Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-01-12 14:47:44

Dėl alkoholinių gėrimų pardavimų savitarnos kasose

Dėl alkoholinių gėrimų pardavimų savitarnos kasose

Nuo sausio 1 d. įsigaliojo Alkoholio kontrolės įstatymo nuostatos, mažinančios alkoholinių gėrimų prieinamumą. Viena iš tokių nuostatų - amžiaus cenzo, nuo kurio leidžiama parduoti alkoholinius gėrimus, padidinimas.
Departamentas įvertino situaciją, kaip prekybos centrams sekasi užtikrinti alkoholio kontrolės įstatymo laikymąsi savitarnos kasose. Jokių sisteminių pažeidimų nestebima ir tik vieno subjekto valdomo prekybos centro savitarnos kasose dėl techninių kliūčių buvo nustatyta galimybė asmenims, jaunesniems kaip 20 metų, įsigyti alkoholinių gėrimų, todėl rekomenduota imtis priemonių, kad būtų užtikrinamas nustatytų draudimų laikymasis ir panaikintos visos galimybės įsigyti alkoholinius gėrimus asmenims, kuriems pardavimą draudžia įstatymas.
Rekomenduojame ūkio subjektams, kurie savo prekybos vietose yra įdiegę savitarnos kasas, dar kartą pasitikrinti, kaip vyksta pirkėjų aptarnavimas jiems perkant alkoholinius gėrimus, kaip tikrinamas pirkėjų amžius.
Departamentas pabrėžia, kad naujai įsigaliojusių įstatymo nuostatų sėkmingas įgyvendinimas yra pasiekiamas atsakingo verslo bei verslą prižiūrinčiųjų institucijų bendromis pastangomis.
 Siekdamas užtikrinti įstatymo nuostatų laikymąsi bei padėti tiek verslui, tiek priežiūros institucijoms pasiruošti įstatymo naujovėms,  Departamentas inicijavo 7  susitikimus su verslo asocijuotomis struktūromis (Viešbučių ir restoranų asociacija, Legalaus verslo aljansas, Lietuvos prekybos įmonių asociacija ir kitos asocijuotos verslo, susijusio su alkoholio gamyba, prekyba, struktūromis), rengė mokymus verslo priežiūrą vykdančioms institucijoms (apmokė daugiau nei 400 verslo priežiūrą vykdančių specialistų įvairiuose Lietuvos regionuose), yra suteikęs apie 3 tūkst. konsultacijų žodžiu ir raštu dar iki įstatymo nuostatų įsigaliojimo.
Jei turite papildomų klausimų, kviečiame konsultuotis tel. 8 706 68094 arba elektroniniu paštu ntakd@ntakd.lt.


Pagarbiai
     Jonas Žala
       Stebėsenos ir analizės skyriaus
       vyriausias specialistas
 

                                                         
     Šv. Stepono g. 27, LT- 01312 Vilnius                   
     Tel. +370 7066 80 64 ,  
     Faks. +370 7066 80 95  
     El. paštas: jonas.zala@ntakd.lt
     Interneto svetainė: http://www.ntakd.lt

 


 


 
 
Bendrinti