Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-01-12 10:47:19

Konstitucinio įstatymo nuostatos suderintos su EBPO standartais


2018 m. sausio 12 d. pranešimas žiniasklaidai

Konstitucinio įstatymo nuostatos suderintos su EBPO standartais

Seimas priėmė Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo konstitucinio įstatymo pataisas (projektas Nr. XIIIP-1117(2), kuriomis nutarta įtvirtinti, kad užsienio subjektai atitinka Lietuvos pasirinktos europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus ne tik tada, kai yra įsteigti Europos Sąjungos, NATO, Europos ekonominės erdvės ar Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) valstybėje narėje, bet ir kai ši valstybė narė nepriklauso buvusios Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjungos pagrindu įkurtoms politinėms, karinėms, ekonominėms ar kitokioms valstybių sąjungoms bei sandraugoms.
Iki šiol įstatyme buvo įtvirtinta, kad nustatytus kriterijus atitinkančių užsienio subjektų teisė įsigyti žemės sklypus Lietuvoje yra preferencija, skirta Lietuvos pasirinktai europinei ir transatlantinei integracijai į valstybių sąjungas ir organizacijas bei Europos sutarties, steigiančios Europos bendrijų bei jų šalių narių ir Lietuvos Respublikos asociaciją, nuostatoms įgyvendinti. „Ši preferencija taikoma abipusiškumo pagrindais, kai Lietuvos kilmės subjektams užsienio šalyje suteikiamos ne mažesnės teisės. Minėtos abipusiškumo principo nuostatos buvimas Lietuvos nacionaliniuose teisės aktuose yra nesuderinamas su EBPO standartais, jos egzistavimas sukuria prielaidas diskriminuoti, riboti kapitalo judėjimo principo taikymą. Pažymėtina, kad abipusiškumo principo taikymas europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus atitinkantiems subjektams yra perteklinis ir nesiderina su minėtų kriterijų įtvirtinimo tikslais, nes abipusiškumo principo pagrindinis tikslas yra ekonominis protekcionizmas, o ne politinės integracijos krypties nustatymas, atsižvelgiant į konstitucinį reglamentavimą ir nacionalinio saugumo interesus", - teigiama dokumento aiškinamajame rašte.
2015 m. birželio 4 d. EBPO Ministrų tarybai oficialiai patvirtinus sprendimą pakviesti Lietuvą pradėti stojimo į EBPO procesą ir EBPO Tarybai priėmus Lietuvos prisijungimo prie EBPO Konvencijos veiksmų planą, kuriame aprašytos Lietuvos stojimo į EBPO sąlygos ir procesai, Lietuva turi peržiūrėti teisinį reguliavimą atitinkamose srityse. EBPO Investicijų komitetas, vertindamas Lietuvos nacionalinį reguliavimą dėl nuosavybės teisių į žemę įgijimo ir atvirumo investicijoms šioje srityje, pateikė rekomendacijas dėl būtinų Lietuvai atlikti žingsnių, siekiant Lietuvos atitikties EBPO standartams.
Už teisės akto pakeitimus balsavo 111 Seimo narių, prieš balsavusių nebuvo, susilaikė 2 parlamentarai.

Daugiau informacijos:
Informacijos ir komunikacijos departamento
Spaudos biuro vyriausiasis specialistas
Rimas Rudaitis
Tel. (8 5)  239 6132, el. p. rimas.rudaitis@lrs.lt
 
 
Bendrinti