Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-01-12 12:06:54

Seimas po svarstymo pritarė Strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių įstatymo projektui

 2018 m. sausio 12 d. pranešimas žiniasklaidai

Seimas po svarstymo pritarė Strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo projektui

Seimas po svarstymo pritarė naujos redakcijos Strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo projektui Nr. XIIIP-885(2).
Pagrindinis svarstomo teisės akto tikslas - užtikrinti, kad valstybės nacionaliniam saugumui svarbios įmonės, įrenginiai, ūkio sektoriai, apsaugos zonose veikiantis turtas ir teritorija būtų apsaugota nuo nacionalinio saugumo interesams grėsmę keliančių veiksnių ir šalinti tokių veiksnių atsiradimo priežastis ir sąlygas, taip pat liberalizuoti ir padaryti efektyvesnę šiuo metu galiojančią investuotojų atitikties nacionaliniams saugumo interesams patikros procedūrą.
Įstatyme numatoma įtvirtinti apsaugos priemones, kurios investuotojų atžvilgiu nustatytų lankstesnę patikros procedūrą, t. y. būtų nustatyti trumpesni terminai bei išimtys, kuomet nebus taikoma išankstinė patikra.
Siekiant papildomos nacionalinio saugumo interesų apsaugos, prie jau esančių keturių nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai svarbių ūkio sektorių -  energetikos, transporto, informacinių technologijų ir telekomunikacijų, kitų aukštųjų technologijų, finansų ir kredito, siūloma įtraukti ir karinės įrangos sektorių. Numatoma, kad Vyriausybė nustatytų ir konkrečiai nurodytų, kokios konkrečiai ūkinės veiklos sritys būtų laikomos minėtų ūkio sektorių dalimi.
Investuotojams siūloma numatyti pareigą pranešti apie įsisteigimą strategiškai svarbiame ūkio sektoriuje ar apsaugos zonoje, ar akcijų įsigijimą jose veikiančiose įmonėse.
Įstatymo prieduose išdėstyti nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių ir įrengimų sąrašai, sąrašai atnaujinti atsižvelgiant į tam tikrą įmonių ir organizacijų vykdomų funkcijų neaktualumą nacionalinio saugumo interesų prasme. Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbios įmonės suskirstytos į tris kategorijas, kurioms taikomas skirtingas reguliavimas, įmones reorganizuojant, likviduojant arba atliekant kitus veiksmus, priklausomai nuo to, kokia akcijų dalis įmonėse priklauso valstybei.

Parengė
Informacijos ir komunikacijos departamento
Spaudos biuro vyriausioji specialistė
Saulė Eglė Trembo
Tel. (8 5)  239 6203, el. p. egle.trembo@lrs.lt
 
 
Bendrinti