Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-01-12 14:21:52

Seimas nustatė M. Basčio Seimo nario mandato panaikinimo klausimo svarstymo datą


2018 m. sausio 12 d. pranešimas žiniasklaidai

Seimas nustatė M. Basčio Seimo nario mandato panaikinimo klausimo svarstymo datą

Seimas bendru sutarimu pritarė Seimo Pirmininko Viktoro Pranckiečio pateiktiems protokoliniams nutarimams dėl Mindaugo Basčio Seimo nario mandato panaikinimo klausimo svarstymo ir šio klausimo svarstymo datos.
Pagal priimtus sprendimus nutarta M. Basčio Seimo nario mandato panaikinimo klausimą svarstyti 2018 m. kovo 13 d.
„Asmeniui, kuriam taikoma apkalta, nedelsiant raštu ir pasirašytinai pranešama apie paskirtą Seimo posėdžio datą ir laiką, kada Konstitucinio Teismo išvados pagrindu bus sprendžiamas jo pašalinimo iš pareigų ar Seimo nario mandato panaikinimo klausimas", - informavo Seimo Pirmininkas.
Posėdyje Seimo vadovas pristatė Seimo nariams informaciją apie Konstitucinio Teismo 2017 m. gruodžio 22 d. išvadą „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo nario Mindaugo Basčio, kuriam pradėta apkaltos byla, veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai". Pasak V. Pranckiečio, Konstitucinis Teismas konstatavo, kad Seimo narys M. Bastys, nuslėpdamas savo ryšius su Piotru Vojeiko ir taip nesąžiningai siekdamas gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Visiškai slaptai", šiurkščiai pažeidė Konstituciją, be kita ko, jos 59 straipsnio 2 ir 4 dalių, įstatymo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos įsigaliojimo tvarkos 5 straipsnio reikalavimus ir kartu sulaužė priesaiką.

Daugiau informacijos:
Informacijos ir komunikacijos departamento
Spaudos biuro vyriausiasis specialistas
Rimas Rudaitis
Tel. (8 5)  239 6132, el. p. rimas.rudaitis@lrs.lt
 
 
Bendrinti