės apie bendrą taikią ateitį, pasirašė Romos sutartis ir ėmėsi vykdyti drąsų sumanymą – Europos integraciją. Jos sutarė ginčus spręsti ne kovos lauke, o prie derybų stalo. Tokiu būdu po skausmingos karų audromis nužymėtos Europos praeities prasidėjo septynis dešimtmečius trunkanti taika ir užsimezgė Sąjunga, kurios 500 mln. piliečių dabar džiaugiasi laisve ir galimybėmis vienoje iš labiausiai klestinčių pasaulio ekonomikų.

Romos sutarčių 60-osios metinės 2017 m. kovo 25 d. bus svarbi proga ES 27 vadovams apsvarstyti mūsų Europos projekto padėtį, jo laimėjimus ir stipriąsias savybes, taip pat toliau tobulintinus aspektus ir parodyti bendrą apsisprendimą kartu kurti tvirtą 27 valstybių narių ateitį.

Kaip numatyta 2016 m. rugsėjo 14 d. Pirmininko J.-C. Junckerio pranešime apie Sąjungos padėtį, kurį ES 27 vadovai šiltai sutiko 2016 m. rugsėjo 16 d. įvykusiame Bratislavos aukščiausiojo lygio susitikime, šiandien Komisija teikia Baltąją knygą dėl Europos ateities, siekdama pradėti diskusijas rengiantis Romoje įvyksiančiam aukščiausiojo lygio susitikimui.

Baltoji knyga bus orientyras 27 valstybių ar vyriausybių vadovų debatuose ir padės konstruktyviai diskutuoti Romos aukščiausiojo lygio susitikime ir vėliau. Be to, ja Komisija remsis platesnio pobūdžio viešose diskusijose dėl mūsų žemyno ateities.
 
Bendrinti