Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-01-12 16:30:11

J.Petrauskienė: Penkių Kauno universitetų jungimas - tai tik pirmas žingsnis čia telkiant universitetų potencialą

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS
KOMUNIKACIJOS SKYRIUS

Juridinių asmenų registras, kodas 188603091, A.Volano g. 2, LT-01516 Vilnius,
tel.: (8 5) 219 1225, (8 5) 261 2077, faks. (8 5) 261 2077, el. p. smmin@smm.lt, http://www.smm.lt,
atsisk. sąsk. Nr. LT 30 7300 0100 0245 7205 AB „Swedbankas", kodas 73000
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      ŽINIASKLAIDAI                      2018-01-12  Nr. 7.1.14-VI-

J.Petrauskienė: Penkių Kauno universitetų jungimas - tai tik pirmas žingsnis čia telkiant universitetų potencialą

Šiandien LR Seimas svarsto penkių Kauno universitetų konsolidavimui į du. Į vieną universitetą siūloma sujunti Vytauto Didžiojo (VDU), Aleksandro Stulginskio (ASU) ir Lietuvos edukologijos (LEU) universitetus, o prie Lietuvos sveikatos mokslų (LSMU) prijungti Lietuvos sporto universitetą (LSU).
„Dalies Kauno universitetų sujungimas savaime neišspręs visos Kauno aukštųjų mokyklų problematikos, tai tik pirmas žingsnis telkiant mokslo ir studijų potencialą. Šis Seimo sprendimas yra daugiau  nei metus trukusių diskusijų rezultatas. Apie poreikį jungti universitetus kalbama seniai. Šis sprendimas - realus žingsnis. Jį priimant buvo atsižvelgta į Vyriausybės nutarimą, aukštųjų mokyklų siūlymus, įgyvendinamas Seimo nutarimas dėl valstybinių universitetų tinkle optimizavimo”, - sako ministrė.
Kaip pabrėžia ministrė J. Petrauskienė, didžiausia vertybė, vykdant aukštojo mokslo pertvarką, yra dėstytojai ir studentai, kuriems turi būti sudarytos puikios sąlygos studijoms ir darbui. Kad būtų efektyviai naudojama infrastruktūra bei administravimui skiriamos lėšos. Siekiant stiprinti kokybę, būtina keisti finansavimo ir išorinio vertinimo sistemą. Tie žingsniai jau žengiami.  
Anot ministrės, sujungiant universitetus, mažinamas studijų programų dubliavimas, sutelkiami moksliniai pajėgumai, didesnės galimybės vykdyti tarpkryptines studijas ir tyrimus. Siekiant stiprinti kokybę, numatomos investicijos į studijų programų atnaujinimą, dėstytojų kvalifikacijos tobulinimą, mokslinius tyrimus.
Ypatingas uždavinys - Kaune sukurti pedagogų rengimo centrą - iš esmės atnaujinant mokytojų rengimą, pasitelkiant geriausią tarptautinę patirtį, pasiūlant naujas mokytojų rengimo studijų programas, plėtojant mokslinį potencialą.
Kaune numatyta sukurti trijų valstybinių  universitetų tinklą. Reorganizuotų VDU, LEU ir ASU veiklas vykdant Kaune, o dabartiniams LEU studentams sudarant sąlygas studijas baigti Vilniuje.
Antras Kauno valstybinių universitetų tinklo kūrimo žingsnis - LSU prijungti prie LSMU, užtikrinant LSU studijų ir mokslinės veiklos tęstinumą.
Toliau plėtojamas Kauno technologijos universitetas, telkiantis technologijos ir fizinių mokslų sričių potencialą.
„Tai - kelio pradžia, bet ne pabaiga vykdant aukštųjų mokyklų tinklo pertvarką Kaune", - tvirtina ministrė J.Petrauskienė.

Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
Tel. +370 5 219 1173
El. paštas info@smm.lt
 
 
 
Bendrinti