Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-02-07 18:03:31

Ministerija ragina aukštąsias mokyklas užtikrinti pagarba grįstus dėstytojų ir studentų santykius

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS

KOMUNIKACIJOS SKYRIUS

Valstybės biudžetinė įstaiga, A. Volano g. 2/7, 01516 Vilnius, tel. (8 5)  219 1225 / 219 1229, faks. (8 5)  261 2077, el. p. smmin@smm.lt, http://www.smm.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188603091  

____________________________________________________________________________________________________________________

ŽINIASKLAIDAI                                    2018-02-07    Nr. 7.1.14-VI-

 

Švietimo ir mokslo ministerija, reaguodama į viešojoje erdvėje pasirodžiusią informaciją dėl galimai neetiško dėstytojų ir studentų bendravimo, ragina aukštąsias mokyklas imtis priemonių, kurios užtikrintų akademinės bendruomenės narių tarpusavio pagarbą, pasitikėjimą. Taip pat raginama imtis priemonių ir užtikrinti, kad tiek studentams, tiek dėstytojams būtų suteikiama reikalinga ir lengvai prieinama psichologinė pagalba bei informacija.

 

Raštą su rekomendacijomis aukštosioms mokykloms trečiadienį pasirašė švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė.

 

Švietimo ir mokslo ministerija aukštosioms mokykloms rekomenduoja sukurti lengvai prieinamas psichologinės, teisinės ir kitokios pagalbos priemones visiems akademinės bendruomenės nariams, mokyti aukštosios mokyklos bendruomenės narius atpažinti rizikos ženklus bendruomenės narių elgesyje, organizuoti diskusijas aukštosios mokyklos bendruomenės narių saugumo, pasitikėjimo, elgesio kultūros, akademinės etikos klausimais.

 

„Neigiamą visuomenės ir žiniasklaidos reakciją sukėlusio netinkamo dėstytojų elgesio studentų atžvilgiu, turime kalbėti apie akademinės etikos, bendrai apie atsakomybės, elgesio kultūros, saugumo, pasitikėjimo klausimus. Šios į viešumą iškilusios istorijos skaudžiai atveria akademinių bendruomenių žaizdas. Nepagarba, išnaudojimas - vienareikšmiškai netoleruotini dalykai. Akademinė bendruomenė sunkiai "serga”, jei joje negyvuoja pagarbos dvasia. Studentas neturi bijoti pranešti apie problemą, kalbėtis apie tai su dėstytojais, vadovais ir neturi likti vienišas. Tai suaugę žmonės, atsakingi už savo sprendimus ir veiksmus", - sako švietimo ir mokslo ministrė J. Petrauskienė.

 

Pasak jos, svarbu, kad pačios bendruomenė kelia šiuos klausimus ir skubiai imasi sprendimų.

 

Aukštosioms mokykloms išsiųstame ministrės pasirašytame rašte jos taip pat raginamos peržiūrėti savo akademinės etikos kodekso ir kitų teisės aktų nuostatas ir, esant reikalui, jas papildyti, aiškiai reglamentuojant atsakomybę už šiuos  pažeidimus.

 

Aukštosios mokyklos taip pat turi užtikrinti, kad jų vidaus dokumentuose būtų numatytos prevencinės priemonės ir atsakomybė seksualinio priekabiavimo ar kito visuotinės etikos normas ar teisės aktus pažeidžiančio elgesio atvejais.

 

Ministrės iniciatyva neetiško elgesio akademinėje aplinkoje užkardymo klausimas su šalies universitetų rektoriais bus aptartas artimiausiame Lietuvos universitetų rektorių konferencijos (LURK) posėdyje.

 

LURK taip pat rengia etikos kodeksą, atsižvelgiant į Europos universitetų asociacijos rekomendacijas. Tai turėtų suvienodinti, harmonizuoti visuose universitetuose veikiančius etikos ir procedūrų kodeksus.

 

 

Švietimo ir mokslo ministerijos

Komunikacijos skyrius

El. paštas info@smm.lt

Tel. +370 5 219 1173
 
Bendrinti