Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-02-08 14:13:18

Europos Parlamentas ragina įvertinti, ar verta sukioti laikrodžius

2018-02-08

 

Ketvirtadienį priimtoje rezoliucijoje europarlamentarai ragina atlikti išsamų sezoninio laiko keitimo vertinimą ir prireikus pakeisti šią praktiką.

 

Šiuo metu visoje ES dukart per metus laikas pakeičiamas viena valanda, siekiant geriau išnaudoti dienos šviesą. Vasaros laikas įvedamas paskutinį kovo sekmadienį ir atšaukiamas paskutinį spalio sekmadienį. Vientisas vasaros laiko įvedimo ES tvarkaraštis nustatytas 2001 m. ES direktyva, siekiant užtikrinti sklandų ES vidaus rinkos veikimą.

 

EP pažymi, kad didelė dalis visuomenės nepatenkinta laiko keitimu, o moksliniai tyrimai nesuteikė aiškių išvadų, tačiau atskleidė neigiamą poveikį žmonių sveikatai. Todėl europarlamentarai ragina Europos Komisiją išsamiai įvertinti galiojančią tvarką ir prireikus pasiūlyti ją pakeisti.

 

Rezoliucijai pritarė 384 EP nariai, nepritarė 153, o susilaikė 12. Ji formaliai neįpareigoja Europos Komisijos imtis veiksmų, tačiau prisideda prie bendrų diskusijų šia tema.

  

ES vasaros laiko direktyva:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0084&from=EN

 

EP Tyrimų biuro apžvalga apie vasaros laiką:

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/611006/EPRS_STU(2017)611006_EN.pdf

 

 

Pesticidai: Europos Parlamentas įsteigė specialųjį komitetą

 

Antradienį įsteigęs specialųjį komitetą, tirsiantį, kaip ES suteikiami leidimai naudoti pesticidus, Europos Parlamentas (EP) ketvirtadienį patvirtino jo sudėtį. Tarp trisdešimties jo narių - ir Lietuvoje išrinkta europarlamentarė Laima Andrikienė.

 

Šį komitetą įsteigti paskatino nuogąstavimai dėl žemės ūkyje plačiai naudojamo herbicido glifosato poveikio žmonių sveikatai. Suabejota jo vertinimo nepriklausomumu, nešališkumu ir skaidrumu. Pernai lapkritį ES valstybės atnaujino leidimą naudoti šį herbicidą dar penkerius metus.

 

Trisdešimties narių komitetas turės per devynis mėnesius įvertinti glifosato ir kitų pesticidų vertinimo ir autorizavimo procedūrą ES, galimus jos trūkumus bei susijusius interesų konfliktus, taip pat su tuo susijusių ES agentūrų išteklių pakankamumą. Specialusis komitetas turės paruošti rekomendacijas dėl tolesnių veiksmų, kurias tvirtins visas Europos Parlamentas.

 

Po kelių savaičių specialusis komitetas rinksis į pirmąjį posėdį, kuriame išsirinks pirmininką ir pranešėjus.

 

Pernai kilęs „Monsanto dokumentų" skandalas iškėlė abejonių dėl JAV bendrovės „Monsanto" produktų, kurių veiklioji medžiaga yra glifosatas, saugos tyrimų nešališkumo. 2017 m. spalio mėn. priimtoje rezoliucijoje europarlamentarai pareikalavo, kad pesticidų, kuriems naudoti siekiama ES leidimo, mokslinis vertinimas būtų grindžiamas tik „viešai paskelbtų, tos pačios srities specialistų patikrintų ir kompetentingų valdžios institucijų užsakytų nepriklausomų tyrimų rezultatais".

 

Specialiojo komiteto mandatas ir užduotys:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-0022&language=LT&ring=B8-2018-0077

 

EP Tyrimų biuro pažyma apie leidimų naudoti pesticidus ES sistemą:

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614691/EPRS_BRI(2018)614691_EN.pdf

 

 

EP: Rusija privalo nutraukti aktyvistų persekiojimą Čečėnijoje

 

Ketvirtadienį Europos Parlamentas (EP) pasmerkė žmogaus teisių aktyvistų persekiojimą Čečėnijoje bei paragino nedelsiant paleisti be pagrindo suimtą „Memorial" skyriaus vadovą.

 

Žmogaus teisių organizacijos „Memorial", kuri 2009 m. pelnė EP įsteigtą Sacharovo premiją, Čečėnijos skyriaus vadovas Ojubas Titijevas sulaikytas sausio pradžioje, apkaltinus jį tariamu narkotikų laikymu. Pasak žmogaus teisių gynėjų, kaltinimas buvo sufabrikuotas.

 

Europarlamentarams kelia nerimą šis sulaikymas, sutampantis su Čečėnijos parlamento pirmininko viešais pareiškimais, toleruojančiais prievartą prieš žmogaus teisių gynėjus. „Memorial" liko paskutinė Čečėnijoje veikianti nepriklausoma žmogaus teisių gynimo organizacija, viešinanti žmogaus teisių pažeidimus, todėl O. Titijevo sulaikymas leidžia įtarti valdžios kerštą.

 

Europarlamentarai su nerimu pastebi, kad žurnalistų ir žmogaus teisių aktyvistų areštai, persekiojimas ir diskreditavimas Čečėnijoje tampa pavojinga tendencija. Jie primena, kad iki šiol nerasti Natalijos Estemirovos, 2009 m. vadovavusios tam pačiam „Memorial" skyriui, žudikai.

 

Rusija privalo užtikrinti savo piliečių teisių apsaugą ir užkirsti kelią žurnalistų bei aktyvistų persekiojimui, taip pat atlikti nepriklausomą ir išsamų minėtų įvykių tyrimą, pažymi Europos Parlamentas.

 

Diskusijoje kalbėjęs Petras Auštrevičius (Liberalai ir demokratai) pacitavo žymų Rusijos disidentą, 2009 m. Sacharovo premijos laureatą Sergejų Kovaliovą: „Europos pareiga yra netylėti - vėl ir vėl kartoti, priminti ir garbingai, bet tvirtai reikalauti, kad Rusija laikytųsi savo įsipareigojimų. Jei ji to nedarys, Rusijos valdžia tai supras kaip atlaidumą." P. Auštrevičiaus nuomone, šie žodžiai ypač svarbūs šiandien, kai „Europos lyderiai laukia eilėje vis naujų verslo sandėrių, palaimintų Kremliaus". EP narys ragino išlaikyti ir iki galo įgyvendinti sankcijas „Rusijos autoritariniam elitui".

 
 
Bendrinti