Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-01-11 17:05:35

ŽTK: vaiko teisių apsaugos sistemos reforma turi būti vykdoma kruopščiai skaičiuojant visus jos praktinio įgyvendinimo žingsnius

2018 m. sausio 11 d. pranešimas žiniasklaidai

 

Sausio 11 d. posėdyje Žmogaus teisių komitetas (ŽTK), vykdydamas parlamentinę kontrolę, kėlė klausimus dėl pasirengimo įgyvendinti naujos redakcijos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą (toliau - Įstatymas). Įstatymas, kuris įsigalios 2018 m. liepos 1 dieną, keičia vaiko teisių apsaugos sistemą. Remiantis Įstatymu, turėtų būti išplėsta įvairiapusė pagalba tėvams. Vaiko apsaugos tarnybos taps pavaldžios centrinei institucijai. Veiks 11 mobiliųjų komandų, kurios turės teikti skubią pagalbą (medicininę, psichologinę, teisinę, socialinę) krizinę situaciją išgyvenančiai šeimai. Įstatymas parengtas siekiant gerinti vaikų situaciją Lietuvoje.

Žmogaus teisių komitetas iš esmės pritarė sisteminiams pokyčiams balsuodamas už įstatymą, tačiau komitetui kilo klausimų dėl praktinio Įstatymo tikslų įgyvendinimo - reikalingi poįstatyminiai teisės aktai kol kas nėra parengti, juos rengiant galimai per mažai bendraujama su praktikais.

Komiteto posėdyje dalyvavusios savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyrių atstovės išreiškė abejones, kodėl naujoje institucinėje struktūroje numatomuose poskyriuose, kurie yra arčiausiai savivaldybių (tai yra konkrečių šeimų ir vaikų), paliekami 2 darbuotojai, jiems neskiriamas net automobilis, o kuriamos naujos tarpinės struktūros apskrityse. Pasak Kauno rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjos Janinos Dabašinskienės, struktūros papildymas tarpine grandimi apsunkins sistemą - tikslą galima pasiekti mažesnėmis sąnaudomis ir paprasčiau. Taip pat praktikams yra nesuprantama, kaip vaikų interesus užtikrins kelių savivaldybių apjungti poskyriai. Praktikams kilo ir kitų klausimų - kaip veiks mobiliosios komandos, jų funkcijos kol kas teisės aktais neapibrėžtos, neaišku ar vaiko laikinosios globos organizavimas atitiks geriausius vaiko interesus. Asociacija „NVO vaikams konfederacija" iškėlė klausimą dėl Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje planuojamo naikinti Vaikų skyriaus. Įstatymas nustato, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministerija atsako už vaiko teisių apsaugos politiką ir koordinuoja jos įgyvendinimą. Pasak asociacijos direktorės Elenos Urbonienės, siūloma ministerijos pertvarka grąžintų politiką dėl vaikų į 1997 metus, kai šalyje vaiko teisių politikos turinį formavo ne pati ministerija, o jai pavaldi tarnyba. Vaiko skyriaus nebuvimui ministerijos struktūroje kritišką nuomonę išsakė ir vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus nuomonę atstovavusi kontrolierės vyriausioji patarėja Eivilė Žemaitytė.

Posėdyje dalyvavęs socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis patikino, kad vyksta darbas, vertinant realią situaciją dėl vaikų, konkrečią situaciją savivaldybėse ir apskrityse. Taip nustatomas optimalus būsimų darbuotojų poreikis. Ministras komitetui pristatė ir Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kaip centrinės vaiko teisių apsaugos institucijos, struktūros projektą. Pasak ministro, atsižvelgiant į praktinius skaičiavimus, koks darbuotojų skaičius yra būtinas optimaliam vaiko teisių apsaugos sistemos funkcionavimui, nustatyta, kad būtinų etatų skaičius išaugo nuo 500 iki 644. Taigi, kol kas suplanuotame biudžete yra 200 000 eurų lėšų trūkumas.

ŽTK pirmininkas Valerijus Simulikas pasiūlė ministrui daugiau kalbėtis su praktikais, vaiko teisių apsaugos kontrolieriumi, nevyriausybinių organizacijų atstovais rengiant įstatymą įgyvendinančius teisės aktus, užtikrinti, kad šie dokumentai būtų parengti kuo anksčiau, siekiant, kad visi dirbantieji vaiko teisių apsaugos sistemoje galėtų deramai pasiruošti jų įgyvendinimui. Taip pat V. Simulikas paprašė užtikrinti, kad į šeimas vykstantys vaiko teisių apsaugos skyrių specialistai būtų aprūpinti transportu, ir teisės aktais garantuoti transporto užtikrinimą visada, kai jo reikia vykdyti nustatytoms funkcijoms. V. Simulikas taip pat pasiūlė supažindinti su įgyvendinamaisiais teisės aktais Žmogaus teisių komitetą, kai šie dokumentai bus parengti siekiant įvertinti, ar pasirengta praktiniam Įstatymo įgyvendinimui taip, kad jis atitiktų geriausius vaiko interesus.

 

Daugiau informacijos suteiks:

Žmogaus teisių komiteto biuro patarėja

Eglė Gibavičiūtė, tel. (8 5) 239 6809, el. p. egle.gibaviciute@lrs.lt

 
 
Bendrinti