Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-01-11 14:00:29

Seime pristatoma Algirdo Tarvydo fotografijų paroda „Už Laisvę"


2018 m. sausio 11 d. pranešimas žiniasklaidai

Seime pristatoma Algirdo Tarvydo fotografijų paroda „Už Laisvę"

Seimo II rūmų parodų galerijoje eksponuojama Algirdo Tarvydo fotografijų paroda „Už Laisvę".
Parodoje eksponuojamas fotografijas galima suskirstyti į keletą pasakojimų: Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo gynybos, sovietų kariuomenės užgrobtų Vilniaus televizijos bokšto bei Lietuvos radijo ir televizijos komiteto pastatų ir prie jų protestuojančių Lietuvos piliečių istorijos, simbolinis parlamento kraštovaizdis - gynybinės barikados, kasami grioviai, užtvaros ir kiti apsaugai nuo sovietų karinės technikos šturmo skirti statiniai, parlamento prieigose kabinamais plakatais ir piešiniais skelbiamas ryžtas už Laisvę eiti iki galo...
Fotografijų autorius A. Tarvydas taip mena 1991 m. pradžios akimirkas: „Tuose įvykiuose ir man teko dalyvauti su kino kamera ir fotoaparatais. Kino juostos turėjau nedaug, todėl su savimi nešiojausi fotoaparatus ir fotografavau. Važinėjau su asmeniniu automobiliu „Žiguli". Dažnai lydėdavo žmona Janina, nes jeigu nušaus ar sužeis mane, tai bus kam pagelbėti, pranešti. <...> metai bėgo, kiekvienas atmintyje saugome savo sukurtą tų atmintinų įvykių paveikslą, mintis, jausmus, suprastas tiesas. Mano kino kamera, fotoaparatas užfiksavo išorinius vaizdus. Tai dokumentinis liudijimas, primenantis tų dienų ir naktų akimirkų nuotaikas bei emocijas, dar kartą praskleidžiantis užmaršties šydą, kai Lietuva buvo pakrikštyta krauju ir pasmerkta mirčiai iš Maskvos."
1991 m. sausio mėn. įvykdyta karinė agresija prieš Nepriklausomybę atkūrusią Lietuvą. Beginkliai žmonės drąsiai stojo prieš okupantų tankus, šarvuočius, automatais ginkluotus kariškius ir specialiųjų kovinių būrių smogikus. Šiems įvykiams atminti per 27 metus publikuota nemažai knygų, albumų, dokumentų, liudijimų, sukurta filmų. Pasaulis ligi šiol nebuvo regėjęs tokio išsivadavimo. Ten, kur vadavosi tautos, visuomet liejosi kraujas, o Lietuvos revoliucija dainavo. Pasaulis stebėjosi, netikėjo ir žavėjosi.
Fotografijų autorius A. Tarvydas gimė 1940 m. gruodžio 13 d. Kaune. Mokėsi Žagarės, Naujosios Akmenės mokykloje. 1959-1962 m. studijavo Vilniaus kultūros švietimo technikume teatro režisūrą, 1968-1973 m. mokslus tęsė Kinematografijos instituto Operatorių fakultete Maskvoje.  Nuo 1966 iki 1992 m. dirbo Lietuvos kino studijos operatoriaus asistentu, operatoriumi, režisieriumi. Nuo 1977 m. yra Lietuvos kinematografininkų sąjungos narys. 1968-1988 m. nufilmavo 41 dokumentinį filmą, 1968-2001 m. nufilmavo per 500 kino žurnalų „Tarybų Lietuva" ir „Lietuvos kronika" siužetų, 40 kino žurnalų, sukūrė 26 autorinius kino žurnalus (buvo jų režisierius, operatorius, scenarijaus autorius). Nuo 1988 m. kuria autorinius dokumentinius filmus.
Lietuvos nacionaliniame muziejuje 2003-2006 m. rengė ir vedė dokumentinio kino vakarus „Lietuvos istorija ir kinas", 2005-2006 m. sukūrė Nacionalinio muziejaus veiklos metraštį skaitmeninėje laikmenoje. 2008 m. Lietuvos kinematografininkų sąjungoje surengė dokumentinio kino vakarų ciklą „Pasaulio ir Lietuvos dokumentika". Gausus A. Tarvydo filmų ir fotografijų archyvas saugomas asmeniniame, Lietuvos centriniame valstybės, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos, Lietuvos radijo ir televizijos archyvuose.
Seimo kanceliarijos Informacijos ir komunikacijos departamento Parlamentarizmo istorinės atminties skyriaus parengtą fotografijų parodą „Už Laisvę" Seimo II rūmų parodų galerijoje lankytojai gali apžiūrėti iki sausio 31 d. kasdien. Įėjimas laisvas.


Daugiau apie parodą:
Žydrūnas Mačiukas
Informacijos ir komunikacijos departamento
Parlamentarizmo istorinės atminties skyrius,
Tel. (8 5) 239 6318, el. p. zydrunas.maciukas@lrs.lt


Parengė
Informacijos ir komunikacijos departamento
Ryšių su visuomene skyriaus vyriausioji specialistė
Laima Šandarienė
Tel. (8 5) 239 6206, el. p. laima.sandariene@lrs.lt

 
 
Bendrinti